Anders Fredriksson, BBIS Skåne/Halland

2016-11-24

Hur kan vi utveckla lärarmaterialet om svartarbete och ekobrott?

– Det är viktigt att ta in feedback från lärarna, att fråga vad de tycker om materialet och hur de använder det i undervisningen. Det finns redan en bra film (en dyrköpt läxa) som väldigt tydligt visar på riskerna med svartarbete. Vi kan säkert fylla på med fler konkreta exempel, bland annat vilka varningstecken man ska vara uppmärksam på för att känna igen en oseriös aktör.

Anders_Fredriksson_chef_BI_Kristianstad_2_.jpg– Jag tycker att vi har ett bra upplägg för samverkan mellan bransch, skola och myndigheter. Det behövs kontinuitet så att lärarna kan hålla sig uppdaterade och ge eleverna relevant information. Skolledare och skolpolitiker bör också utbildas i ämnet så att de förstår hur viktigt det är och stöttar lärarnas arbete. 

Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen