Arbetsgivardeklarationer på individnivå

2016-11-01

Ett nytt lagförslag innebär att arbetsgivare ska lämna sin arbetsgivardeklaration med individuppgifter månadsvis. Införande sker stegvis från och med den 1 juli 2018. 

Genom ett system med månadsrapportering får medborgaren större insyn i att arbetsgivaren redovisar korrekta ersättningar och skatteavdrag. Företagens skyldighet att lämna årliga kontrolluppgifter slopas eftersom lönehanteringen och redovisningen kommer att gå hand i hand varje månad.

Läs mer om det nya lagförslaget Arbetsgivardeklarationer på individnivå

www.skatteverket.se/personalliggarebygg  

www.id06.se

Senast ändrad 2016-11-01 av Henry Cohen