Berätta om lärarseminarierna?

2016-02-26
Berätta om lärarseminarierna?
Carina Telsing, samordningsansvarig brottsförebyggande region södra, Ekobrottsmyndigheten

Carina Telsing, samordningsansvarig brottsförebyggande region södra, Ekobrottsmyndigheten:

Berätta om era lärarseminarier i Skåne och Halland som genomfördes i november tillsammans med BBIS!

– Jag och Kristian Paulsson, som har motsvarande roll på Skatteverket, gav en lägesbild över hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i Sverige. Vi berättade om konsekvenserna av svartarbete och ekonomisk brottslighet både för individen, företaget och samhället. Vi informerade även om den nya hemsidan ekobrott.se som vänder sig till lärare och elever på yrkesrelaterade utbildningar. Den innehåller bland annat tre färdiga lektioner som lärare kan använda sig av i undervisningen. Det finns även en film som heter En dyrköpt läxa där man får följa Alexander som jobbar svart och råkar ut för en arbetsplatsolycka. Detta resulterar i en jobbig resa med besök hos Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden och Ekobrottsmyndigheten: http://www.renbyggbransch.nu/skolmaterial__57

Varför samarbetar ni med Byggbranschen i samverkan (BBIS)?

– Byggbranschen har själva tagit initiativ till samverkan med myndigheter för att förebygga brottslig verksamhet och minska illojal konkurrens. Detta upplever vi som väldigt positivt då det är mycket enklare att nå resultat när viljan finns hos båda parter. Samverkan mellan branschorganisationer, fackföreningar och myndigheter är viktigt. Det ser vi bland annat på lagstiftningen om personalliggare samt förslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå som är nästa led i detta arbete.

Vad händer framöver?

– Vi kommer att fortsätta med lärarseminarier i Sydsverige och på andra platser i landet. Jag tror tyvärr att många underskattar konsekvenserna av svartarbete. Det är lätt att dras in i en ond spiral som är svår att ta sig ur. Därför är det jätteviktigt att nå ut med informationen i skolorna för att öka kunskapen och få fler att vilja jobba vitt.

Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen