Erika Hann, sekreterare Byggyrkesnämnden, BYN Stockholm Gotland, om sin lärarkonferens

2016-11-08
Erika Hann, sekreterare Byggyrkesnämnden, BYN Stockholm Gotland, om sin lärarkonferens
Erika Hann, sekreterare Byggyrkesnämnden, BYN Stockholm Gotland

Berätta om er lärarkonferens

– Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten håller ett gemensamt föredrag om svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det är ett lämpligt informationstillfälle eftersom vi har ett 70-tal deltagare på plats, både yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt byggföretag. Lärarna brukar ha mycket frågor, vilket visar att de tycker ämnet är relevant och vill hålla sig uppdaterade med den senaste informationen.

– Jag tycker mig se att både lärare och elever är mer negativt inställda till svartarbete idag, jämfört med när jag började arbeta med BYN för tio år sedan. Däremot är det inte alla elever som är fullt medvetna om riskerna och konsekvenserna av att jobba svart. Det behövs fortsatta informationsinsatser och vi upplever att filmer fungerar väldigt bra. Det är en fördel om alla skolor har samma undervisningsmaterial så att eleverna får enhetlig information.

Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen