Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan

2016-01-14
Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan
Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan

Vilken fråga är viktigast för er under 2016?

- Absolut viktigast är att säkerställa att ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats senast 2018. Som det ser ut nu betalar arbetsgivaren varje månad in en klumpsumma till Skatteverket där alla inbetalda sociala avgifter för medarbetarna redovisas. Vi vill att man istället redovisar per medarbetare inklusive personnummer. Då blir det betydligt svårare för företag att gömma svart verksamhet bakom dagens anonyma klumpsumma.

Vad gör ni mer under 2016?

-  Förutom politisk påverkan driver vi attitydprojektet Ren Byggbransch och så är vi kommunikationssamordnare inom branschen för personalliggare, läs mer här.

Den 5 april fyller nätverket 10 år, vad har hänt under de här åren?

-  Vi har så mycket att vara stolta över. I slutet av 2005 undertecknade vi tillsammans avsiktsförklaringen för ID06-systemet som nu har runt 450.000 användare ute på byggarbetsplatserna. 2006 lanserade vi nätverket och en gemensam värdegrund på Nordbyggmässan i Älvsjö. 2010 gick startskottet för attitydprojektet Ren Byggbransch ute i skolorna. Efter tio års enträget arbete fick vi nu äntligen 2016 lag om personalliggare på plats, dessutom har vi senast 2018 blivit utlovade ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå. Men vi hade inte klarat det här själva. Det unika samarbetet mellan bransch och myndigheter, främst Skatteverk och Ekobrottsmyndighet, har varit ovärderligt och påskyndat arbetet för en sund konkurrens.

Hur firar ni ert 10-årsjubileum?

-  Självklart blir det på Nordbyggmässan. Det var där vi startade vår resa tillsammans. Den 5 april firar vi med födelsedagsmingel under en presslunch. Inbjudan går snart ut. 

Vilka står bakom nätverket?

- Vi är elva förbund som samverkar inom Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna,ByggnadsarbetareförbundetEntreprenörföretagenGlasbranschföreningenInstallatörsföretagen,MaskinentreprenörernaMålareförbundetMåleriföretagen i SverigeSekoSvenska Elektrikerförbundet och Sveriges Byggindustrier.

Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen