I Finland har svarta löner blivit vita genom lagstiftning

2016-05-19
lars-alback.jpg
Lars Albäck, vd Tilaajavastuu

Lars Albäck, vd på Tilaajavastuu. Företaget ägs av bygg- och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisationer och administrerar den finska motsvarigheten till ID06.

Hur arbetar ni för att motverka svartbete och ekonomisk brottslighet på den finska byggmarknaden?

– Vi lanserade vårt system år 2008 och idag används det av alla professionella aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Det hjälper både beställare och leverantörer att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter kopplade till Lagen om beställaransvar samt Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen. En skillnad mot svenska ID06 är att Skatteverket även kan se hur stora kontraktssummor det rör sig om. Både fack och arbetsgivare stödjer systemet och vi jobbar tillsammans med de här frågorna.

– På branschens initiativ har det införts lagstiftning som gör det omöjligt för utländska företag att jobba på en byggarbetsplats utan att deras anställda har finska skattenummer. Nu måste alla företag och medarbetare föranmäla sig hos Skatteverket.

Har det gett något resultat?

– Vi märker att vårt system har en starkt förebyggande effekt och bidrar till att affärer styrs till företag som har rent mjöl i påsen. De senaste åren har den totala lönesumman i byggbranschen ökat trots att den genomsnittliga lönenivån har minskat under samma period. Det kan bara bero på att svarta löner har blivit vita.

Vilka utmaningar ser du?

– Eftersom det har blivit svårare att fuska i den professionella delen av byggbranschen söker sig en del oseriösa aktörer till privatmarknaden. En annan utmaning är att principen om lägsta pris vid offentlig upphandling ger bränsle till den svarta ekonomin. Här krävs mer samarbete mellan offentliga byggherrar, byggbranschens företrädare och myndigheter.

Vad står på agendan framöver?

– Vi samarbetar med branschorganisationer i Baltikum och Polen för att utöka vårt leverantörsregister med byggbolag från dessa länder och hjälpa dem att uppfylla lagkraven i Finland. Idag har vi bra täckning i Estland och nu går vi vidare med Litauen.

– Vi har nyss lanserat en kompetensdatas i vårt system, liknande den som är på gång inom svenska ID06. 

Senast ändrad 2016-05-19 av Henry Cohen