Janne Ahlsten, bygglärare på Tyresö Gymnasium, om skolmaterialet

2016-11-08
Janne Ahlsten, bygglärare på Tyresö Gymnasium, om skolmaterialet
Janne Ahlsten, bygglärare på Tyresö Gymnasium

Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

”Ja, framförallt filmerna. Jag har använt mig av filmerna ”En dyrköpt läxa” och ”En ren byggbransch” vid ett flertal tillfällen i min undervisning”. Sen pratar jag mycket från egna erfarenheter eftersom jag har haft eget företag med 15 anställda. ”

Har du nga tips till andra lärare för att underlätta undervisningen i det här ämnet?

”Mitt tips är att prata med eleverna utifrån egna erfarenheter: Jag jobbade tidigare för ett företag där de två delägarna åkte i fängelse…De anställda fick välja hur stor del av sin lön de ville ha ut ”vitt” och hur stor del av lönen de ville ha ut ”svart”…En dag kom Ekobrottsmyndigheten och låste allt och tog alla datorer… En plattsättare på företaget som jobbade 100% svart hade betalat sina skulder med ”svarta” pengar. Plattsättaren fick nu ännu fler skulder… Jag visste inget förrän Ekobrott kom på besök. ”

Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen