Jonas Wallin, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet

2016-01-14
Jonas Wallin, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet
Jonas Wallin, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet

Hur känns det nu när lagen om personalliggare i byggbranschen har trätt i kraft?

– Det är bra att staten är med och tar ansvar för att rena byggbranschen från svart arbetskraft. Nu krävs det att Skatteverket får tillräckliga resurser för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det är också viktigt att personalliggaren används i rätt syfte och inte missbrukas för andra ändamål, till exempel tidsregistrering.

Hur har ni informerat era medlemmar om den nya lagstiftningen?

– Vi har uppmanat våra ombudsmän och regionala skyddsombud att delta på BBIS informationsträffar så att de kan svara på frågor från medlemmarna. Vi har även hållit egna utbildningar och informerat via våra kanaler.

Varför är ni engagerade inom BBIS?

– Samverkan i den här konstellationen bidrar till att motverka svartarbete. Jag hoppas att vi kan nå samsyn kring fler åtgärder som skapar ordning och reda på landets byggarbetsplatser framöver.

Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen