Kjell Sjöblom, förebyggande ekonomisk brottslighet, Skatteverket, om lärarkonferenserna

2016-11-08
Kjell Sjöblom, förebyggande ekonomisk brottslighet, Skatteverket, om lärarkonferenserna
Kjell Sjöblom, förebyggande ekonomisk brottslighet, Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Varför är det viktigt för Skatteverket att vara med på lärarkonferenserna?

– Vi och Byggbranschen i samverkan har ett gemensamt intresse att få till attitydförändringar till svartarbete och vi ser att vårt samarbete ger resultat. Lärarna är en viktig resurs för att sprida budskapet då vi själva inte har möjlighet att vara ute och prata om det här i varenda skola. På sikt hoppas vi att information om svartarbete blir ett obligatoriskt moment i läroplanen. Vi vill även att elever och lärare ska se Skatteverket som en naturlig samtalspartner som gärna hjälper till att besvara deras frågeställningar.

Vad kommer ni att prata om på årets konferenser?

– Vi kommer att börja från grunden; vad är skatter för någonting och hur mycket betalar man i skatt? Många tror att de betalar mer i skatt än de egentligen gör. Vi kommer visa att det är arbetsgivaren som tjänar på svartarbete och vilka konsekvenser det kan få när man inte deklarerar sin inkomst. Till exempel är det svårt att få bostad och telefonabonnemang, sådant som ungdomarna lätt kan relatera till. Och skulle det inträffa en arbetsolycka står man oförsäkrad utan skyddsnät. För individen är det ingen bra affär att jobba svart, i själva verket har man väldigt mycket att förlora!

Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen