Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen om värdet av samarbetet

2016-09-30

Bakom filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati ” står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen.

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

– Vi intressenter som står bakom filmen har ett gemensamt mål, vi vill bidra till schysta affärer. Genom filmen hoppas vi kunna höja medvetandenivån och skapa en diskussion kring frågorna. Vi vill att filmen ska bidra till mer aktiva, strategiska och medvetna beslut om inköp. Vi kommer att publicera den på vår webb och puffa för den i våra olika kanaler, till exempel vårt nyhetsbrev. Vi kommer också att visa filmen i olika sammanhang där frågorna är aktuella för att skapa medvetenhet.

  Inger-Ek.jpg
 
Lars Bergqvist, Byggcheferna

– Filmen är ett jättebra initiativ. Den är utbildande och väcker känslor, vilket förhoppningsvis bidrar till att fler förstår allvaret och omfattningen av problemen. Detta är frågor som ligger nära oss, bedrägerier som våra medlemmar kan utsättas för. Vi kommer givetvis hjälpa till att sprida filmen i alla våra kanaler. Jag tycker att medvetenheten om ekonomisk brottslighet ökar och är glad över att det läggs mycket energi och resurser på att sätta stopp för det här.

  Lars-Bergqvist.jpg
 
Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten

- För oss är det helt centralt att samarbeta med alla som vill bekämpa ekobrott och vi behöver tillsammans sprida kunskap om det vi gör. Allmänhetens kunskap om ekonomisk brottslighet är generellt sett låg. Filmer kan vara ett bra sätt att göra komplicerad information mer lättillgänglig. Vi har en särskild webbplats med kunskapsbyggande och brottsförebyggande inriktning,ekobrott.se, där den här typen av material passar bra. 

  1_Eva_Frojelin.jpg
 
Magnus Johansson, biträdande chef för enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

– Det är ett viktigt initiativ eftersom frågor om korruption och svartarbete är bransch- och myndighetsöverskridande. Jag tycker att filmen belyser problematiken på ett tydligt sätt. Vad man kan göra som upphandlare/inköpare för att minimera möjligheterna för oseriösa företag, och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör det. Vi kommer att använda filmen i sammanhang där vi möter intressenter som kan ha nytta av att lyssna på budskapet. Till exempel när vi blir inbjudna för att tala om vikten av konkurrens på lika villkor.

  Magnus-Johansson.jpg
 
Erika Svanström, kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag

– Film är ett effektivt sätt att pedagogiskt förklara några stora problem som vår och andra branscher brottas med. Jag är glad att myndigheter, fack och arbetsgivare kan enas och jobba tillsammans mot gemensamma utmaningar på det här sättet. Vi kommer sannolikt att dela filmen i alla våra kanaler såsom sociala medier, hemsida, nyhetsbrev etc samt uppmana våra medlemsföretag att sprida den. Filmen kan säkert också komma till nytta i vårt projekt för en ansvarsfull åkerinäring, Fair Transport, som riktar sig till både köpare och säljare av transporter. 

  Erika-Svanstrom.jpg
 
Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skatteverket

– Vi vill visa på problemen och vad upphandlare kan göra för att inte bidra till att kriminella företag får marknadsandelar. Filmen har ett tydligt syfte; att öka riskmedvetenheten hos alla som köper produkter/tjänster och få dem att tänka till innan. Det gäller att veta vem man gör affärer med och följa upp sina avtal. Stora branschgruppen är ett bra forum för att motverka ekonomisk brottslighet och Skatteverket ser många användningsområden för filmen. Dels på vår webb och i sociala medier, men även när vi är ute och informerar och i personliga möten med exempelvis politiker.

Senast ändrad 2016-09-30 av Henry Cohen

  Pia-Bergman.jpg