Mats Andersson, bygglärare, Rekarnegymnasiet, Eskilstuna

2016-11-24

Är dina elever engagerande i den här frågan?

Intresse finns från eleverna, framför allt när man kommer fram till APL och ev. lovjob, då frågar man kring lön etc.. MEN idag är det väldigt lite diskussioner kring svartjobb, tack vare ROT.

mats_a.jpgSkolan kräver även in lönespecifikationer för att eleverna ska få tillgodoräkna sig ferietid i lärlingsboken.

Lärarna har ett stort ansvar när de kontrollerar APL företagen.

Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

Ja, skolan använder detta material och tycker det är mycket bra. Filmen en dyrköpt läxa, biter bra.

Tips?

Information till byggtreor kring frågorna tillsammans med Skatteverket och Bygglovsenheten.

Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen