Mats Hellström, VVS-branschens yrkesnämnd

2016-11-23

Berätta om er lärarkonferens!

– Tidigare har vi kört regionala träffar men i år anordnade vi en nationell konferens för totalt 100 yrkeslärare från alla branschrekommenderade VVS-utbildningar. Vi gav lärarna mycket tid till erfarenhetsutbyte i frågor som exempelvis APL, handledarutbildning och programråd. Vi pratade även om en ren byggbransch tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Lärarna fick se den nya filmen, Skattebrott: ett hot mot vår demokrati, och informerades om vilket utbildningsmaterial som finns att tillgå.

mats_h.jpg

– Vi tycker att attityden till svartarbete har förändrats till det bättre ute i skolorna, men det finns fortsatt behov av utbildning i de här frågorna. Det är viktigt att eleverna förstår konsekvenserna av svartarbete: att de kan förlora sin anställning, bli polisanmälda, slita ut sig själva samt att det allmänna går miste om pengar till skola och välfärd. Samtidigt behöver vi jobba på att förändra attityden hos allmänheten så att efterfrågan på svarta tjänster minskar.

 Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen