Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet

2016-01-14
Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet
Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet. Fotograf: Peter Knutson

Hur känns det nu när lagen om personalliggare i byggbranschen har trätt i kraft?

– Det känns bra, personalliggare är ett av flera steg för att skapa en ren byggbransch. Vi vet att det förekommer svart arbetskraft, vilket givetvis måste beivras. Därför gäller det att Skatteverket får de resurser som behövs för att upprätthålla lagen.

Varför är ni engagerade inom BBIS?

– Att byggbranschens parter arbetar gemensamt för att motverka arbetslivskriminalitet, skattefusk med mera gynnar såväl arbetsgivare som medarbetare. Företag som gör rätt för sig, både mot anställda och i samhället, är nödvändigt för en sund utveckling i byggbranschen.

Den 5 april fyller BBIS 10 år. Vilka förväntningar har du på det fortsatta arbetet?

– Det är viktigt att vi tar fasta på vad som definierar ett seriöst företag i byggbranschen. Enligt min uppfattning ska seriösa företag omfattas av kollektivavtal, samt se till att åtaganden gentemot myndigheter uppfylls på alla företagets arbetsplatser och genom hela entreprenörskedjan. Här kan BBIS spela en central roll som normsättare i byggbranschen.

Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen