Per Hultberg, bygglärare, Nyköpings Gymnasium

2016-11-24

Är dina elever engagerande i den här frågan?

Eleverna är intresserade, framför allt när man kommer fram till APL och ev. lovjobb. De är öppna med om de ev. blir erbjudna svarta pengar. MEN idag är det väldigt lite diskussioner kring svartjobb, tack vare ROT.

per_e.jpgSkolan kräver även in lönespecifikationer för att eleverna ska få tillgodoräkna sig ferietid i lärlingsboken.

Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

Inte gjort det tidigare, men byggnads har varit och visat filmen  ” en dyrköpt läxa”. Kommer absolut att använda materialet efter dagens genomgång.

Tips?

De får info av Byggnads kring dessa frågor i trean, samt ett samarbete med Sörmlands sparbank.

Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen