Personalliggare i byggbranschen

2016-11-01

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.  Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Anmäl byggarbetsplats

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Det gör du enklast i tjänsten Personalliggare, bygg.

Avanmäl byggarbetsplats

Glöm inte att avanmäla din byggarbetsplats  när byggverksamheten är avslutad. 

Läs mer om Personalliggare i byggbranschen;

www.skatteverket.se/personalliggarebygg  

www.id06.se

Senast ändrad 2016-11-01 av Henry Cohen