Peter Löfgren om erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

2016-06-13
Peter Löfgren om erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare
Peter Löfgren, talesperson Byggbranschen i samverkan

Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

– Vi kan konstatera att det är en komplex situation, jämfört med andra branscher som har personalliggare. Detta på grund av byggbranschens karaktär och att elektroniska system behöver inkörningstid. Det innebär utmaningar för byggherrar och entreprenörer som ska tillämpa lagen samt för Skatteverket som ska kontrollera att den följs. Vi är fortfarande inne i en läroprocess och jag hoppas att Skatteverket fortsätter att tillämpa en mjuk linje mot alla de företag som försöker göra rätt. Däremot ska det självklart få konsekvenser om man medvetet struntar i lagen.

– Jag får relativt få klagomål från företagen, vilket bekräftar att de ser nyttan av lagstiftningen. Personalliggaren kommer att få verkligt "bett" när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket? 

– Det krävs bättre information inom företagen och ute på arbetsplatserna om vad lagen innebär i praktiken. Ha en öppen och tydlig dialog kring de här frågorna så att alla vet vad som gäller. Jag rekommenderar byggherrar och entreprenörer att tänka efter innan man överlåter/påtar sig byggherrerollen enligt skatteförfarandelagen. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av en sådan överlåtelse.

Senast ändrad 2016-06-13 av Henry Cohen