Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket

2016-12-19

Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

– Det är en modern och ändamålsenlig lagstiftning som gör det möjligt att följa betalningsströmmarna under hela året. Den ökade transparensen ger oss bättre kontrollmöjligheter, till exempel när det gäller personalliggare och kassaregister. Samtidigt kan arbetstagaren kontrollera att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter, utan att behöva vänta på kontrolluppgiften. På det hela taget blir det ett mer naturligt system som skapar ordning och reda.

Pia-Blank-Thornroos.jpgHur kommer den nya lagen praktiskt att fungera på företagen?

– Det blir förstås en omställning, men redan idag vet företagen vem som har fått vilken lön och hur stort skatteavdrag som gjorts. Skillnaden med den nya lagen är att skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas på individnivå i samband med varje löneutbetalning. Däremot slipper man arbetet med årliga kontrollavgifter. Jag rekommenderar arbetsgivare att prata med sin lönesystemsleverantör så att man är förberedd och har nya rutiner på plats när lagstiftningen träder i kraft. Skatteverket har en nära dialog med olika systemutvecklare för att övergången ska bli så enkel som möjligt för företagen.

Fotograf: Jeanette Andersson

Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen