Regeringen föreslår efterlängtad ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

2016-09-26

I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen i veckan att upp­gifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, bör lämnas löpande till Skatteverket. Arbetsgivardeklara­tionen ska lämnas varje månad till skillnad från i dag när uppgift om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå lämnas i en kontrolluppgift en gång per år.

Syftet med det nya systemet är att minska skattefusk och skatteundan­dragande. Avsikten att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

Läs mer om det nya lagförslaget i regeringens pressmeddelande

Senast ändrad 2016-09-26 av Henry Cohen