Stefan Lundberg, chefsåklagare och strategiskt ansvarig för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten

2016-11-23

Varför är det viktigt för Ekobrottsmyndigheten att vara med på lärarkonferenserna?

– En av våra uppgifter är kunskapsspridning, framförallt i vårt brottsförebyggande uppdrag. Lärarna är en viktig kanal i detta arbete. På hemsidan ekobrott.se har vi samlat information och utbildningsmaterial som lärarna kan ladda ner. Vi har också varit med och tagit fram en ny lärorik film, Skattebrott: ett hot mot vår demokrati. Många ekobrott begås av okunskap så det är viktigt att upplysa eleverna om konsekvenserna. Om man ställs inför valet att jobba svart eller vitt vill vi att individen ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut. Och veta att ger man sig in i ekonomisk brottlighet är det ofta svårt att dra sig ur. Vissa beskriver ekobrott som offerlösa men det stämmer inte. I själva verket finns väldigt många brottsoffer, det är ju allmänheten som drabbas när statskassan som finansierar välfärden dräneras.

Stefan-Lundberg-1.jpgVad kan du säga om den ekonomiska brottsligheten i byggbranschen?

– Det finns många utmaningar men samtidigt har byggbranschen visat på en hög medvetenhet om problembilden. Ett exempel på det är att branschen tagit egna initiativ till ökad kontroll och skärpt lagstiftning genom ID06, personalliggare och den kommande lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagstiftning i kombination med kunskapsspridning och moralbildning är ett effektivt verktyg för att åstadkomma positiva förändringar. Vi uppskattar att Byggbranschen i samverkan är drivande och sammanhållande i detta arbete.

Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen