Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

2016-12-19

Regeringen har nu lämnat proposition till riksdagen om nya lag om arbetsgivaruppgift på individnivå. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker idag, årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019. Dessutom föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få medges direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft stegvis den 1 juli 2018 resp den 1 januari 2019.

Propositionen

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

Skatteverkets information om arbetsgivardeklaration på individnivå

Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen