Vad gör Stora Branschgruppen för sund konkurrens?

2016-02-26
Vad gör Stora Branschgruppen för sund konkurrens?
Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket

Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket och sammankallande i Stora branschgruppen:

Vad är Stora branschgruppen?

– Det är ett forum där myndigheter, branschorganisationer och fackförbund samverkar för konkurrens på lika villkor. Arbetet började 2007-2008 och efterhand har allt fler aktörer anslutit sig. Vi håller årliga seminarier samt informerar riksdagspolitiker och andra beslutsfattare om vilka åtgärder vi vill se. När branscher och myndigheter drar åt samma håll når vi mycket längre än om alla jobbar var för sig.

Vad har ni åstadkommit?

– Just nu driver vi tre frågor; att redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter ska ske på individnivå, att Skatteverket ska få göra oannonserade arbetsplatsbesök samt obligatorisk registrering för alla företag som är verksamma i Sverige. Införandet av personalliggare i byggbranschen ger Skatteverket rätt att göra oannonserade arbetsplatsbesök och fler branscher är under utredning. När det gäller arbetsgivardeklarationer på individnivå har Skatteverket överlämnat ett lagförslag till regeringen som kan bli verklighet 2018.

Vad står på agendan framöver?

– Förutom våra tre huvudfrågor (se ovan) tittar vi på olika åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdsstaten. Det handlar exempelvis om att lätta på sekretessen mellan myndigheter och förbättra kontrollen av offentlig upphandling.

Läs mer om Stora Branschgruppen 

Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen