Vad händer inom attitydprojektet Ren Byggbransch?

2016-02-26
Vad händer inom attitydprojektet Ren Byggbransch?
Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan

Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan:

- Vårt mål är att allmänhet, medarbetare i byggbranschen samt lärare och elever i branschens olika utbildningar tar avstånd från svartarbete och ekonomisk brottslighethet. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med bl a oss inom Byggbranschen i samverkan (BBIS) tagit fram ett lärar- och elevmaterial

För att sprida information och utbilda driver vi 14 lokala BBIS-nätverk runt om i landet där vi tillsamammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten deltar på främst lärarträffar med våra budskap. Sedan 2010 har vi gjort två uppföljande attitydmätningar genom TNS SIFO. Resultatet av den tredje mätningen som just nu genomförs inom branschen och ute på skolorna presenteras den 5 april på Nordbygg i Stockholm.  Läs mer: www.renbyggbransch.nu

Anders Fredriksson på Sveriges Byggindustrier är sammankallande för BBIS-nätverket i Skåne/Halland. Anders tog tillsammans med Carina Telsing, Ekobrottsmyndigheten och Kristian Paulsson, Skatteverket initiativet till lärarträffar i Skåne och Halland. Läs om dessa lärarträffar i nyhetsbrevet. 

Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen