Viktigt med både piska och morot för sund konkurrens i Danmark

2016-05-19
Viktigt med både piska och morot för sund konkurrens i Danmark
Bo Sandberg, chefsekonom Dansk Byggeri

Bo Sandberg, chefsekonom på bransch- och arbetsgivarorganisationen Dansk Byggeri.

Hur vanligt är det med svartbete och ekonomisk brottslighet på den danska byggmarknaden?

– Det är ett generellt problem i dansk ekonomi, bland annat inom hantverk och bygg. 27 procent av de danska företagen anser att de utsätts för osund konkurrens på grund av svartarbete, enligt en undersökning från Skatteverket. Vi bedömer att problemen är större på hem- och villamarknaden än i den professionella byggindustrin.

Vilka åtgärder har vidtagits för att motverka den här typen av brottslighet?

– Byggprojekt som överstiger 50 000 kronor ska skyltas ut till allmän väg med information om projektet och vem som är ansvarig entreprenör. Det är obligatoriskt med synliga organisationsnummer på arbetsbilar för att kunna identifiera ägaren. Elektronisk betalning krävs vid byggarbeten värda över 10 000 kronor för att öka spårbarheten. Vill vi gärna att gränsen sänks till 5000 kronor.

– Vi har infört så kallade 48-timmarsmöten i vårt kollektivavtal (2012). Det innebär att om det uppstår frågor kring arbetsvillkoren för utländska underentreprenörer så ska fack och arbetsgivare sätta sig ned och reda ut detta inom 48 timmar. Det är obligatoriskt för utländska tjänsteutövare att registrera sig hos Skatteverket.

Vilka utmaningar ser du?

– Skatteverket har gjort nedskärningar och vi ställer oss därför lite frågande till om de har tillräcklig kunskap och resurser för att utföra effektiva kontroller. Det behövs mer av långsiktiga spelregler och bättre samarbete mellan olika myndigheter. Idag kan en person exempelvis få ett skattekort trots att han/hon saknar arbetstillstånd, på grund av bristande samverkan mellan myndigheterna.

Hur arbetar ni vidare med dessa frågor?

– Vi menar att det är viktigt med både piska och morot. För att få effekt krävs en av kombination av ekonomiska incitament, attitydarbete samt kontroll- och sanktionsåtgärder. Vi skulle gärna vilja se en utveckling av Boligjobordningen så att den blir mer lik det svenska Rot/Rut-avdraget.

Senast ändrad 2016-05-19 av Henry Cohen