Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Bengt Westman, ombudsman hos Byggnads Uppsala

2016-10-31
Bengt Westman, ombudsman hos Byggnads Uppsala
Bengt Westman, ombudsman hos Byggnads Uppsala

Du var med och startade BBIS nätverk i Uppsala 2011, hur har de här åren varit?

– BBIS är ett bra forum för att jobba med frågor kopplade till ordning och reda i byggbranschen. Det sätter fart och ökar förändringstrycket. Dessutom är det ett värdefullt nätverk eftersom du lär känna andra personer som arbetar med de här frågorna, exempelvis på myndigheter. Det underlättar alltid att ha en personlig kontakt att vända sig till. Det finns ett starkt engagemang i BBIS Uppsala, gruppen har växt varje år och hittills har ingen deltagare hoppat av.

ilken fråga är viktigast för dig att driva?

– Jag tycker det är bra att vi börjar resan mot en ren byggbransch i skolan, hos blivande byggnadsarbetare. BBIS har tagit fram ett bra pedagogiskt material om effekterna av svartarbete, vilket uppskattas av elever och lärare. Sedan 2012 ger vi ut tidningen Proffsbyggarna som lyfter fram förebilder och goda exempel i byggbranschen.

Hur för du informationen från BBIS vidare inom din egen organisation?

– På senaste mötet nu i september pratade vi mycket om personalliggare, vilket är relevant för många av mina kollegor. Till exempel hur man ska agera som ombudsman om man misstänker att det finns brister i personalliggaren på en arbetsplats. 

Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen