Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala

2016-10-31
Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala
Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala

Vad är du mest stolt över med BBIS-nätverket i Uppsala?

– Jag tycker att vi har en bra bredd med arbetsgivare, fackförbund samt tre myndigheter i form av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Vi samarbetar även med Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och företaget Byggutbildning STAR.

– Nätverket träffas två gånger om året och det brukar vara 8-12 personer på varje möte. Det är starkt engagemang och hög närvaro. Sedan ser respektive deltagare till att sprida informationen vidare i sin organisation. Vi lyfter även BBIS frågor i tidningen Proffsbyggarna som distribueras med UNT och delas ut i skolorna.

Vilken fråga tycker du är viktigast att driva?

– Det övergripande målet är att främja sund konkurrens genom att försvåra för företag som fuskar. I praktiken handlar det mycket om att vara ute på gymnasieskolorna och prata med elever och lärare, det är där vi måste börja. BBIS film ”en dyrköpt läxa” har varit ett oerhört värdefullt hjälpmedel för oss, vi använder den i skolorna som utgångspunkt för en vidare diskussion kring svartarbete.

Vad händer hos er framöver?

– Nästa aktivitet är den årliga konferensen för gymnasielärare och skolledare som äger rum 1-2 november. På vårens BBIS-möte känns det naturligt att följa upp tillämpningen och effekterna av personalliggare i byggbranschen.

Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen