Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Susanne Howard, informatör på Skatteverket

2016-10-31
Susanne Howard, informatör på Skatteverket
Susanne Howard, informatör på Skatteverket

Varför engagerar Skatteverket sig i BBIS nätverk? 

– I Skatteverkets insats Förebygga ekonomisk brottslighet är syftet att motverka svartarbete och annat skattefusk genom att samverka på gruppnivå med marknadens aktörer. BBIS känns som ett bra forum med gemensamt fokus. Det är viktigt att seriösa företag och upphandlare får kunskap om hur man kan använda och tolka Skatteverkets offentliga uppgifter för att bland annat undvika företag som inte redovisar löner för sina anställda.

Vad är du mest stolt över att ni gjort i nätverket under de här åren?

– Filmen som spelades in för attitydprojektet Ren byggbransch och som fortfarande visas flitigt ute på skolorna bygger faktiskt på ett rollspel som skattekontoret i Uppsala tagit fram. Filmen beskriver vilka konsekvenser som drabbar en ung kille som arbetar svart och råkar ut för en arbetsolycka. Han har ingen taxerad inkomst och får ingen sjukpenning, får skulder hos Kronofogden som utmäter hans BMW osv. Rollspelet presenterades på ett av de första BBIS-mötena i Uppsala vilket resulterade i att filmen spelades in.

Vilka utmaningar ser du för byggbranschen på området sund konkurrens?

– Införandet av personalliggare i byggbranschen ställer stora krav på både byggherrar och entreprenörer att sätta sig in i regelverket. Om inte personalliggarna förs på rätt sätt så kvarstår både risken för svartarbete och att drabbas av dyra sanktioner. Skatteverket förutsätter att personalliggarna förs på rätt sätt från den 1 juli 2016, så att beslut om kontrollavgifter på tusentals kronor inte behöver tas ut.

Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen