Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Mats Hellström, företagsrådgivare hos Installatörsföretagen

2016-10-31
Mats Hellström, företagsrådgivare hos Installatörsföretagen
Mats Hellström, företagsrådgivare hos Installatörsföretagen

Varför engagerar du dig i BBIS nätverk?

– BBIS hanterar väldigt viktiga frågor för sund konkurrens inom byggbranschen. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle att träffa representanter från myndigheter, fackförbund och andra bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Hur för du vidare informationen från BBIS till din egen organisation och era medlemsföretag?

– Kontakterna jag får via BBIS använder jag när vi arrangerar egna medlemsmöten och liknande. Till exempel kommer Ekobrottsmyndigheten att vara med på vår lärarkonferens för yrkeslärare inom VVS. Det är roligt att BBIS har blivit en plattform för samarbete och kunskapsutbyte mellan myndigheter, en väldigt bra spinoffeffekt.

Vilken fråga är viktigast för dig att BBIS i Uppsala driver?

– För mig är det viktigaste att vi fortsätter jobba med attityden till svartarbete hos våra unga. Här måste vi vara ihärdiga och hålla igång informationen, det är inget som kommer automatiskt. Vi behöver vara ute på skolorna, möta eleverna och berätta om varför man ska hålla sig till de lagar och regler som finns.

Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen