Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning & lön)

2016-12-19

Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

– Vi har följt ärendet från start och lämnade remissvar på det första förslaget om månadsuppgiftslämning (2010). Vi var positiva redan då, men hade vissa synpunkter. Det nya förslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå är mycket bättre. Framförallt eftersom det utgår från kontantprincipen, men även andra förbättringar så som att de blir färre uppgifter att lämna in enligt förslaget.

Foto: Fredrik Persson
Copyright Fredrik Persson
Mobile: +46 70 774 21 37
fp@fredrikpersson.se
www.fredrikpersson.se
– Våra medlemmar är positiva till förslaget då det ger en mer flexibel hantering av lön. Arbetsbelastningen blir jämnare fördelad över året eftersom du slipper en massa granskningsarbete med kontrolluppgifter i januari-februari. Skatteverket har tagit till sig erfarenheter från andra länder med liknande lagstiftning, till exempel Norge och Finland, och vi upplever att de anstränger sig för att det ska bli så smidigt som möjligt för arbetsgivaren.

Hur kommer den nya lagen praktiskt att fungera på företagen?

– Vi jobbar nära lönesystemleverantörerna för att göra de anpassningar som krävs och se till att lagen fungerar i praktiken. Det blir alltid en inkörningsperiod vid förändringar men uppgifterna finns redan i lönesystemet så det ska inte bli betungande för administrationen. Redan idag gör arbetsgivaren en individuell sammanställning på lönespecifikationen och det är samma uppgifter som ska skickas in till Skatteverket när lagen träder i kraft. Det blir alltså färre uppgifter att fylla i jämfört den nuvarande kontrolluppgiften.

– Den nya lagen innebär också en trygghet för de anställda eftersom arbetsgivaren måste redovisa skatt och sociala avgifter på individnivå till Skatteverket vid varje löneutbetalning. Man kan tänka sig att det blir möjligt för privatpersoner att hämta aktuella löne- och skatteuppgifter genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Det skulle underlätta särskilt för personer med tillfälliga anställningar eller flera arbetsgivare som skulle få lättare att kontrollera sin inkomst och göra en preliminär skatteberäkning.

Hur kan företag i byggbranschen förbereda sig inför den nya lagen?

– Kontrollera att företaget har fungerande lönerutiner, till exempel när det gäller kontinuerlig avstämning mellan skattekonto, redovisning och löneuppgifter. Men även rutiner kring andra delar av löneprocessen. Om detta fungerar idag så kommer det inte vara några problem att anpassa sig till lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå.

Foto: Fredrik Persson

Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen