Välkommen till ID06 kostnadsfria seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

2017-03-01

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium, på en av de 26 orter runt om i landet som passar dig bäst. I anslutning till seminariet kommer även ackrediterade ID06 leverantörer att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. 

  • Elektroniska personalliggare i byggbranschen har nu varit verklighet sedan den 1 januari 2016. Blev det som det var tänkt? Vad görs eller borde göras för att det ska vara ”lätt att göra rätt”?
  • Vad kommer den nya lagen om ”arbetsgivaruppgift på individnivå” att innebära?
  • Hur utvecklas ID06 Systemet för att möta branschens och myndigheternas krav?
  • Hur påverkar den kommande GDPR (General Data Protection Regulation) oss utifrån lagkrav och ID06 Systemet?    

Vid seminariet kommer vi att prata utifrån gjorda erfarenheter av ”personalliggarlagen”, vad som upplevts som bra samt vad som kan och måste bli bättre. Vi kommer även att gå igenom huvuddragen i kommande lagen om ”arbetsgivaruppgift på individnivå” samt redogöra för det utvecklingsarbete som sker inom ID06 Systemet både sett till lagstiftningen för sund konkurrens men även till den kommande GDPR som under 2018 kommer att ersätta nuvarande PUL-lagstiftning. 

Innehåll

  • Lag om personalliggare, en lägesrapport
  • Lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå, en lägesrapport
  • ID06 Systemet ”Sund konkurrens genom transparens”, en lägesrapport
  • Reflektioner och funderingar, en frågestund

Seminarierna riktar sig till dig som är byggherre, entreprenör, projektledare, hantverkare, inköpare eller föreskrivande konsult i branscher som omfattas av kravet på personalliggare.

Omkring två veckor  i förväg meddelar vi dig lokal och adress för seminariet på respektive ort.  

Varmt välkomna hälsar ID06!

Tid: 180 minuter

Läs mer och anmäl dig på www.id06.se

Senast ändrad 2017-03-01 av Henry Cohen