Byggbranschen kräver kraftfulla lagar

Möt företrädare från bl.a. byggbranschen, Skatteverket, SKL och politiska ungdomsförbund som ger sin syn på hur vi ska få bort den ekonomiska brottsligheten från näringslivet och arbetsmarknaden. Vi diskuterar heta frågor, som hur attityderna till svartarbete påverkar vårt samhälle.

Share

Senast publicerade

2011-01-13