Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet

Den ständigt ökande svarta arbetskraften riskerar att konkurrera ut de seriösa företagen. Mot denna bakgrund har byggbranschen ställt krav på regeringen att bl.a. införa obligatorisk närvarokontroll på byggarbetsplatserna.

Share

Senast publicerade

2011-01-13