Kontakt

Vi är elva förbund som samverkar inom Byggbranschen i samverkanByggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Plåt & Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna (ME), Målareförbundet, Måleriföretagen i Sverige, Seko, Svenska Elektrikerförbundet samt Sveriges Byggindustrier.

Här hittar du kontaktpersoner hos de 11 organisationer som tillsammans utgör Byggbranschen i samverkan.


Byggcheferna/Ledarna

Sofia Löfberg; koordinator
08-598 990 24, sofia.lofberg@ledarna.se 


Byggnadsarbetareförbundet

Johan Lindholm, förbundsordförandeByggnads
070-306 65 40, johan.lindholm@byggnads.se 

Matz Larsson, kommunikationschef
070-681 37 02, matz.larsson@byggnads.se


Plåt & Ventföretagen

Johan Lindström, vdpov.jpg
072-505 53 80, 
johan.lindstrom@epfab.se

Tomas Skagerlind, chefredaktör
070-537 74 47, tomas.skagerlind@epfab.se


Glasbranschföreningen

Erik Haara, vdGlasbransch föreningne
070-230 50 61, erik.haara@gbf.se

Matilda Röjgård, kommunikatör
070-246 74 98, matilda.rojgard@gbf.se


Installatörsföretagen


 


Maskinentreprenörerna

Hampe Mobärg, vdMaskinentreprenörerna
0730-29 88 56, hampe.mobarg@me.se

Per-Erik Markström, bitr. förhandlingschef
0910-78 29 29, per-erik.markstrom@me.se


Målareförbundet

Mikael Johansson, förbundsordförandeMålareförbundet
070-586 29 08, micke.johansson@malareforbundet.se

Conny Andersson, ombudsman
070- 586 29 03, conny.andersson@malareforbundet.se


Måleriföretagen i Sverige 

Björn Hellman, vdMåleriföretagen i Sverige
0770-93 90 15, bjorn.hellman@maleriforetagen.se

Cecilia Ergon, kommunikationschef
0770-93 90 22, cecilia.ergon@maleriforetagen.se


Seko

Janne Rudén, förbundsordförande
Sekojanne.ruden@seko.se 

Björn-Inge Björnberg, ombudsman Väg o Ban
08-791 41 34, bjorn-inge.bjornberg@seko.se 

Erik Sandberg, bitr kommunikationschef
070-600 24 96, erik.sandberg@seko.se


Svenska Elektrikerförbundet

Jonas Wallin, förbundsordförandeSvenska Elektirkerförbunder
08-412 82 36, jonas.wallin@sef.se 

Jimmy Åsberg, ombudsman
08 - 412 82 35, jimmy.asberg@sef.se


Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier