Nyheter

Här hittar du nyheter från Byggbranschen i samverkan.

 • 2017
  • 2017-05-10
   Klart med arbetsgivardeklaration på individnivå

   - Idag firar vi inom ”Byggbranschen i samverkan”, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna. Den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är ett stort steg mot en sund byggbransch. Tillsammans med den tidigare lagen om personalliggare stärks nu den sunda konkurrensen för företag, de anställda och alla de som anlitar våra tjänster.

   Läs mer om beslutet på riksdagens hemsida

   Senast ändrad 2017-05-10 av Henry Cohen

  • 2017-04-12
   BBIS på Bygg- & VVS-mässan

   Under Byggmässan i Malmö den 26-27 april finns Byggbranschen i samverkan, BBIS, på plats för att informera om den nya lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå, som regeringen föreslår ska införas stegvis 2018 och 2019. Riksdagen fattar beslut under maj 2017.

   Den 26 april kl 16.00 har vi engagerat Conny Svensson, ansvarig för personalliggare på Skatteverket, för att tala på Scen 1 om sina erfarenheter med den nya lagen om personalliggare. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2016.

   Hoppas vi ses i BBIS monter G15!

   Senast ändrad 2017-04-12 av Henry Cohen

  • 2017-03-01
   Välkommen till ID06 kostnadsfria seminarier om lagstiftning och verktyg för sund konkurrens

   Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium, på en av de 26 orter runt om i landet som passar dig bäst. I anslutning till seminariet kommer även ackrediterade ID06 leverantörer att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. 

   • Elektroniska personalliggare i byggbranschen har nu varit verklighet sedan den 1 januari 2016. Blev det som det var tänkt? Vad görs eller borde göras för att det ska vara ”lätt att göra rätt”?
   • Vad kommer den nya lagen om ”arbetsgivaruppgift på individnivå” att innebära?
   • Hur utvecklas ID06 Systemet för att möta branschens och myndigheternas krav?
   • Hur påverkar den kommande GDPR (General Data Protection Regulation) oss utifrån lagkrav och ID06 Systemet?    

   Vid seminariet kommer vi att prata utifrån gjorda erfarenheter av ”personalliggarlagen”, vad som upplevts som bra samt vad som kan och måste bli bättre. Vi kommer även att gå igenom huvuddragen i kommande lagen om ”arbetsgivaruppgift på individnivå” samt redogöra för det utvecklingsarbete som sker inom ID06 Systemet både sett till lagstiftningen för sund konkurrens men även till den kommande GDPR som under 2018 kommer att ersätta nuvarande PUL-lagstiftning. 

   Innehåll

   • Lag om personalliggare, en lägesrapport
   • Lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå, en lägesrapport
   • ID06 Systemet ”Sund konkurrens genom transparens”, en lägesrapport
   • Reflektioner och funderingar, en frågestund

   Seminarierna riktar sig till dig som är byggherre, entreprenör, projektledare, hantverkare, inköpare eller föreskrivande konsult i branscher som omfattas av kravet på personalliggare.

   Omkring två veckor  i förväg meddelar vi dig lokal och adress för seminariet på respektive ort.  

   Varmt välkomna hälsar ID06!

   Tid: 180 minuter

   Läs mer och anmäl dig på www.id06.se

   Senast ändrad 2017-03-01 av Henry Cohen

 • 2016
  • 2016-12-19
   Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning & lön)

   Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

   – Vi har följt ärendet från start och lämnade remissvar på det första förslaget om månadsuppgiftslämning (2010). Vi var positiva redan då, men hade vissa synpunkter. Det nya förslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå är mycket bättre. Framförallt eftersom det utgår från kontantprincipen, men även andra förbättringar så som att de blir färre uppgifter att lämna in enligt förslaget.

   Foto: Fredrik Persson
Copyright Fredrik Persson
Mobile: +46 70 774 21 37
fp@fredrikpersson.se
www.fredrikpersson.se
– Våra medlemmar är positiva till förslaget då det ger en mer flexibel hantering av lön. Arbetsbelastningen blir jämnare fördelad över året eftersom du slipper en massa granskningsarbete med kontrolluppgifter i januari-februari. Skatteverket har tagit till sig erfarenheter från andra länder med liknande lagstiftning, till exempel Norge och Finland, och vi upplever att de anstränger sig för att det ska bli så smidigt som möjligt för arbetsgivaren.

   Hur kommer den nya lagen praktiskt att fungera på företagen?

   – Vi jobbar nära lönesystemleverantörerna för att göra de anpassningar som krävs och se till att lagen fungerar i praktiken. Det blir alltid en inkörningsperiod vid förändringar men uppgifterna finns redan i lönesystemet så det ska inte bli betungande för administrationen. Redan idag gör arbetsgivaren en individuell sammanställning på lönespecifikationen och det är samma uppgifter som ska skickas in till Skatteverket när lagen träder i kraft. Det blir alltså färre uppgifter att fylla i jämfört den nuvarande kontrolluppgiften.

   – Den nya lagen innebär också en trygghet för de anställda eftersom arbetsgivaren måste redovisa skatt och sociala avgifter på individnivå till Skatteverket vid varje löneutbetalning. Man kan tänka sig att det blir möjligt för privatpersoner att hämta aktuella löne- och skatteuppgifter genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Det skulle underlätta särskilt för personer med tillfälliga anställningar eller flera arbetsgivare som skulle få lättare att kontrollera sin inkomst och göra en preliminär skatteberäkning.

   Hur kan företag i byggbranschen förbereda sig inför den nya lagen?

   – Kontrollera att företaget har fungerande lönerutiner, till exempel när det gäller kontinuerlig avstämning mellan skattekonto, redovisning och löneuppgifter. Men även rutiner kring andra delar av löneprocessen. Om detta fungerar idag så kommer det inte vara några problem att anpassa sig till lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå.

   Foto: Fredrik Persson

   Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen

  • 2016-12-19
   Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket

   Hur ser ni på lagförslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå?

   – Det är en modern och ändamålsenlig lagstiftning som gör det möjligt att följa betalningsströmmarna under hela året. Den ökade transparensen ger oss bättre kontrollmöjligheter, till exempel när det gäller personalliggare och kassaregister. Samtidigt kan arbetstagaren kontrollera att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter, utan att behöva vänta på kontrolluppgiften. På det hela taget blir det ett mer naturligt system som skapar ordning och reda.

   Pia-Blank-Thornroos.jpgHur kommer den nya lagen praktiskt att fungera på företagen?

   – Det blir förstås en omställning, men redan idag vet företagen vem som har fått vilken lön och hur stort skatteavdrag som gjorts. Skillnaden med den nya lagen är att skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas på individnivå i samband med varje löneutbetalning. Däremot slipper man arbetet med årliga kontrollavgifter. Jag rekommenderar arbetsgivare att prata med sin lönesystemsleverantör så att man är förberedd och har nya rutiner på plats när lagstiftningen träder i kraft. Skatteverket har en nära dialog med olika systemutvecklare för att övergången ska bli så enkel som möjligt för företagen.

   Fotograf: Jeanette Andersson

   Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Anders Fredriksson, BBIS Skåne/Halland

   Hur kan vi utveckla lärarmaterialet om svartarbete och ekobrott?

   – Det är viktigt att ta in feedback från lärarna, att fråga vad de tycker om materialet och hur de använder det i undervisningen. Det finns redan en bra film (en dyrköpt läxa) som väldigt tydligt visar på riskerna med svartarbete. Vi kan säkert fylla på med fler konkreta exempel, bland annat vilka varningstecken man ska vara uppmärksam på för att känna igen en oseriös aktör.

   Anders_Fredriksson_chef_BI_Kristianstad_2_.jpg– Jag tycker att vi har ett bra upplägg för samverkan mellan bransch, skola och myndigheter. Det behövs kontinuitet så att lärarna kan hålla sig uppdaterade och ge eleverna relevant information. Skolledare och skolpolitiker bör också utbildas i ämnet så att de förstår hur viktigt det är och stöttar lärarnas arbete. 

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Stefan Axén – Bygglärare på Dackeskolan i Mjölby

   Är dina elever engagerande i den här frågan?

   Det pratas väldigt lite bland eleverna om det och jag tror det beror mycket på att det inte längre finns så mycket svartjobb tack vare ROT avdraget.

   stefan_a.jpgAnvänder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   Vi själva använder det inte men Byggnads kommer ju ut till oss varje år och dom visar bland annat filmen ”En dyrköpt läxa”

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Mats Andersson, bygglärare, Rekarnegymnasiet, Eskilstuna

   Är dina elever engagerande i den här frågan?

   Intresse finns från eleverna, framför allt när man kommer fram till APL och ev. lovjob, då frågar man kring lön etc.. MEN idag är det väldigt lite diskussioner kring svartjobb, tack vare ROT.

   mats_a.jpgSkolan kräver även in lönespecifikationer för att eleverna ska få tillgodoräkna sig ferietid i lärlingsboken.

   Lärarna har ett stort ansvar när de kontrollerar APL företagen.

   Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   Ja, skolan använder detta material och tycker det är mycket bra. Filmen en dyrköpt läxa, biter bra.

   Tips?

   Information till byggtreor kring frågorna tillsammans med Skatteverket och Bygglovsenheten.

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Per Hultberg, bygglärare, Nyköpings Gymnasium

   Är dina elever engagerande i den här frågan?

   Eleverna är intresserade, framför allt när man kommer fram till APL och ev. lovjobb. De är öppna med om de ev. blir erbjudna svarta pengar. MEN idag är det väldigt lite diskussioner kring svartjobb, tack vare ROT.

   per_e.jpgSkolan kräver även in lönespecifikationer för att eleverna ska få tillgodoräkna sig ferietid i lärlingsboken.

   Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   Inte gjort det tidigare, men byggnads har varit och visat filmen  ” en dyrköpt läxa”. Kommer absolut att använda materialet efter dagens genomgång.

   Tips?

   De får info av Byggnads kring dessa frågor i trean, samt ett samarbete med Sörmlands sparbank.

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Lena Lundström, BYN Östergötland och BYN Södermanland

   Berätta om er lärarkonferens!

   – I år var det första gången som vi körde en gemensam lärarkonferens för BYN Östergötland och BYN Södermanland. Tidigare har träffarna anordnats lite oregelbundet så det här känns som en bra nystart! 70 bygglärare, några kärnämneslärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer hade anmält sig. 

   lena_lundstrom.JPGSkatteverket och Ekobrottsmyndigheten höll en gemensam information på temat ren byggbransch. Det är viktigt att lärarna förstår hur den ekonomiska brottsligheten fungerar så att de kan föra kunskapen vidare till eleverna. Då blir våra nya medarbetare bättre rustade för arbetslivet.

   Fotograf: Ryno Quantz

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

  • 2016-11-23
   Mats Hellström, VVS-branschens yrkesnämnd

   Berätta om er lärarkonferens!

   – Tidigare har vi kört regionala träffar men i år anordnade vi en nationell konferens för totalt 100 yrkeslärare från alla branschrekommenderade VVS-utbildningar. Vi gav lärarna mycket tid till erfarenhetsutbyte i frågor som exempelvis APL, handledarutbildning och programråd. Vi pratade även om en ren byggbransch tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Lärarna fick se den nya filmen, Skattebrott: ett hot mot vår demokrati, och informerades om vilket utbildningsmaterial som finns att tillgå.

   mats_h.jpg

   – Vi tycker att attityden till svartarbete har förändrats till det bättre ute i skolorna, men det finns fortsatt behov av utbildning i de här frågorna. Det är viktigt att eleverna förstår konsekvenserna av svartarbete: att de kan förlora sin anställning, bli polisanmälda, slita ut sig själva samt att det allmänna går miste om pengar till skola och välfärd. Samtidigt behöver vi jobba på att förändra attityden hos allmänheten så att efterfrågan på svarta tjänster minskar.

    Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen  • 2016-11-23
   Robert Lundgren, bygglärare, Älvsbyns gymnasium

   Är dina elever engagerande i den här frågan?

   1. Eleverna är engagerade. Vi har från skolans sida alltid tagit in Skatteverket för att prata med eleverna och det har varit bra. Det är skönt när någon annan också kommer och pratar om detta.

   robert_l.jpgAnvänder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   2. Nej, det kan jag inte påstå.

   Tips?

   3. Faktiska case är det som är mest intressant. När eleverna får höra hur det är i verkligheten. Det som engagerar mest är saker som faktiskt har hänt. 

   Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen

  • 2016-11-23
   Susanne Friberg, BYN Norrbotten

   Hur kan vi utveckla lärarmaterialet om svartarbete och ekobrott?

   – Kunskap är makt så eleverna behöver lära sig hur den ekonomiska brottsligheten fungerar. Vad ska de tänka på inför sin första anställning? Vilka konsekvenser får det att arbeta svart? Det är bra med verkliga case eftersom det är lättare att relatera till. Rörlig media är effektivt för att nå ungdomar och få igång bra diskussioner.

   _MG_1109.jpg– Lärarträffarna är en bra möjlighet att utbyta erfarenheter mellan skolorna. Det är ett engagerat och nyfiket gäng som träffas, vilket sporrar oss som arrangör. I år medverkade både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten – det är en styrka att vi jobbar tillsammans mot samma mål! 

   Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen

  • 2016-11-23
   Stefan Lundberg, chefsåklagare och strategiskt ansvarig för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten

   Varför är det viktigt för Ekobrottsmyndigheten att vara med på lärarkonferenserna?

   – En av våra uppgifter är kunskapsspridning, framförallt i vårt brottsförebyggande uppdrag. Lärarna är en viktig kanal i detta arbete. På hemsidan ekobrott.se har vi samlat information och utbildningsmaterial som lärarna kan ladda ner. Vi har också varit med och tagit fram en ny lärorik film, Skattebrott: ett hot mot vår demokrati. Många ekobrott begås av okunskap så det är viktigt att upplysa eleverna om konsekvenserna. Om man ställs inför valet att jobba svart eller vitt vill vi att individen ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut. Och veta att ger man sig in i ekonomisk brottlighet är det ofta svårt att dra sig ur. Vissa beskriver ekobrott som offerlösa men det stämmer inte. I själva verket finns väldigt många brottsoffer, det är ju allmänheten som drabbas när statskassan som finansierar välfärden dräneras.

   Stefan-Lundberg-1.jpgVad kan du säga om den ekonomiska brottsligheten i byggbranschen?

   – Det finns många utmaningar men samtidigt har byggbranschen visat på en hög medvetenhet om problembilden. Ett exempel på det är att branschen tagit egna initiativ till ökad kontroll och skärpt lagstiftning genom ID06, personalliggare och den kommande lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagstiftning i kombination med kunskapsspridning och moralbildning är ett effektivt verktyg för att åstadkomma positiva förändringar. Vi uppskattar att Byggbranschen i samverkan är drivande och sammanhållande i detta arbete.

   Senast ändrad 2016-11-23 av Henry Cohen

  • 2016-12-19
   Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

   Regeringen har nu lämnat proposition till riksdagen om nya lag om arbetsgivaruppgift på individnivå. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

   Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker idag, årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019. Dessutom föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få medges direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare.

   Bestämmelserna föreslås träda i kraft stegvis den 1 juli 2018 resp den 1 januari 2019.

   Propositionen

   Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida

   Skatteverkets information om arbetsgivardeklaration på individnivå

   Senast ändrad 2016-12-19 av Henry Cohen

  • 2016-11-08
   Eva Thor, sekreterare BYN Gävleborg, om sin lärarkonferens

   Berätta om er lärarkonferens

   – Vi är på olika skolor varje år, den här gången träffas vi i Bollnäs. Skatteverket kommer att informera om svartarbete men tyvärr kunde inte Ekobrottsmyndigheten medverka i år. Det är tydligt att lärarna har ett stort intresse och engagemang i de här frågorna. Vi bjuder in yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen, men ryktet har spridit sig så nu ringer även samhällskunskapslärare som vill ta del av lärarmaterialet. Att skolorna skickar sina lärare på våra konferenser visar att de tycker ämnet är viktigt.

   – Enligt lärarna är det inte längre lika mycket snack om att jobba svart bland eleverna. Genom våra skolbesök märker vi också att kunskapen om svartarbete och dess konsekvenser har ökat. Byggbranschen i samverkan har tagit fram bra material som lärarna kan använda i undervisningen, till exempel filmen En dyrköpt läxa. På årets konferens fick vi även se en ny film från Stora branschgruppen: Skattebrott – ett hot mot vår demokrati.

    Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen  • 2016-11-08
   Ann-Sofie Lind, sekreterare BYN Göteborg, om sin lärarkonferens

   Berätta om er lärarkonferens

   – Vi har 135 anmälda yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen i Västra Götaland. Tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten håller vi ett utbildningspass som heter Ren byggbransch. Där får lärarna information om svartarbete och argument för att kunna bemöta eleverna i diskussioner kring de här frågorna.

   Lärarna är tacksamma för de får inte den här informationen från annat håll. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete, det gäller att nöta på och lyfta frågan i alla relevanta sammanhang. När jag själv är ute och träffar elever i årskurs 3 på gymnasiet tycker jag att det finns en större förståelse än tidigare för att skattepengarna finansierar vår gemensamma välfärd och infrastruktur. 

   Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen


  • 2016-11-08
   Janne Ahlsten, bygglärare på Tyresö Gymnasium, om skolmaterialet

   Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   ”Ja, framförallt filmerna. Jag har använt mig av filmerna ”En dyrköpt läxa” och ”En ren byggbransch” vid ett flertal tillfällen i min undervisning”. Sen pratar jag mycket från egna erfarenheter eftersom jag har haft eget företag med 15 anställda. ”

   Har du nga tips till andra lärare för att underlätta undervisningen i det här ämnet?

   ”Mitt tips är att prata med eleverna utifrån egna erfarenheter: Jag jobbade tidigare för ett företag där de två delägarna åkte i fängelse…De anställda fick välja hur stor del av sin lön de ville ha ut ”vitt” och hur stor del av lönen de ville ha ut ”svart”…En dag kom Ekobrottsmyndigheten och låste allt och tog alla datorer… En plattsättare på företaget som jobbade 100% svart hade betalat sina skulder med ”svarta” pengar. Plattsättaren fick nu ännu fler skulder… Jag visste inget förrän Ekobrott kom på besök. ”

   Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen


  • 2016-11-08
   Erika Hann, sekreterare Byggyrkesnämnden, BYN Stockholm Gotland, om sin lärarkonferens

   Berätta om er lärarkonferens

   – Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten håller ett gemensamt föredrag om svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det är ett lämpligt informationstillfälle eftersom vi har ett 70-tal deltagare på plats, både yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt byggföretag. Lärarna brukar ha mycket frågor, vilket visar att de tycker ämnet är relevant och vill hålla sig uppdaterade med den senaste informationen.

   – Jag tycker mig se att både lärare och elever är mer negativt inställda till svartarbete idag, jämfört med när jag började arbeta med BYN för tio år sedan. Däremot är det inte alla elever som är fullt medvetna om riskerna och konsekvenserna av att jobba svart. Det behövs fortsatta informationsinsatser och vi upplever att filmer fungerar väldigt bra. Det är en fördel om alla skolor har samma undervisningsmaterial så att eleverna får enhetlig information.

   Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen  • 2016-11-08
   Kjell Sjöblom, förebyggande ekonomisk brottslighet, Skatteverket, om lärarkonferenserna

   Varför är det viktigt för Skatteverket att vara med på lärarkonferenserna?

   – Vi och Byggbranschen i samverkan har ett gemensamt intresse att få till attitydförändringar till svartarbete och vi ser att vårt samarbete ger resultat. Lärarna är en viktig resurs för att sprida budskapet då vi själva inte har möjlighet att vara ute och prata om det här i varenda skola. På sikt hoppas vi att information om svartarbete blir ett obligatoriskt moment i läroplanen. Vi vill även att elever och lärare ska se Skatteverket som en naturlig samtalspartner som gärna hjälper till att besvara deras frågeställningar.

   Vad kommer ni att prata om på årets konferenser?

   – Vi kommer att börja från grunden; vad är skatter för någonting och hur mycket betalar man i skatt? Många tror att de betalar mer i skatt än de egentligen gör. Vi kommer visa att det är arbetsgivaren som tjänar på svartarbete och vilka konsekvenser det kan få när man inte deklarerar sin inkomst. Till exempel är det svårt att få bostad och telefonabonnemang, sådant som ungdomarna lätt kan relatera till. Och skulle det inträffa en arbetsolycka står man oförsäkrad utan skyddsnät. För individen är det ingen bra affär att jobba svart, i själva verket har man väldigt mycket att förlora!

   Senast ändrad 2016-11-08 av Henry Cohen


  • 2016-10-31
   Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Mats Hellström, företagsrådgivare hos Installatörsföretagen

   Varför engagerar du dig i BBIS nätverk?

   – BBIS hanterar väldigt viktiga frågor för sund konkurrens inom byggbranschen. Samtidigt är det ett utmärkt tillfälle att träffa representanter från myndigheter, fackförbund och andra bransch- och arbetsgivarorganisationer.

   Hur för du vidare informationen från BBIS till din egen organisation och era medlemsföretag?

   – Kontakterna jag får via BBIS använder jag när vi arrangerar egna medlemsmöten och liknande. Till exempel kommer Ekobrottsmyndigheten att vara med på vår lärarkonferens för yrkeslärare inom VVS. Det är roligt att BBIS har blivit en plattform för samarbete och kunskapsutbyte mellan myndigheter, en väldigt bra spinoffeffekt.

   Vilken fråga är viktigast för dig att BBIS i Uppsala driver?

   – För mig är det viktigaste att vi fortsätter jobba med attityden till svartarbete hos våra unga. Här måste vi vara ihärdiga och hålla igång informationen, det är inget som kommer automatiskt. Vi behöver vara ute på skolorna, möta eleverna och berätta om varför man ska hålla sig till de lagar och regler som finns.

   Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen


  • 2016-10-31
   Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Susanne Howard, informatör på Skatteverket

   Varför engagerar Skatteverket sig i BBIS nätverk? 

   – I Skatteverkets insats Förebygga ekonomisk brottslighet är syftet att motverka svartarbete och annat skattefusk genom att samverka på gruppnivå med marknadens aktörer. BBIS känns som ett bra forum med gemensamt fokus. Det är viktigt att seriösa företag och upphandlare får kunskap om hur man kan använda och tolka Skatteverkets offentliga uppgifter för att bland annat undvika företag som inte redovisar löner för sina anställda.

   Vad är du mest stolt över att ni gjort i nätverket under de här åren?

   – Filmen som spelades in för attitydprojektet Ren byggbransch och som fortfarande visas flitigt ute på skolorna bygger faktiskt på ett rollspel som skattekontoret i Uppsala tagit fram. Filmen beskriver vilka konsekvenser som drabbar en ung kille som arbetar svart och råkar ut för en arbetsolycka. Han har ingen taxerad inkomst och får ingen sjukpenning, får skulder hos Kronofogden som utmäter hans BMW osv. Rollspelet presenterades på ett av de första BBIS-mötena i Uppsala vilket resulterade i att filmen spelades in.

   Vilka utmaningar ser du för byggbranschen på området sund konkurrens?

   – Införandet av personalliggare i byggbranschen ställer stora krav på både byggherrar och entreprenörer att sätta sig in i regelverket. Om inte personalliggarna förs på rätt sätt så kvarstår både risken för svartarbete och att drabbas av dyra sanktioner. Skatteverket förutsätter att personalliggarna förs på rätt sätt från den 1 juli 2016, så att beslut om kontrollavgifter på tusentals kronor inte behöver tas ut.

   Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen

  • 2016-10-31
   Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Anders Ragnarsson, chef BI Uppsala

   Vad är du mest stolt över med BBIS-nätverket i Uppsala?

   – Jag tycker att vi har en bra bredd med arbetsgivare, fackförbund samt tre myndigheter i form av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Vi samarbetar även med Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och företaget Byggutbildning STAR.

   – Nätverket träffas två gånger om året och det brukar vara 8-12 personer på varje möte. Det är starkt engagemang och hög närvaro. Sedan ser respektive deltagare till att sprida informationen vidare i sin organisation. Vi lyfter även BBIS frågor i tidningen Proffsbyggarna som distribueras med UNT och delas ut i skolorna.

   Vilken fråga tycker du är viktigast att driva?

   – Det övergripande målet är att främja sund konkurrens genom att försvåra för företag som fuskar. I praktiken handlar det mycket om att vara ute på gymnasieskolorna och prata med elever och lärare, det är där vi måste börja. BBIS film ”en dyrköpt läxa” har varit ett oerhört värdefullt hjälpmedel för oss, vi använder den i skolorna som utgångspunkt för en vidare diskussion kring svartarbete.

   Vad händer hos er framöver?

   – Nästa aktivitet är den årliga konferensen för gymnasielärare och skolledare som äger rum 1-2 november. På vårens BBIS-möte känns det naturligt att följa upp tillämpningen och effekterna av personalliggare i byggbranschen.

   Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen

  • 2016-10-31
   Vilken fråga tycker du viktigast att samarbeta kring? Bengt Westman, ombudsman hos Byggnads Uppsala

   Du var med och startade BBIS nätverk i Uppsala 2011, hur har de här åren varit?

   – BBIS är ett bra forum för att jobba med frågor kopplade till ordning och reda i byggbranschen. Det sätter fart och ökar förändringstrycket. Dessutom är det ett värdefullt nätverk eftersom du lär känna andra personer som arbetar med de här frågorna, exempelvis på myndigheter. Det underlättar alltid att ha en personlig kontakt att vända sig till. Det finns ett starkt engagemang i BBIS Uppsala, gruppen har växt varje år och hittills har ingen deltagare hoppat av.

   ilken fråga är viktigast för dig att driva?

   – Jag tycker det är bra att vi börjar resan mot en ren byggbransch i skolan, hos blivande byggnadsarbetare. BBIS har tagit fram ett bra pedagogiskt material om effekterna av svartarbete, vilket uppskattas av elever och lärare. Sedan 2012 ger vi ut tidningen Proffsbyggarna som lyfter fram förebilder och goda exempel i byggbranschen.

   Hur för du informationen från BBIS vidare inom din egen organisation?

   – På senaste mötet nu i september pratade vi mycket om personalliggare, vilket är relevant för många av mina kollegor. Till exempel hur man ska agera som ombudsman om man misstänker att det finns brister i personalliggaren på en arbetsplats. 

   Senast ändrad 2016-10-31 av Henry Cohen

  • 2016-09-30
   Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen om värdet av samarbetet

   Bakom filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati ” står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund. Läs kommentarer från några av dem som står bakom filmen.

   Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

   – Vi intressenter som står bakom filmen har ett gemensamt mål, vi vill bidra till schysta affärer. Genom filmen hoppas vi kunna höja medvetandenivån och skapa en diskussion kring frågorna. Vi vill att filmen ska bidra till mer aktiva, strategiska och medvetna beslut om inköp. Vi kommer att publicera den på vår webb och puffa för den i våra olika kanaler, till exempel vårt nyhetsbrev. Vi kommer också att visa filmen i olika sammanhang där frågorna är aktuella för att skapa medvetenhet.

     Inger-Ek.jpg
    
   Lars Bergqvist, Byggcheferna

   – Filmen är ett jättebra initiativ. Den är utbildande och väcker känslor, vilket förhoppningsvis bidrar till att fler förstår allvaret och omfattningen av problemen. Detta är frågor som ligger nära oss, bedrägerier som våra medlemmar kan utsättas för. Vi kommer givetvis hjälpa till att sprida filmen i alla våra kanaler. Jag tycker att medvetenheten om ekonomisk brottslighet ökar och är glad över att det läggs mycket energi och resurser på att sätta stopp för det här.

     Lars-Bergqvist.jpg
    
   Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten

   - För oss är det helt centralt att samarbeta med alla som vill bekämpa ekobrott och vi behöver tillsammans sprida kunskap om det vi gör. Allmänhetens kunskap om ekonomisk brottslighet är generellt sett låg. Filmer kan vara ett bra sätt att göra komplicerad information mer lättillgänglig. Vi har en särskild webbplats med kunskapsbyggande och brottsförebyggande inriktning,ekobrott.se, där den här typen av material passar bra. 

     1_Eva_Frojelin.jpg
    
   Magnus Johansson, biträdande chef för enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

   – Det är ett viktigt initiativ eftersom frågor om korruption och svartarbete är bransch- och myndighetsöverskridande. Jag tycker att filmen belyser problematiken på ett tydligt sätt. Vad man kan göra som upphandlare/inköpare för att minimera möjligheterna för oseriösa företag, och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör det. Vi kommer att använda filmen i sammanhang där vi möter intressenter som kan ha nytta av att lyssna på budskapet. Till exempel när vi blir inbjudna för att tala om vikten av konkurrens på lika villkor.

     Magnus-Johansson.jpg
    
   Erika Svanström, kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag

   – Film är ett effektivt sätt att pedagogiskt förklara några stora problem som vår och andra branscher brottas med. Jag är glad att myndigheter, fack och arbetsgivare kan enas och jobba tillsammans mot gemensamma utmaningar på det här sättet. Vi kommer sannolikt att dela filmen i alla våra kanaler såsom sociala medier, hemsida, nyhetsbrev etc samt uppmana våra medlemsföretag att sprida den. Filmen kan säkert också komma till nytta i vårt projekt för en ansvarsfull åkerinäring, Fair Transport, som riktar sig till både köpare och säljare av transporter. 

     Erika-Svanstrom.jpg
    
   Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skatteverket

   – Vi vill visa på problemen och vad upphandlare kan göra för att inte bidra till att kriminella företag får marknadsandelar. Filmen har ett tydligt syfte; att öka riskmedvetenheten hos alla som köper produkter/tjänster och få dem att tänka till innan. Det gäller att veta vem man gör affärer med och följa upp sina avtal. Stora branschgruppen är ett bra forum för att motverka ekonomisk brottslighet och Skatteverket ser många användningsområden för filmen. Dels på vår webb och i sociala medier, men även när vi är ute och informerar och i personliga möten med exempelvis politiker.

   Senast ändrad 2016-09-30 av Henry Cohen

     Pia-Bergman.jpg
  • 2016-09-26
   Skatteverket upptäcker många fel och brister kring personalliggare vid kontrollbesöken

   Sedan den 1 januari 2016 ska alla på ett bygge registrera sin närvaro i en elektronisk personalliggare och Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök. Syftet med den nya lagen är att skapa sunda konkurrensförhållanden och att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet.

   Läs kommentarer i Byggnadsarbetaren av Conny Svensson på Skatteverket,  ansvarig för kontrollbesöken och Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan.

   - Branschen måste lyfta sig i kragen, säger Conny Svensson, Skatteverket,http://www.byggnadsarbetaren.se/2016/09/branschen-maste-lyfta-sig-i-kragen/?article=18742

   - Alla måste blir bättre, säger Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan,http://www.byggnadsarbetaren.se/2016/09/alla-maste-bli-lite-battre/

   Senast ändrad 2016-09-26 av Henry Cohen

  • 2016-09-26
   Positiva kommentarer kring det nya lagförslaget

   Läs kommentarer från Peter Löfgren - Byggbranschen i samverkan, Johan Lindholm - Byggnads och Ola Månsson - Sveriges Byggindustrier.

   Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan

   - Det är verkligen efterlängtat, säger Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggforetag-kravs-pa-rapportering-23870

     Peter_Lofgren_utvecklingschef_BI_Foretagsservice_Webb.jpg
    
   Johan Lindholm, Byggnads- Månadsrapportering på individnivå är ett viktigt steg och bra komplement till vårt reglerade huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet, säger Johan Lindholm, Byggnads http://www.expressen.se/dinapengar/nya-foretagsregler-ska-dra-in-miljarder/
     johan-lindholm-1.jpg
    
   Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier

   - Vi är glada över att man äntligen lyssnat på oss, säger Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier http://www.expressen.se/dinapengar/nya-foretagsregler-ska-dra-in-miljarder/

   Senast ändrad 2016-09-26 av Henry Cohen

     Ola_Mansson_vd_Sveriges_Byggindustrier_4_Webb.jpg
  • 2016-09-26
   Regeringen föreslår efterlängtad ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

   I budgetpropositionen för 2017 föreslog regeringen i veckan att upp­gifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, bör lämnas löpande till Skatteverket. Arbetsgivardeklara­tionen ska lämnas varje månad till skillnad från i dag när uppgift om utbetalda ersättningar och skatteavdrag på individnivå lämnas i en kontrolluppgift en gång per år.

   Syftet med det nya systemet är att minska skattefusk och skatteundan­dragande. Avsikten att det nya systemet ska införas stegvis från och med den 1 juli 2018.

   Läs mer om det nya lagförslaget i regeringens pressmeddelande

   Senast ändrad 2016-09-26 av Henry Cohen

  • 2016-06-13
   Conny Svensson om erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

   Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

   – Under januari var det mycket förberedelser och utbildning. Kontrollerna kom igång i början av februari och vi inledde med föranmälda besök på byggarbetsplatser som var registrerade i vårt system. Från den 1 april har vi i huvudsak gjort oanmälda kontrollbesök samt letat efter pågående byggen som inte registrerats i vårt system. Vi påför inga kontrollavgifter under första halvåret 2016 men vi påpekar fel och brister och kommer att följa upp så dessa blir åtgärdade.

   – Med facit i hand kan vi konstatera att det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök. Det är framförallt två områden som sticker ut; dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren och dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren. Det sistnämnda beror ofta på att kontaktpersonen som angivits i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit viss teknisk problematik för Skatteverket att ta emot informationen men detta ska vara löst nu.

   Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket? 

   – Ordna rutiner så att verksamma personer registrerar sig i personalliggaren och se till att den finns tillgänglig när Skatteverket kommer på besök. Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat. Vi har en god dialog med byggbranschen och får ett bra bemötande ute på arbetsplasterna, jag hoppas att det fortsätter framöver.

   Senast ändrad 2016-09-26 av Henry Cohen
    

  • 2016-06-13
   Peter Löfgren om erfarenheter från de första fem månaderna med personalliggare

   Vilka erfarenheter har du från de första fem månaderna med personalliggare i byggbranschen?

   – Vi kan konstatera att det är en komplex situation, jämfört med andra branscher som har personalliggare. Detta på grund av byggbranschens karaktär och att elektroniska system behöver inkörningstid. Det innebär utmaningar för byggherrar och entreprenörer som ska tillämpa lagen samt för Skatteverket som ska kontrollera att den följs. Vi är fortfarande inne i en läroprocess och jag hoppas att Skatteverket fortsätter att tillämpa en mjuk linje mot alla de företag som försöker göra rätt. Däremot ska det självklart få konsekvenser om man medvetet struntar i lagen.

   – Jag får relativt få klagomål från företagen, vilket bekräftar att de ser nyttan av lagstiftningen. Personalliggaren kommer att få verkligt "bett" när lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats. Förhoppningsvis sker detta i början av 2018.

   Vilka råd vill du ge inför ett oannonserat kontrollbesök av Skatteverket? 

   – Det krävs bättre information inom företagen och ute på arbetsplatserna om vad lagen innebär i praktiken. Ha en öppen och tydlig dialog kring de här frågorna så att alla vet vad som gäller. Jag rekommenderar byggherrar och entreprenörer att tänka efter innan man överlåter/påtar sig byggherrerollen enligt skatteförfarandelagen. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av en sådan överlåtelse.

   Senast ändrad 2016-06-13 av Henry Cohen

  • 2016-05-19
   Viktigt med både piska och morot för sund konkurrens i Danmark

   Bo Sandberg, chefsekonom på bransch- och arbetsgivarorganisationen Dansk Byggeri.

   Hur vanligt är det med svartbete och ekonomisk brottslighet på den danska byggmarknaden?

   – Det är ett generellt problem i dansk ekonomi, bland annat inom hantverk och bygg. 27 procent av de danska företagen anser att de utsätts för osund konkurrens på grund av svartarbete, enligt en undersökning från Skatteverket. Vi bedömer att problemen är större på hem- och villamarknaden än i den professionella byggindustrin.

   Vilka åtgärder har vidtagits för att motverka den här typen av brottslighet?

   – Byggprojekt som överstiger 50 000 kronor ska skyltas ut till allmän väg med information om projektet och vem som är ansvarig entreprenör. Det är obligatoriskt med synliga organisationsnummer på arbetsbilar för att kunna identifiera ägaren. Elektronisk betalning krävs vid byggarbeten värda över 10 000 kronor för att öka spårbarheten. Vill vi gärna att gränsen sänks till 5000 kronor.

   – Vi har infört så kallade 48-timmarsmöten i vårt kollektivavtal (2012). Det innebär att om det uppstår frågor kring arbetsvillkoren för utländska underentreprenörer så ska fack och arbetsgivare sätta sig ned och reda ut detta inom 48 timmar. Det är obligatoriskt för utländska tjänsteutövare att registrera sig hos Skatteverket.

   Vilka utmaningar ser du?

   – Skatteverket har gjort nedskärningar och vi ställer oss därför lite frågande till om de har tillräcklig kunskap och resurser för att utföra effektiva kontroller. Det behövs mer av långsiktiga spelregler och bättre samarbete mellan olika myndigheter. Idag kan en person exempelvis få ett skattekort trots att han/hon saknar arbetstillstånd, på grund av bristande samverkan mellan myndigheterna.

   Hur arbetar ni vidare med dessa frågor?

   – Vi menar att det är viktigt med både piska och morot. För att få effekt krävs en av kombination av ekonomiska incitament, attitydarbete samt kontroll- och sanktionsåtgärder. Vi skulle gärna vilja se en utveckling av Boligjobordningen så att den blir mer lik det svenska Rot/Rut-avdraget.

   Senast ändrad 2016-05-19 av Henry Cohen

  • 2016-05-19
   I Finland har svarta löner blivit vita genom lagstiftning

   Lars Albäck, vd på Tilaajavastuu. Företaget ägs av bygg- och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisationer och administrerar den finska motsvarigheten till ID06.

   Hur arbetar ni för att motverka svartbete och ekonomisk brottslighet på den finska byggmarknaden?

   – Vi lanserade vårt system år 2008 och idag används det av alla professionella aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Det hjälper både beställare och leverantörer att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter kopplade till Lagen om beställaransvar samt Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen. En skillnad mot svenska ID06 är att Skatteverket även kan se hur stora kontraktssummor det rör sig om. Både fack och arbetsgivare stödjer systemet och vi jobbar tillsammans med de här frågorna.

   – På branschens initiativ har det införts lagstiftning som gör det omöjligt för utländska företag att jobba på en byggarbetsplats utan att deras anställda har finska skattenummer. Nu måste alla företag och medarbetare föranmäla sig hos Skatteverket.

   Har det gett något resultat?

   – Vi märker att vårt system har en starkt förebyggande effekt och bidrar till att affärer styrs till företag som har rent mjöl i påsen. De senaste åren har den totala lönesumman i byggbranschen ökat trots att den genomsnittliga lönenivån har minskat under samma period. Det kan bara bero på att svarta löner har blivit vita.

   Vilka utmaningar ser du?

   – Eftersom det har blivit svårare att fuska i den professionella delen av byggbranschen söker sig en del oseriösa aktörer till privatmarknaden. En annan utmaning är att principen om lägsta pris vid offentlig upphandling ger bränsle till den svarta ekonomin. Här krävs mer samarbete mellan offentliga byggherrar, byggbranschens företrädare och myndigheter.

   Vad står på agendan framöver?

   – Vi samarbetar med branschorganisationer i Baltikum och Polen för att utöka vårt leverantörsregister med byggbolag från dessa länder och hjälpa dem att uppfylla lagkraven i Finland. Idag har vi bra täckning i Estland och nu går vi vidare med Litauen.

   – Vi har nyss lanserat en kompetensdatas i vårt system, liknande den som är på gång inom svenska ID06. 

   Senast ändrad 2016-05-19 av Henry Cohen

  • 2016-07-07
   Byggbranschen i samverkan i Almedalen 2016

   Svårare att flyga under radarn – enig byggbransch laddar med tre lagar för sund konkurrens, var rubriken på årets Almedalsseminarium som anordnades av Byggbranschen i samverkan på Almedalens Hotell.

   Den 1 januari 2016 trädde den nya lagen om personalliggare i kraft. Men det räcker inte, tycker en enig byggbransch – ytterligare två lagar krävs för att förebygga ekonomisk brottslighet på våra byggarbetsplatser. Vi vill ha en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå och en lag om anmälningsplikt. Vi vill även tillsammans med regeringen finna bättre former för uppföljning av upphandlingar.

   Lennart Ekdal, programledare, ledde under seminariet ett samtal kring det gemensamma målet – en sund byggbransch utan svartarbete. Deltog gjorde Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, Eva Håkansson, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, Mattias Schulstad, utredare LO, Toivo Sjörén, chef opinionsundersökningar SIFO samt Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

   Ardalan Shekarabi sa bland annat att vi inte tolerera ekonomisk brottslighet i branschen, om vi ska ha legitimietet och att det är regeringens skyldighet gentemot skattebetalarna att ta ansvar för de offentliga inköpen. Sekretesslagstiftningen ska inte heller låtas utgöra ett hinder i arbetet mot osund konkurrens. 

   Senast ändrad 2016-07-07 av Henry Cohen

  • 2016-02-26
   Se Skatteverkets nya webbseminarium från febr 2016 om personalliggare på byggarbetsplatser

   Du får veta vad du som entreprenör ska tänka på, vad som är byggherrens ansvar och hur anmälan ska göras. Vi tar också upp undantag och berättar om Skatteverkets kontrollbesök.

   Lägg gärna ut webbseminariet på er egen hemsida eller intranät: www.skatteverket.se/personalliggarebygg        

   Presentationen från seminariet

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-26
   Vilken respons fick ni av deltagarna på lärarseminarierna i Skåne och Halland?

   Kristian Paulsson, regionsamordnare förebygga ekonomisk brottslighet, Skatteverket:

   – Det blev väldigt bra diskussioner med deltagarna, både om skattemoralen i stort men även kring vad som utmärker ekobrotten i byggbranschen. Det tyder på att det finns ett stort intresse för de här frågorna och ett informationsbehov i skolan. Jag tror att lärarna kommer ha stor nytta av sajten ekobrott.se och det undervisningsmaterial som finns där.

   Vad kan byggbranschens företag göra för att motverka svartarbete och annan ekonomisk brottslighet?

   – Förutom att själv följa lagar och regler är det viktigt att undersöka vem du gör affärer med. Genom ett samtal till skatteupplysningen kan du ta reda på om en leverantör är godkänd för F-skatt, registrerad för moms och som arbetsgivare samt om företaget har några skatteskulder. Allt detta är offentliga uppgifter. Om ett företag har blivit av med F-skatten kan vi på Skatteverket berätta varför. En annan varningssignal är leverantörer som ständigt startar nya bolag, vilket kan vara ett sätt att dölja oegentligheter. Jag rekommenderar att man gör leverantörskontroller och kommunicerar detta utåt, då minskar risken för att bli kontaktad av oseriösa företag.

   Läs mer 

   Skatteverket Svart på vitt

   Vid frågor

   Skatteupplysningen, 0771-567 567

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-26
   Berätta om lärarseminarierna?

   Carina Telsing, samordningsansvarig brottsförebyggande region södra, Ekobrottsmyndigheten:

   Berätta om era lärarseminarier i Skåne och Halland som genomfördes i november tillsammans med BBIS!

   – Jag och Kristian Paulsson, som har motsvarande roll på Skatteverket, gav en lägesbild över hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i Sverige. Vi berättade om konsekvenserna av svartarbete och ekonomisk brottslighet både för individen, företaget och samhället. Vi informerade även om den nya hemsidan ekobrott.se som vänder sig till lärare och elever på yrkesrelaterade utbildningar. Den innehåller bland annat tre färdiga lektioner som lärare kan använda sig av i undervisningen. Det finns även en film som heter En dyrköpt läxa där man får följa Alexander som jobbar svart och råkar ut för en arbetsplatsolycka. Detta resulterar i en jobbig resa med besök hos Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden och Ekobrottsmyndigheten: http://www.renbyggbransch.nu/skolmaterial__57

   Varför samarbetar ni med Byggbranschen i samverkan (BBIS)?

   – Byggbranschen har själva tagit initiativ till samverkan med myndigheter för att förebygga brottslig verksamhet och minska illojal konkurrens. Detta upplever vi som väldigt positivt då det är mycket enklare att nå resultat när viljan finns hos båda parter. Samverkan mellan branschorganisationer, fackföreningar och myndigheter är viktigt. Det ser vi bland annat på lagstiftningen om personalliggare samt förslaget om arbetsgivardeklaration på individnivå som är nästa led i detta arbete.

   Vad händer framöver?

   – Vi kommer att fortsätta med lärarseminarier i Sydsverige och på andra platser i landet. Jag tror tyvärr att många underskattar konsekvenserna av svartarbete. Det är lätt att dras in i en ond spiral som är svår att ta sig ur. Därför är det jätteviktigt att nå ut med informationen i skolorna för att öka kunskapen och få fler att vilja jobba vitt.

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-26
   Vad händer inom attitydprojektet Ren Byggbransch?

   Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan:

   - Vårt mål är att allmänhet, medarbetare i byggbranschen samt lärare och elever i branschens olika utbildningar tar avstånd från svartarbete och ekonomisk brottslighethet. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med bl a oss inom Byggbranschen i samverkan (BBIS) tagit fram ett lärar- och elevmaterial

   För att sprida information och utbilda driver vi 14 lokala BBIS-nätverk runt om i landet där vi tillsamammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten deltar på främst lärarträffar med våra budskap. Sedan 2010 har vi gjort två uppföljande attitydmätningar genom TNS SIFO. Resultatet av den tredje mätningen som just nu genomförs inom branschen och ute på skolorna presenteras den 5 april på Nordbygg i Stockholm.  Läs mer: www.renbyggbransch.nu

   Anders Fredriksson på Sveriges Byggindustrier är sammankallande för BBIS-nätverket i Skåne/Halland. Anders tog tillsammans med Carina Telsing, Ekobrottsmyndigheten och Kristian Paulsson, Skatteverket initiativet till lärarträffar i Skåne och Halland. Läs om dessa lärarträffar i nyhetsbrevet. 

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-26
   Vad gör Stora Branschgruppen för sund konkurrens?

   Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket och sammankallande i Stora branschgruppen:

   Vad är Stora branschgruppen?

   – Det är ett forum där myndigheter, branschorganisationer och fackförbund samverkar för konkurrens på lika villkor. Arbetet började 2007-2008 och efterhand har allt fler aktörer anslutit sig. Vi håller årliga seminarier samt informerar riksdagspolitiker och andra beslutsfattare om vilka åtgärder vi vill se. När branscher och myndigheter drar åt samma håll når vi mycket längre än om alla jobbar var för sig.

   Vad har ni åstadkommit?

   – Just nu driver vi tre frågor; att redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter ska ske på individnivå, att Skatteverket ska få göra oannonserade arbetsplatsbesök samt obligatorisk registrering för alla företag som är verksamma i Sverige. Införandet av personalliggare i byggbranschen ger Skatteverket rätt att göra oannonserade arbetsplatsbesök och fler branscher är under utredning. När det gäller arbetsgivardeklarationer på individnivå har Skatteverket överlämnat ett lagförslag till regeringen som kan bli verklighet 2018.

   Vad står på agendan framöver?

   – Förutom våra tre huvudfrågor (se ovan) tittar vi på olika åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdsstaten. Det handlar exempelvis om att lätta på sekretessen mellan myndigheter och förbättra kontrollen av offentlig upphandling.

   Läs mer om Stora Branschgruppen 

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-16
   Se filmerna från Skatteverkets pressmöte

   Skatteverkets höll den 16 februari ett pressmöte om myndighetens större kontrollinsatser under 2016. Skatteverkets experter berättade om granskningar av personalliggare, rot och rut, gränsöverskridande handel, internationella skatteupplägg, samt om arbetet mot den grova ekonomiska brottsligheten.

   Se filmerna samt ta del av ppt och pressmeddelanden: TIll Skatteverkets hemsida

   Skatteverkets pressmeddelanden om kontrollinsatserna:

    

   Senast ändrad 2016-02-26 av Henry Cohen

  • 2016-02-16
   Skatteverkets insatser mot fel och fusk

   Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, kommenterar Skatteverkets insatser mot fel och fusk under 2016.

   - Vi vill skydda de seriösa företagen mot illojal konkurrens sa Ingemar Hansson, gd på Skatteverket när han i dag talade på verkets pressmöte om kontrollverksamheten 2016. Som ett bra exempel vill jag nämna det framgångsrika samarbetet vi har med branschorganisationerna inom bygg vilket lett till den elektroniska personalliggaren och nu även ett nytt lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

   Senast ändrad 2016-02-16 av Henry Cohen

  • 2016-02-16
   Peter Löfgren välkomnar Skatteverkets ökade insatser

   -  Det är glädjande att Skatteverket ökar sina insatser under 2016 och vi ska fortsätta att aktivt bidra till vår gemensamma strävan om sund konkurrens och vita trygga jobb. Det krävs samordnade insatser och helhetssyn för att förbättra alla de seriösa företagens vardag.

   - Det måste bli svårare för oseriösa aktörer att "flyga under radarn" och på så sätt skapa osund konkurrens menar Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier och talesperson för nätverket Byggbranschen i samverkan.

   Senast ändrad 2016-02-16 av Henry Cohen

  • 2016-02-16
   Pia Bergman om Skatteverkets kontrollverksamhet

   Pia Bergman, rikssamordnare Skatteverket, kommenterar Skatteverkets kontrollverksamhet 2016.

   - Under 2016 ökar vi kraftigt vår insats mot organiserat svartarbete sa Pia Bergman, rikssamordnare på Skatteverket under pressmötet ”Insatser mot fel och fusk”. Det innebär att vi försvårar, stör och stoppar deras verksamhet: Vi utökar även vår myndighetssamverkan för att upptäcka svart arbetskraft, falska kontrolluppgifter, bluffakturor och penningtvätt. 

   Senast ändrad 2016-02-16 av Henry Cohen

  • 2016-02-05
   Äntligen! Idag föreslog Skatteverket ny efterlängtad lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

   - Tillsammans med personalliggarna är det här den största nyheten som skett för sund konkurrens inom byggbranschen, kommenterar Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

    

   Senast ändrad 2016-02-05 av Henry Cohen


  • 2016-02-05
   Webbseminarium om personalliggare i byggbranschen

   Den 8 och 9 februari är du välkommen att delta i ett webbseminarium som Skatteverket arrangerar om de nya reglerna för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. 

   Du får veta vad du som entreprenör ska tänka på, vad som är byggherrens ansvar och hur anmälan ska göras. Skatteverket tar också upp undantag och berättar om sina kontrollbesök.

   Senast ändrad 2016-02-05 av Henry Cohen

  • 2016-01-14
   Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan

   Vilken fråga är viktigast för er under 2016?

   - Absolut viktigast är att säkerställa att ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå är på plats senast 2018. Som det ser ut nu betalar arbetsgivaren varje månad in en klumpsumma till Skatteverket där alla inbetalda sociala avgifter för medarbetarna redovisas. Vi vill att man istället redovisar per medarbetare inklusive personnummer. Då blir det betydligt svårare för företag att gömma svart verksamhet bakom dagens anonyma klumpsumma.

   Vad gör ni mer under 2016?

   -  Förutom politisk påverkan driver vi attitydprojektet Ren Byggbransch och så är vi kommunikationssamordnare inom branschen för personalliggare, läs mer här.

   Den 5 april fyller nätverket 10 år, vad har hänt under de här åren?

   -  Vi har så mycket att vara stolta över. I slutet av 2005 undertecknade vi tillsammans avsiktsförklaringen för ID06-systemet som nu har runt 450.000 användare ute på byggarbetsplatserna. 2006 lanserade vi nätverket och en gemensam värdegrund på Nordbyggmässan i Älvsjö. 2010 gick startskottet för attitydprojektet Ren Byggbransch ute i skolorna. Efter tio års enträget arbete fick vi nu äntligen 2016 lag om personalliggare på plats, dessutom har vi senast 2018 blivit utlovade ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå. Men vi hade inte klarat det här själva. Det unika samarbetet mellan bransch och myndigheter, främst Skatteverk och Ekobrottsmyndighet, har varit ovärderligt och påskyndat arbetet för en sund konkurrens.

   Hur firar ni ert 10-årsjubileum?

   -  Självklart blir det på Nordbyggmässan. Det var där vi startade vår resa tillsammans. Den 5 april firar vi med födelsedagsmingel under en presslunch. Inbjudan går snart ut. 

   Vilka står bakom nätverket?

   - Vi är elva förbund som samverkar inom Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna,ByggnadsarbetareförbundetEntreprenörföretagenGlasbranschföreningenInstallatörsföretagen,MaskinentreprenörernaMålareförbundetMåleriföretagen i SverigeSekoSvenska Elektrikerförbundet och Sveriges Byggindustrier.

   Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen


  • 2016-01-14
   Jonas Wallin, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet

   Hur känns det nu när lagen om personalliggare i byggbranschen har trätt i kraft?

   – Det är bra att staten är med och tar ansvar för att rena byggbranschen från svart arbetskraft. Nu krävs det att Skatteverket får tillräckliga resurser för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det är också viktigt att personalliggaren används i rätt syfte och inte missbrukas för andra ändamål, till exempel tidsregistrering.

   Hur har ni informerat era medlemmar om den nya lagstiftningen?

   – Vi har uppmanat våra ombudsmän och regionala skyddsombud att delta på BBIS informationsträffar så att de kan svara på frågor från medlemmarna. Vi har även hållit egna utbildningar och informerat via våra kanaler.

   Varför är ni engagerade inom BBIS?

   – Samverkan i den här konstellationen bidrar till att motverka svartarbete. Jag hoppas att vi kan nå samsyn kring fler åtgärder som skapar ordning och reda på landets byggarbetsplatser framöver.

   Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen

  • 2016-01-14
   Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet

   Hur känns det nu när lagen om personalliggare i byggbranschen har trätt i kraft?

   – Det känns bra, personalliggare är ett av flera steg för att skapa en ren byggbransch. Vi vet att det förekommer svart arbetskraft, vilket givetvis måste beivras. Därför gäller det att Skatteverket får de resurser som behövs för att upprätthålla lagen.

   Varför är ni engagerade inom BBIS?

   – Att byggbranschens parter arbetar gemensamt för att motverka arbetslivskriminalitet, skattefusk med mera gynnar såväl arbetsgivare som medarbetare. Företag som gör rätt för sig, både mot anställda och i samhället, är nödvändigt för en sund utveckling i byggbranschen.

   Den 5 april fyller BBIS 10 år. Vilka förväntningar har du på det fortsatta arbetet?

   – Det är viktigt att vi tar fasta på vad som definierar ett seriöst företag i byggbranschen. Enligt min uppfattning ska seriösa företag omfattas av kollektivavtal, samt se till att åtaganden gentemot myndigheter uppfylls på alla företagets arbetsplatser och genom hela entreprenörskedjan. Här kan BBIS spela en central roll som normsättare i byggbranschen.

   Senast ändrad 2016-01-14 av Henry Cohen

  • 2016-01-15
   Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige

   Hur känns det nu när lagen om personalliggare i byggbranschen har trätt i kraft?

   – Det känns jättebra, äntligen! Detta är något som Byggbranschen i samverkan (BBIS) har jobbat för i många år. Våra medlemsföretag är positiva till regleringen, men lite oroliga för det praktiska arbetet. Därför är det viktigt att vi är snabba och duktiga på att informera samt att Skatteverket genomför sina kontrollbesök på ett klokt sätt.

   Varför är ni engagerade inom BBIS?

   – Vi och våra medlemsföretag är emot svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet. BBIS är en neutral spelplan för samverkan mellan fack och arbetsgivare, vilket är oerhört värdefullt. Vi stödjer detta arbete helhjärtat.

   Den 5 april fyller BBIS 10 år. Vilka resultat vill du se framöver?

   – Nästa stora steg är arbetsgivardeklaration på individnivå, vilket ser ut att kunna bli verklighet 2018-2019. Sedan kanske det är dags att göra ett nytt visionsarbete inom BBIS-gruppen. Historien visar ju att vi kan påverka mycket tillsammans.

   Senast ändrad 2016-01-15 av Henry Cohen

  • 2016-11-01
   Personalliggare i byggbranschen

   Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.  Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

   Anmäl byggarbetsplats

   Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Det gör du enklast i tjänsten Personalliggare, bygg.

   Avanmäl byggarbetsplats

   Glöm inte att avanmäla din byggarbetsplats  när byggverksamheten är avslutad. 

   Läs mer om Personalliggare i byggbranschen;

   www.skatteverket.se/personalliggarebygg  

   www.id06.se

   Senast ändrad 2016-11-01 av Henry Cohen

  • 2016-11-01
   Arbetsgivardeklarationer på individnivå

   Ett nytt lagförslag innebär att arbetsgivare ska lämna sin arbetsgivardeklaration med individuppgifter månadsvis. Införande sker stegvis från och med den 1 juli 2018. 

   Genom ett system med månadsrapportering får medborgaren större insyn i att arbetsgivaren redovisar korrekta ersättningar och skatteavdrag. Företagens skyldighet att lämna årliga kontrolluppgifter slopas eftersom lönehanteringen och redovisningen kommer att gå hand i hand varje månad.

   Läs mer om det nya lagförslaget Arbetsgivardeklarationer på individnivå

   www.skatteverket.se/personalliggarebygg  

   www.id06.se

   Senast ändrad 2016-11-01 av Henry Cohen

  • 2016-11-24
   Ulf Edström – Bygglärare på Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg

   Är dina elever engagerande i den här frågan?

   Nej våra elever pratar i princip inget om svartjobb. Det känns som att det har dött ut lite nu i och med ROT avdraget.

   ulf_e.jpgAnvänder du skolmaterialet som vi tagit fram?

   Ja till viss del. Framförallt filmen ”En dyrköpt läxa”. Vi har en dag som heter ”Samla vuxenpoäng” Då kommer Försäkringskassan och Skatteverket och pratar med alla elever i åk 3 på skolan.

   Senast ändrad 2016-11-24 av Henry Cohen

 • 2015
  • 2015-12-18
   Det blir svårare att fuska

   Nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS) har vid flera tillfällen fått ett mycket gott betyg av Ekobrottsmyndigheten (EBM) för sitt arbete mot kriminalitet och svartarbete i byggbranschen. Vid en medlemsträff för VVS-företag i Uppland och Mälardalen gjorde kriminalinspektör Lars Elmquist från EBM inget undantag, skriver VVS Forum.

   Lars Elmquist var inbjuden för att tala om organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen. 

   - Vår uppgift är att arbeta brottsförebyggande. Anledningen till att EBM grundades berodde på att statsmakterna ansåg att polisen inte längre hann med den organiserade brottsligheten, sa Lars Elmquist, när han inledde sitt anförande på medlemsmötet. Vi har egna spaningsavdelningar och vi har egen telefonavlyssningsverksamhet, säger Lars Elmquist till VVS Forum.

   Samarbete med BBIS EBM har två ben att stå på, utbildning och lagföring. Fram till 2018 ska EBM jobba efter en ny strategi och med handlingsplaner på olika ställen i landet. De kommer även att arbeta tillsammans med andra nätverk, som Skatteverket och organisationer som BBIS inom näringslivet, Bolagsverket med flera. 

   - Kundernas, det vill säga era, behov ska vara i fokus. Vi ska leda och samordna, men även utföra brottsförebyggande projekt och komma med förslag till åtgärder, som till exempel lagändringar. Vi ska arbeta tillsammans med BBIS både på nationell nivå och på riksnivå, kartlägga nationella samarbetsbehov, se om det finns gap någonstans, fortsätter Lars Elmquist. 

   Bland annat kämpar EBM för att få igenom redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå till Skatteverket, vilket var uppe på förslag för några år sedan men som föll på grund av oenighet mellan partierna i regeringsställning. Enligt Lars Elmquist kan ett nytt lagförslag vara klart och infört till den 1 januari 2018. 

   - Den redovisningen tillsammans med personalliggare, registreringstvång och kontrollbesök av Skatteverket på byggarbetsplatser kommer att göra det mycket svårare att fuska, sa Lars Elmquist. Tyvärr blir det ett glapp mellan införandet av personalliggare och redovisningen av individuella löner på två år, vilket är olyckligt, och jag hade önskat att det hade kunnat samordnas. Byggbranschen kommer att vinna mycket på dessa åtgärder.

   Lars Elmquist ansåg att BBIS med Peter Löfgren i spetsen är det starkaste nätverket i landet, vilket han har fått erfara i många sammanhang. 

   - Vi har ett väldigt bra samarbete och de håller ofta lysande föredrag för oss. 

   Grov kriminell verksamhet Lars Elmquist berättade om dagens grova kriminella verksamhet för de engagerade åhörarna på medlemsmötet. Bland annat att EBM i bland behöver hjälp av den nationella insatsstyrkan och piketbilar för ensamma vågar de inte ta sig ut till områden där de vet att det pågår kriminell verksamhet. 

   - Det är en skrämmande utveckling och det beror på den ökande handeln med narkotika. I de kriminella områdena styr en mindre grupp sin världsom existerar helt utanför det normala samhället. Det finns många helt vanliga människor som bor i de här områdena som naturligtvis inte vill ha det så här, men kriminaliteten är oerhört svårt att komma åt vilket inte bara gäller för oss utan även för den vanliga polisen. 

   Lars Elmquist menade att det enda sättet att komma åt brottslighet är med hjälp av fler lagar och regler. 

   - Vi har en lagstiftning från 1970-talet, då förhållandena var helt annorlunda och vi måste ändra på detta. Tittar man på till exempel Finland och Danmark har de betydligt tuffare bestämmelser och är också mer förändringsbenägna medan det i Sverige ska "gå på remiss" och det kan ta tre-fyra år innan det händer något. Vi är till exempel näst sist i Europa med att införa personalliggare.

   Byggbranschen inte värst Trots allt är det inte byggbranschen som är den smutsigaste branschen, enligt Lars Elmquist. 

   - Mellan 2005-2010 fanns det mycket bygghärvor i Stockholm, men det har blivit bättre. De värsta branscherna är i dag städ- och transportbranscherna. 

   Lars Elmquist hänvisade till EBM:s hemsida www.ekobrottsmyndigheten. se där det finns aktuella rapporter om EBM:s arbete. 

   Fakta/Ekobrottsmyndigheten 

   EBM är en specialistmyndighet som grundades 1998 och arbetar med ekonomisk brottslighet. Sedan 1 juli 2013 har den ett riksansvar för bekämpning av ekobrott. Myndigheten består av 560 personer, varav hälften är poliser. Övriga är åklagare, revisorer och analytiker. EBM har kontor på flera olika ställen i landet: Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Linköping med huvudkontor i Stockholm.

  • 2015-12-15
   Tre råd på vägen

   Nu är det inte långt kvar till den 1 januari 2016 då det införs krav på personalliggare i byggbranschen. Här får du tre råd på vägen från Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier respektive Conny Svensson på Skatteverket.

   Peter_Lofgren_utvecklingschef_BI_Foretagsservice_Webb.jpgPeter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier

   1. Ha en aktiv dialog med era medarbetare. Förklara syftet med den nya lagen, nämligen att säkra trygga vita jobb och sund konkurrens. Poängtera hur viktigt det är att alla medarbetare registrerar sig i personalliggaren när de påbörjar och avslutar sitt arbetspass. Ta gärna fram en enkel personalliggarpolicy för ert företag.

   2. Ha en aktiv dialog med era beställare. Utgå från att många beställare inte känner till att lagen träder i kraft, eller är osäkra på vad den innebär i praktiken. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och pratar med varandra. Vi kommer förmodligen också att få se en del beställare som överlåter byggherreansvaret till entreprenören.

   3. Analysera era projekt och avtal och välj en ID06-lösning utifrån era behov. Undersök marknaden och se vilken teknisk lösning för personalliggare som passar er verksamhet bäst. Ta kontakt med ackrediterade ID06-leverantörer och låt dem demonstrera sin utrustning. Testkör systemet så att alla medarbetare lär sig hur det fungerar.


   dd163c97e456b3d2a2c70cf339e91cdd_5f366671fcb83c6e6b2e52ddd26be476.jpgConny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket

   1. Analysera hur ni påverkas av lagstiftningen. Det är väldigt många som berörs av kravet på personalliggare i byggbranschen, både byggherrar och entreprenörer. Ta reda på vilka skyldigheter ni har och gör en plan för hur ni ska uppfylla dessa.

   2. Förbered er inför Skatteverkets kontrollbesök. Skapa rutiner så att ni snabbt kan visa upp personalliggaren vid ett eventuellt kontrollbesök från Skatteverket. Vi ser gärna att det finns en ansvarig person på byggarbetsplatsen som kan visa oss runt och svara på eventuella frågor i samband med kontrollbesöket.

   3. Var inte rädd för att fråga. Vi är medvetna om att personalliggare innebär en stor förändring för byggbranschen. Fråga oss på Skatteverket eller kontakta era branschorganisationer om ni är osäkra på vad som gäller. Skatteverket kommer att visa särskild hänsyn under första halvåret 2016 för att underlätta omställningen till personalliggare.

  • 2015-12-15
   Höstens infoträffar om personalliggare avslutade

   Nu har Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggbranschen i samverkan, Bostadsrätterna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Småföretagens Riksförbund, Svenska Kyrkan och Trafikverket genomfört hela 38 informationsträffar över hela landet om nya lagen om personalliggare. Sammanlagt har närmare 6000 branschföreträdare  deltagit på våra seminarier runt om i landet.

   Vill du veta mer, besök www.id06.se eller kontakta din ID06-ackrediterade kort- eller applikationsleverantör. Du kan också mejla till administration@id06.se

   Se även Skatteverkets hemsida om personalliggare

  • 2015-12-15
   Se filmen från Skatteverkets senaste informationsmöte om personalliggare i byggbranschen

   Måndagen den  30 november arrangerade Skatteverket ett informationsmöte om den nya lagstiftningen. 

   Ladda ner presentationen från seminariet

   Se filmen här

  • 2015-11-30
   Skatteverket: Nya regler om personalliggare på byggen från årsskiftet

   För att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen ska alla byggen ha personalliggare från och med den 1 januari 2016. Den nya lagen gäller företag som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Också näringsidkare som ska bygga om sina lokaler kan omfattas av kravet på personalliggare.

   – Det här är den största förändringen som hänt inom byggindustrin på många år. Men det är inte bara byggindustrin som sådan som påverkas, näringsidkare som låter bygga om sina lokaler kan också omfattas av det nya kravet, säger Conny Svensson.

   Sedan ett antal år tillbaka finns det krav på personalliggare för frisörer, restauranger och tvätterier. När personalliggare införs inom byggbranschen kommer reglerna att omfatta cirka 550 000 anställda, det är nästan dubbelt så många som tidigare.

   En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens.

  • 2015-11-18
   Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen, om personalliggarlagen

   Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

   – Vi tror att personalliggare i byggbranschen kommer att minska andelen svartarbete och främja konkurrens på lika villkor.

   Vilka är de viktigaste frågorna som rör personalliggare för era medlemsföretag?

   – Idag är frågan hur vi tekniskt och praktiskt ska hantera registrering av personal i personalliggaren. Särskilt på mindre arbetsplatser och mindre jobb. Vilka krav finns på systemen och säkerheten?

   – Det är viktigt med vägledning kring systemval och att det ges en viss respit för att åstadkomma en bra implementering och undvika paniklösningar. Vi tittar på flera lösningar för att underlätta för våra medlemsföretag. Det är naturligtvis också en kostnadsfråga som i slutänden måste tas ut av slutkund.

   Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – Vi tycker det är viktigt att ha en dialog inom sektorn kring frågor som syftar till en sund konkurrens på lika villkor. Löpande information och öppna kanaler till myndighetssverige är väldigt centralt i dessa frågor.

  • 2015-11-18
   Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, om personalliggarlagen

   Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

   – Det viktiga är att skatteinbetalningar följs upp och kontrolleras så att företagen konkurrerar på lika villkor. Idag finns det företag och personer som lyckas fuska länge innan de upptäcks. Om företagen tar till sig den nya lagen och jobbar på ett bra sätt, samtidigt som Skatteverket gör sina kontroller, så kommer personalliggaren att få god effekt.

   Vilken är den största utmaningen?

   – Tekniken, i anläggningsprojekt är det exempelvis ofta väldigt vidsträckta arbetsplatser som inte är inhägnade. Men teknikutvecklingen är redan igång och kommer att fortsätta framåt för att lösa den här typen av utmaningar. ID06-kortet är väl spritt bland våra medlemmar. Nu får ID06 större betydelse och bättre funktionalitet.

   Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – Det är ett konstruktivt samarbete mellan branschföreträdare och myndigheter. Syftet är uppnå en rättvis konkurrens på lika villkor genom att alla följer de lagar och regler som gäller i byggbranschen.

  • 2015-11-17
   Hur förbereder du dig på lagen om personalliggare i byggbranschen?

   Röster från deltagarna på BBIS informationsträff om personalliggare i Helsingborg. 

   Jan Holgersson, WästbyggJan Holgersson, Wästbygg

   – Företaget har sett till att vi som behöver får relevant utbildning genom att anmäla oss till Byggbranschen i samverkans informationsmöten runt om i landet. Jag har även varit inne och läst om lagstiftningen på Skatteverkets hemsida.

   Bengt Viebke, Lyft & ByggmaskinerBengt Viebke, Lyft & Byggmaskiner

   – Vi hyr ut maskiner och utrustning och har fått förfrågningar gällande personalliggare. Vi erbjuder redan ID06 och nu undersöker vi marknaden för att kunna leverera lösningar som uppfyller kraven i den nya lagen.

   Torbjörn Eriksson, Bollebygds kommunTorbjörn Eriksson, Bollebygds kommun

   – Vi fick reda på det här ganska nyligen och försöker skapa oss en bild av innebörden för vår verksamhet. Vid större entreprenader kommer vi nog att överlåta byggherrens skyldigheter till generalentreprenören. Men det gäller ju även att hitta fungerande rutiner för mindre jobb.

   Kajsa Andreasson, Mired ABKajsa Andreasson, Mired AB

   – Jag arbetar på en redovisningsbyrå och försöker sätta mig in i lagstiftningen för att kunna hjälpa våra klienter med eventuella frågor. Vi har flera småbyggare som kunder och det är viktigt för oss att känna till hur deras verksamhet fungerar.

   Annette Andersson och Mikael Henryson, MegametAnnette Andersson och Mikael Henryson, Megamet

   – Vi jobbar med eld- och syrafasta produkter, huvudsakligen mot industrin. Inom industrin används ett system från SSG som har många likheter med ID06. Vi håller på att undersöka om de här systemen är kompatibla, vilket skulle underlätta en smidig lösning för personalliggare.

  • 2015-11-06
   Skatteverkets seminarium om personalliggare i byggbranschen

   Från den 1 januari 2016 är det krav på elektronisk personalliggare på alla byggarbetsplatser i Sverige. Den nya lagen gäller alla som bedriver byggverksamhet, även utländska företag.

   Förutom större byggarbetsplatser kommer det även att vara krav på personalliggare vid mindre ombyggnader i exempelvis bostadsrättsföreningar och butiker.

   Skatteverket bjuder därför in bransch och media till ett informationsmöte om den nya lagstiftningen. Mötet äger rum den 30 november kl. 9:30 på Skatteverkets huvudkontor på Solna strandväg 10 i Solna.

   Anmäl dig och läs mer om personalliggare

  • 2015-10-27
   Peter Löfgren, utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier, om personalliggarlagen:

   Hur kan entreprenörer förbereda sig på lagen om personalliggare?

   – Det är väldigt viktigt att man samlar medarbetarna och förklarar bakgrunden till den nya lagen. Syftet med personalliggare är att säkerställa sund konkurrens och vita jobb. 

   - Diskutera utifrån den ansatsen och var tydlig med att det inte handlar om tidsregistrering eller liknande. Förklara vikten av att alla medarbetare registrerar sig i personalliggaren när de kommer till jobbet och går därifrån. Misskötsel kan nämligen bli kostsamt för företaget och det förlorar alla på i slutänden.

   – Det är också hög tid att kontakta ackrediterade leverantörer av teknisk utrustning. Beskriv er verksamhet och undersök vilken lösning som bäst uppfyller era behov. När ni har valt teknisk plattform är det en god idé att testköra och demonstrera systemet för användarna så att alla vet hur det fungerar. 

  • 2015-10-27
   Fredrik Johansson, enhetschef för fastighetsstöd, Svenska kyrkan, om personalliggarlagen

   Hur berörs Svenska kyrkan av lagen om personalliggare i byggbranschen?

   – Den kommer få stor betydelse då Svenska kyrkan äger cirka 16.000 byggnader och en hel del mark runt om i landet. Vi har 650 fastighetsförvaltande enheter som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kyrkor, kapell, församlingshem, prästgårdar, lokaler för begravningsverksamhet etc.

   Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för Svenska kyrkan?

   – Att vi hittar en hantering som är enkel och effektiv för våra många små förvaltningsenheter. Svenska kyrkans fastighetsägande och förvaltning är i hög grad decentraliserat till församlingar och pastorat med ett betydande inslag av förtroendevalda och ideella krafter i beslutsfattande positioner. Därför är det viktigt att vi hittar tillvägagångssätt som underlättar för dem att uppfylla lagkraven.

   Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

   – Det är ett bra sätt att ge personal och förtroendevalda i vår organisation möjlighet att få information om vad lagen innebär, samt hur den kommer att tillämpas i praktiken. Vi informerar även via vårt intranät och nyhetsbrev, där vi har länkat till Byggbranschen i samverkan och Skatteverket.

  • 2015-10-27
   Peter Berglin, verksamhetsstyrningschef investering, Trafikverket, om personalliggarlagen

   Hur förbereder sig Trafikverket på lagen om personalliggare i byggbranschen?

   – Vi har beslutat att i möjligaste mån överlåta våra skyldigheter som byggherre till entreprenören. Vi kommer att kravställa detta i våra förfrågningsunderlag och tittar nu på hur kraven ska formuleras. Det här beslutet har tagits i samråd med Sveriges Byggindustrier eftersom de flesta av våra leverantörer är medlemmar där. Under omständigheterna tycker jag att vi ligger ganska väl framme i förberedelserna.

   Vilka är de största utmaningarna?

   – En utmaning är hur vi hanterar ingångna avtal som löper över årsskiftet, vi har cirka 3000 kontrakt som ska ses över med anledning av detta. Det finns även praktiska frågor som inte är lösta ännu. Till exempel hur vi definierar arbetsområden som inte är fysiskt avgränsade. Trafikverket har underhållsverksamhet över stora geografiska ytor, ibland ett helt län. Hur ska närvaroregistreringen gå till där?

   Har du något tips till era leverantörer?

   – Ja, att så fort som möjligt sätta sig in i vilka system och verktyg som finns för att uppfylla lagkraven. Vänta inte tills förfrågningsunderlaget kommer. Lagen om personalliggare är en realitet som vi måste förhålla oss till. Vi hoppas att den bidrar till en sund anläggningsmarknad med konkurrens på lika villkor. Besök gärna något av de informationsmöten som Byggbranschen i samverkan respektive Skatteverket anordnar runt om i landet.

  • 2015-10-13
   Vad tycker du om att personalliggare införs i byggbranschen 2016?

   Röster från deltagarna på BBIS informationsträff i Linköping den 6 oktober.

   Viktoria BäckstedtViktoria Bäckstedt, Åtvidabergs gräv & schakt AB

   – Jag läste om den här informationsträffen på Maskinentreprenörernas hemsida och tycker att det är ett bra tillfälle att ta reda på mer om vad personalliggaren innebär i praktiken. Vi åker runt med våra maskiner på många olika arbetsplatser och ibland är vi själva generalentreprenör.

   Karin BjörklundKarin Björklund, Lövgrens fastigheter

   – Jag blev inbjuden hit via Fastighetsägarna. Det är viktigt att veta vilka regler som gäller för man vill ju göra rätt för sig. Grundtanken med personalliggare, att motverka svartarbete, är bra men administrationen får inte ta för mycket tid.

   Göran LundströmGöran Lundström, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

   – Det är en bra ordningsåtgärd för att försvåra för oseriösa aktörer i branschen. Praktiskt kommer det nog att bli lättare att genomföra på stora arbetsplatser än små. För oss är det viktigt att ha en dialog med våra anställda så att de förstår syftet med personalliggaren.

   Lena LundströmLena Lundström, Maskinentreprenörerna

   – Grundtanken att få bort oseriösa aktörer och främja sund konkurrens är bra! Men det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren. Vad händer om en arbetstagare medvetet struntar i att använda personalliggaren? Jag tror att det är viktigt att ha en dialog med facket kring de här frågorna.

   – Sedan undrar jag hur personalliggaren kommer att fungera när man bygger vägar och järnvägar på landsbygden där mobiltäckningen sällan är den bästa. Det tar nog lite tid innan systemet sätter sig, vilket jag hoppas att Skattverket har förståelse för.

   Benny ValterssonBenny Valtersson, Stångebro Bygg AB

   – Vi ser positivt på detta. Personalliggaren bidrar till ordning och reda, vilket gynnar dem som sköter sig. Vi är förberedda och har redan ett system som uppfyller lagkraven, nu ska vi koppla ihop det med ID06.

   Johan GriphJohan Griph, Fribergs Måleri

   – Det är en stor nyhet som kommer att kräva en inkörningsperiod innan rutinerna sitter perfekt. Jag är här för att lyssna och lära mig så att jag kan föra informationen vidare inom vårt företag. Vi driver egna projekt och har ramavtal så detta är i högsta grad aktuellt för oss. 

  • 2015-10-13
   Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna, om nya personalliggarlagen

   Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för era medlemsföretag?

   – När man hör ordet personalliggare är det lätt att tänka på en tydligt angiven arbetsplats, som en frisör eller en restaurang. Men så ser det sällan ut i byggbranschen. Hur ska registreringen i personalliggaren gå till på arbetsplatser som inte är avgränsade eller när man arbetar på olika platser under samma dag? Det är nog den enskilt viktigaste frågan. Överlag gäller det att branschen och berörda myndigheter hittar enkla och snabba rutiner som underlättar för företagen.

   Hur informerar ni era medlemsföretag om den kommande lagen om personalliggare?

   – Vi informerar på nätet och i våra digitala månadsbrev. Våra regionchefer erbjuder stöd och hjälp i frågan vid sina personliga medlemskontakter. Vi har förstås även bjudit in våra medlemmar till BBIS och Skatteverkets informationsmöten under hösten.

   Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – För oss är Byggbranschen i samverkan en viktig och självklar samordningsfunktion mellan branschens aktörer. Det gäller inte minst samverkan mot svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.

  • 2015-10-13
   Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, om nya personalliggarlagen

   Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

   – Det övergripande och absolut viktigaste målet med lagen är att säkerställa och främja sund konkurrens, vilket kommer att gynna det seriösa företagandet. Det är av stor vikt att bekämpa svartarbete från flera håll. Vi har drivit den här frågan under lång tid inom ramen för Byggbranschen i samverkan.

   Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för era medlemsföretag?

   – Att säkerställa sund konkurrens är målet. Nu gäller det att sprida information och kunskap om lagen och försöka underlätta företagens administration på bästa sätt.

   Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – Genom att samarbeta kan vi göra oss hörda och lyfta byggsektorns frågor på ett effektivt sätt. Ett exempel är hur vi har arbetat för att minska svart arbetskraft med gott resultat. Då tänker jag närmast på att attityderna till svartarbete har förändrats i rätt riktning, lagen om personalliggare, att ID06 har fått stor spridning i byggbranschen och ROT-avdraget som hjälper till att göra svarta jobb vita.

  • 2015-09-28
   Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna, om nya personalliggarlagen

   Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för era medlemmar?

   – Detta är en aktuell fråga för våra medlemmar eftersom de köper in mycket underhållsarbete såsom byte av fönster, fasad, tak, stammar, vindsrenoveringar etc.

   Jag tror att många bostadsrättsföreningar kommer välja att skriva över byggherreansvaret för personalliggare på entreprenören. De flesta saknar anställd personal som kan hantera dessa uppgifter. Det går dock inte att överlåta ansvaret vid en delad entreprenad, vilket är bra att känna till.

   Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

   – Det är viktigt att vi informerar om vilket regelverk som gäller. Som medarrangör får våra medlemmar tillgång till nyttig information och möjlighet att förbereda sig innan lagen träder i kraft. Vi skriver om personalliggare i vår tidning, Bostadsrätterna Direkt, som går ut till styrelserna i våra medlemsföreningar. Vi kommer även att nämna detta på kurser där det finns en naturlig koppling, till exempel hur man beställer byggnadsarbeten.

   Hur arbetar ni för att minska svartarbete och annan ekonomisk brottslighet?

   – Vi är alltid tydliga med att våra medlemmar ska följa gällande regler. Vid beställning av bygg- och underhållsarbeten rekommenderar vi att man kontrollerar entreprenören gällande F-skatt, momsregistrering, försäkringsbevis etc. Det är också bra att ta referenser.

  • 2015-09-28
   Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund, om nya personalliggarlagen

   Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för era medlemmar?

   – Att det blir enkelt att följa regelverket. Det behövs tydliga definitioner och gränsdragningar för vem som räknas som byggherre, när och hur personalliggare ska föras, vilka personer som ska skrivas in i personalliggaren etc. 

   Småföretagare måste känna till att man kan överlåta byggherreansvaret till entreprenören. Det är också viktigt att Skatteverket inte är för snabba att bötfälla utan ger företagen en chans att lära sig de nya rutinerna. Vi anser att storleken på sanktionsavgifterna borde vara kopplad till företagets omsättning, antal anställda eller liknande.

   Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

   – Det är viktigt att vi hjälps åt att belysa den nya lagstiftningen från olika håll. Vi kommer att bjuda in våra medlemmar till informationsträffarna och själva medverka på några av orterna. Vi kommer även att informera via egna nyhetsbrev. Det är bra att flagga för detta redan nu eftersom småföretagare ofta har svårt med framförhållningen på grund av begränsade administrativa resurser.

   Hur arbetar ni för att minska svartarbetet och annan ekonomisk brottslighet?

   – Vår grundprincip är att det ska vara enkelt att göra rätt för sig. När det blir för krångligt och när förutsättningarna ständigt förändras ökar risken för omedvetna misstag. För mycket regler kan bli kontraproduktivt och leda till att svenska företag registrerar sig utomlands. England och Tyskland har enklare regler för så kallade mikroföretag med få anställda, vi hade gärna sett något liknande i Sverige.

  • 2015-09-28
   Frågor och svar på www.id06.se

   Hur beställer jag ett ID06-kort? Vem ansvarar för att en elektronisk personalliggare finns på arbetsplatsen?

   Dessa och många fler frågor får du svar på under Frågor och svar.

   Hittar du inte svaret du söker, går det bra att mejla frågan till administration@id06.se.

  • 2015-09-28
   Seminarium: Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling

   Varje år sker offentliga upphandlingar för mer än 600 miljarder kr i Sverige. En stor del av dessa upphandlingar följs aldrig upp överhuvudtaget. Varför ser det ut så? Vilka konsekvenser får det? Hur kan vi ändra på det? Hur kan vi bli bättre? Finns regler som måste ändras eller tillföras? 

   Hur påverkar företagen, som medvetet bryter mot lagstiftningen, konkurrensen på den inre marknaden och därmed företag och anställningar i Sverige? 

   När?             Onsdagen 11 november 2015 kl. 13.00 – 16.30

   Var?             Skatteverket, Korta gatan 10, Solna (T-bana Solna Strand, Pendel Sundbyberg)

   Målgrupp?     Beslutsfattare på alla nivåer

   Anmälan?       Senast fredagen den 6 november 2015.

   Gör din anmälan direkt på www.skatteverket.se/uppropet 

   Kostnad?     Ingen

   Frågor?       Kjell Sjöblom 010 – 57 428 97 eller 0708 - 68 57 23

                       Pia Bergman 010 – 57 413 25 eller 0709 - 84 37 69                 

   Moderator: Lennart Ekdal

  • 2015-09-14
   Jan Siezing, vd EIO, om nya personalliggarlagen

   Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för EIO:s medlemsföretag?

   – Det är praktiska frågor överlag. Till exempel vad som ligger i skyldigheten att föra en elektronisk personalliggare i praktiken, när och hur den behöver visas upp vid en kontroll och hur våra företags skyldigheter förhåller sig till byggherrens förpliktelser. I det ligger även att få reda på vilka leverantörer av utrustning som finns samt när det kan bli aktuellt för våra företag att faktiskt tillhandahålla utrustningen.

   Hur informerar ni era medlemsföretag om den kommande lagen om personalliggare?

   – Under hösten berättar vi vad den nya lagen innebär och hur förändringen praktiskt kommer att påverka våra medlemsföretag. Vi bjuder in till informationsträffar, både de som arrangeras av Sveriges Byggindustrier och BBIS men även egna där våra jurister utbildar och informerar. Vi utbildar särskilt våra företagsrådgivare i frågan för att de ska kunna svara på frågor och utbilda lokalt.

   Varför är EIO engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – För EIO är det viktigt att visa att vi tillsammans, arbetsgivare och fackföreningar, tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom bygg- och installationssektorn. Vi vill vara med och skapa en marknad där företagen kan konkurrera på lika villkor – där kvalitet och utveckling är i fokus. På lång sikt stärker vi branschens anseende och lockar fler att söka sig till både elteknikbranschen och byggbranschen.

  • 2015-09-14
   Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, om personalliggarlagen

   Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för Fastighetsägarnas medlemmar?

   – I och med att reglerna träder i kraft från och med 1 januari 2016 är fokus för våra medlemmar just nu att förstå reglerna och skapa rutiner för dem. Exempel på rutiner som behöver byggas upp är hur anmälan till Skatteverket ska ske samt rutiner för att överlåta byggherrens skyldigheter, om man så önskar.

   Vilka förväntningar har ni som samarbetspartners under höstens informationsmöten om personalliggare?

   – Det är en bra möjlighet att nå ut till våra medlemmar, dels med information om de nya reglerna och dels med råd om hur de kan efterlevas. Det är positivt att vi som samhällsbyggnadsbransch samarbetar kring informationsspridningen och att vi har en samsyn i frågan.

   Hur arbetar ni för att minska svartarbetet i bygg- och fastighetsbranschen?

   – De etiska frågorna, inklusive svartarbete, hanterar vi inom våra ansvarsnämnder och vår etiska nämnd. Vi är även medlemmar i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och samarbetar med 

   Institutet mot mutor. Utöver det sprider vi information om de lagar och regler som gäller, exempelvis genom samarbetet med BBIS.

  • 2015-12-28
   Skatteverkets information om personalliggare och anmälan av byggarbetsplats

   Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas.

   Byggherren/beställaren har möjlighet att delegera sitt ansvar, detta ska i så fall ske skriftligt före anmälan till Skatteverket. Läs mer här (sid 5, högerspalt)

    

   Undantag från bygganmälan gäller om:

   • Kostnaden kan antas inte överstiga fyra prisbasbelopp (ca 180.000 kr), exkl. moms
   • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)

    

   Information och anmälan hittar du här på  Skatteverkets hemsida.

   Fakta

   Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare från och med den 1 januari. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats. Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

  • 2015-08-28
   Du har väl anmält dig till informationsmöten om nya personalliggarlagen?

   Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Under perioden 1 oktober – 10 december bjuder Sveriges Byggindustrier, i samarbete med bl.a. Bostadsrätterna, Byggherrarna, Byggbranschen i samverkanFastighetsägarnaSmåföretagarnas RiksförbundSvenska Kyrkan och Trafikverket in till informationsmöten om tillämpningen av den nya lagen. Mötena genomförs på 26 orter runt om i landet. 

   I samband med informationsmötena finns ackrediterade ID06-leverantörer av elektronisk läsarutrustning och ID06-kort på plats för demonstration och för att svara på frågor.

   Seminarierna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, företagsledare eller ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen.

   Tid: 9.00-12.00 eller 13.00-16.00, se specifikt tillfälle för mer information

   Seminariet är kostnadsfritt, inkl dokumentation och förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras 500:- kronor exkl moms.

   Anmäl dig redan i dag – antalet platser är begränsat.

  • 2015-06-29
   Skatteverket vill ha ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

   Skatteverket kommer att lämna in ett lagförslag om arbetsgivardeklaration på individnivå till regeringen. Det lovade Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, på BBIS seminarium i Almedalen.

   Den 1 januari träder den nya lagen om personalliggare i kraft. Men det räcker inte – ytterligare en ny lag krävs för att förebygga ekonomisk brottslighet på byggarbetsplatserna. Sverige behöver ha en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

   Under hösten kommer Skatteverket att lämna in en hemställan om en ny lag till finansdepartementet. Lagen handlar om att arbetsgivare månadsvis ska redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå, till skillnad mot dagens ”klumpsumma” på alla anställda, berättade Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson på Byggbranschen i samverkans seminarium  "Enig byggbransch kräver fler lagar för sund konkurrens” !i Almedalen.

   - Dessa uppgifter kan kopplas ihop med uppgifterna i personalliggaren, där vi kan se vilka personer som befunnit sig på arbetsplatsen, säger Kjell Sjöblom som är rikssamordnare för arbetet med att förebygga ekonomisk brottslighet, till Byggvärlden.

   -  Den här frågan har vi drivit sedan 2008. Det gör det mycket svårare för oseriösa aktörer att gömma sig bakom klumpsummor. För arbetsgivaren innebär de nya rutinerna inget merjobb eftersom han/hon ändå måste göra dessa uträkningar för att kunna betala ut lön, säger Peter Löfgren, talesperson för BBIS, till Byggvärlden.

   Mer rapportering från BBIS:s almedalsseminarium på Facebook

  • 2015-05-27
   Seminarium: Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet

   Den svarta arbetskraften – och den ekonomiska brottsligheten – riskerar att konkurrera ut de seriösa företagen inom byggbranschen. Därför har branschen länge ställt krav på regeringen att bl.a. införa obligatorisk närvarokontroll på byggarbetsplatserna, månadsvis redovisning av skatter och avgifter på individnivå samt oannonserade arbetsplatsbesök av Skatteverket.

   Den organiserade brottsligheten i byggbranschen döljs ofta bakom ett ”vitt” bolag med kollektivavtal, utan betalningsanmärkningar, med inbetalda skatter och arbetsgivaravgifter osv. Detta riggade bolags syfte är att inte fastna i beställarnas kontrollsystem eller LOU. De svarta pengarna kommer via utförarbolagen, vilket LOU inte reglerar.

   Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där medarbetarna har säkra och goda arbetsförhållanden.

   Vi besöker gärna ditt företag/din organisation för att informera och utbilda!

   1. Hur arbetar oseriösa företag?
   2. Vad ska man vara uppmärksam på?
   3. Vilka kontroller kan man göra?
   4. Vilka hjälpmedel finns för att undvika svartarbete i era entreprenader?
   5. Vad kan/bör/rekommenderas som krav i AF-delen för beställaren och i avtalet för entreprenören?
   6. Hur ser Nackamodellen, Göteborgsmodellen samt Luleåmodellen ut?
   7. Vilka regler gäller när man köper tjänster från företag med säte i annat land än Sverige?

   Det företagsinterna seminariet beräknas ta knappt 2 timmar och är kostnadsfritt (ni står själva för ev. kostnad för lokal och förtäring).

   Hör av dig till Gisela Högberg, projektledare Ren Byggbransch, med önskemål om datum, tid och plats för seminariet. Ring 070-858 24 44.

  • 2015-05-27
   Många nyfikna när BBIS besökte Lund

   Den 18 maj inledde Byggbranschen i samverkan (BBIS) vårens informationsturné om personalliggare på Filmstaden i Lund. Det var en välbesökt tillställning med drygt 200 besökare, såväl entreprenörer som byggherrar. Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan informerade om den kommande lagstiftningen och utvecklingen av ID06. Han gav bland annat fem konkreta tips på hur man som företag bör förbereda sig på den nya lagen:

   - Anslut er till ID06.

   - Analysera företagets verksamhet och vilka projekt som berörs av lagstiftningen. Kontakta ackrediterade ID06-leverantörer och berätta om era behov.

   - Kommunicera med era medarbetare så att den individuella registreringen fungerar.

   - Prata med beställare, leverantörer och andra berörda intressenter.

   - Gå igenom era entreprenadavtal och administrativa föreskrifter.

   I pauserna var det mingel och utställning med ID06-ackrediterade leverantörer som visade upp sina produkter och tekniska lösningar.

   Kommande informationsträffar om personalliggare

  • 2015-05-27
   Vad tycker du om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

   I samband med att informationsträffen om personalliggare genomfördes i Lund intervjuade vi ett par personer om vad de tycker om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. 

   Pia TurtiainenPia Turtiainen, Måleriföretagen

   – Det är mycket bra och efterlängtat. Det behövs nya redskap för att motverka oseriösa aktörer. Jag jobbade för Visita när personalliggare infördes i restaurangbranschen. Där ökade både omsättningen och antalet anställda, vilket tyder på att det skapar vita jobb. Jag har full förståelse för att det finns många frågor och det är därför som BBIS är ute och informerar i god tid innan lagen träder i kraft.


   Lennart MånssonLennart Månsson, EIO

   – Det ligger helt rätt i tiden för att komma åt svartarbete och andra former av osund konkurrens. Jag tycker det är bra att ansvaret börjar högst upp i kedjan hos byggherren. För våra medlemsföretag i EIO rekommenderar jag att man skaffar ID06 och börjar kolla upp leverantörer av teknisk utrustning. Glöm inte att informera personalen i ett tidigt skede. 


   Jenny SvenssonJenny Svensson, Helsingborgs Fasad & Kakel

   – I grunden är det bra då jag hoppas att personalliggaren bidrar till mindre svartarbete och en sundare konkurrens. Just nu är det många praktiska frågor, till exempel att hålla medarbetarna informerade. Jag har redan börjat prata om detta i vårt interna veckobrev och till hösten ska vi ha ett möte om personalliggare på företaget.


   Ali Moussaoui

   Ali Moussaoui, Knut Edstrands Byggnads AB

   – Jag tycker att personalliggare är bra eftersom det gynnar företag som sköter sig. Säkerhetsaspekten är också positiv. Jag kommer att föra vidare dagens information till mina kollegor så att vi är förberedda när den nya lagen träder i kraft. Alla våra anställda har redan ID06-kort och vi ska nu undersöka vilka tekniska lösningar som finns för personalliggare.

  • 2015-05-27
   Nytt skolmaterial

   Med filmen "Så får vi en ren byggbransch" och ett lärarmaterial, som Ekobrottsmyndigheten har tagit fram i samarbete med flera branscher, deltar Byggbranschen i samverkan i undervisningen på bygg-, energi- och elprogram, högskola och universitet runt om i landet.

   Vi ska intensifiera samarbetet inom branschen. Att arbetsgivare och fack samverkar som vi gör inom bygg- och anläggningsbranschen är uniktoch något att vara stolt över.

   Läs mer om lärarmaterialet på www.ekobrott.se/laerare

   Se filmen "Så får vi en ren byggbransch"

  • 2015-05-27
   Tre frågor till Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

   Byggherrarna stödjer Byggbranschen i samverkans informationsturné om personalliggare, varför?

   – Vi tycker att detta är ett bra initiativ. Både byggherren och byggbranschen i samverkan har samma vilja – att begränsa svartarbete. Och en annan positiv effekt med personalliggarens är att den bidrar till bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen – vilket gynnar branschen. 

   Kontrollfunktionen ökar och det blir lättare att hindra oseriösa aktörer att ta sig in på arbetsplatserna. Det finns även andra utvecklingsmöjligheter med hjälp av ID06. Vi har gått ut med information till alla våra medlemmar och kommer även att medverka på informationsmötet i Stockholm 28 maj, förhoppningsvis även på fler platser. 

   Hur ser du på utvecklingen av ID06?

   – Vi ser att det finns stora möjligheter att använda ny teknik för att utveckla smarta lösningar kopplade till ID06. Exempelvis leverantörskontroller så att vi kan upptäcka om något företag inte sköter sina skatter och snabbt vidta åtgärder. Ju bättre system för uppföljning, desto enklare för oss att ställa krav. Möjligheten att knyta en kompetensdatabas med olika behörigheter och yrkesbevis till ID06 är också mycket intressant.

   Hur arbetar ni för att förebygga svartarbete och annan ekonomisk brottslighet?

   – Byggherrarna är aktiva inom i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och vi har även våra egna etiska riktlinjer. Flera av våra medlemmar har varit involverade i projekten Rena Byggen. I upphandlingsskedet uppmanar vi våra medlemmar att kräva ID06 och göra noggranna leverantörskontroller av exempelvis F-skatt, momsregistrering, skatteinbetalningar etc.

  • 2015-05-25
   Inbjudan till informationsmöte kring personalliggare i byggbranschen

   Den 1 januari 2016 träder lagen som rör personalliggare i byggbranschen i kraft. Under maj och juni inbjuder Byggbranschen i samverkan i samarbete med Byggherrarna till informationsmöten om tillämpningen av den nya lagen. 

   Informationsmötena genomförs på ett 10-tal orter runt om i landet. I samband med informationsmötena kommer leverantörer av elektronisk utrustning och ID06-kort att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor. Träffarna riktar sig speciellt till dig som är byggherre, företagsledare och/eller ansvarig för den praktiska hanteringen av personalliggaren på arbetsplatsen samt till fackligt förtroendevalda.

   Datum och ort

   18 maj - Lund

   19 maj - Växjö

   20 maj - Luleå

   22 maj - Göteborg

    

   28 maj - Stockholm

   29 maj - Umeå

   2 juni - Västerås

    

   3 juni - Uppsala

   9 juni - Sundsvall

   10 juni - Gävle

   Informationsmötet inkl dokumentation är kostnadsfritt. Vi bjuder på förtäring. Vid uteblivet deltagande debiteras dock 500 kronor exkl. moms.

   Anmälan

   Till info och anmälan

   Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6

   Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta samt tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare. Det är respektive entreprenör som ansvarar för att personalliggaren förs och att den innehåller identifikationsuppgifter om företaget och samtliga närvarande personer på arbetsplatsen. Personer som endast levererar material behöver dock inte registreras. 

   Byggherren kan skriftligen överlåta sina skyldigheter till den entreprenör som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, till exempel en generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. 

   Skatteverket har möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. Om Skatteverket upptäcker brister gällande utrustning eller dokumentation har verket rätt att ta ut kontrollavgifter enligt fastställda taxor. 

   Lagen gäller inte om den förväntade byggkostnaden uppgår till mindre än fyra basbelopp eller på byggarbetsplatser där byggherren är en fysisk person som inte utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

  • 2015-05-25
   Skatteverket informerar om personalliggare i byggbranschen

   Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en personalliggare. I april 2015 bjöd Skatteverket in byggbranschen till en informationsdag. En film från seminariet går att se i efterhand.

   På seminariet berättade Lars Osihn, Anders Ericson och Conny Svensson om den nya lagstiftningen om elektroniska personalliggare i byggbranschen samt om hur Skatteverket arbetar inför införandet av nya krav att använda personalliggare.

   Se filmen från seminariet hos Skatteverket

  • 2015-05-25
   BBIS-nätverket i Norrbotten

   Fredrik Kristiansson, chef för Sveriges Byggindustrier i Luleå, berättar om Byggbranschen i samverkan och hur det lokala BBIS-nätverket i Norrbotten och dess arbete ser ut.

   Sen filmen nedan eller via den här länken.

  • 2015-05-21
   Vad tycker du om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

   I samband med Byggmässan i Malmö intervjuade vi ett par personer om vad de tycker om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016.

   Bo LeonardssonBo Leonardsson, Lödde Plåt
   – Personalliggaren gör det lättare att hålla reda på vem som befinner sig på arbetsplatsen i händelse av en olycka. Vi har ID06 och är förberedda på den nya lagen. Jag är säker på att personalliggaren leder till sundare konkurrens i byggbranschen.

    

   Emmy DammanderEmmy Dammander, Layher
   – Vi har ID06 idag och det är ett bra system. Det är dock inte alla arbetsplatser som har elektronisk registrering och kontrollen varierar. Jag tror att det blir mer uppstyrt med nya lagen om personalliggare och att den kommer gynna seriösa aktörer.

      

   Michael JensenMichael Jensen, VVS Företagen
   – Vi har drivit den här frågan under lång tid som ett led i arbetet med en sund byggbransch. Lagen om personalliggare kommer att motverka oseriösa aktörer. Vi deltar på Byggbranschen i samverkans informationsträffar under våren och kommer att hålla våra medlemsföretag uppdaterade i frågan.

      

   Birgitta KastrydBirgitta Kastryd, Electrolux Centrala Bygg
   – Vi installerar vitvaror i slutet av byggprojekten. Våra installatörer använder ID06 och vi håller en tät dialog med platsledningen om vilka regler och rutiner som gäller. Jag tycker det är bra att man enkelt kan kolla vem som är på arbetsplatsen vid ett givet tillfälle.

     

   Lars EwersLars Ewers, Abetong
   – Det signalerar ordning och reda i byggbranschen. Jag har själv jobbat i restaurangbranschen där personalliggaren fått god effekt. Arbetsmiljöaspekten är också viktig, personalliggaren underlättar säkerhetsrutinerna vid brand eller annan olycka.

  • 2015-05-12
   Planera för personalliggare

   Den 1 januari 2016 införs en lag om elektroniska personalliggare i byggbranschen. På Byggmässan i Malmö den 22-23 april höll Peter Löfgren från Byggbranschen i samverkan ett föredrag om den kommande lagstiftningen samt utvecklingen av ID06.

   Peter Löfgren inledde med en problembeskrivning. Enligt Skatteverkets utredning ”Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012” har var tredje byggföretag blivit utsatt för osund konkurrens. Det finns flera bakomliggande orsaker som kan sammanfattas enligt följande:

   • Det fuskas systematiskt på individ- och företagsnivå
   • Det saknas moderna lagar och regler
   • Låg risk för upptäckt och små konsekvenser för den som fuskar

   Lagen om personalliggare försvårar för oseriösa aktörer. Den innebär att alla som vistas på byggarbetsplatsen ska registreras i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. Byggherren ansvarar för att anmäla när byggverksamhet startar och slutar till Skatteverket samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Byggherren kan föra över dessa skyldigheter genom skriftligt avtal till den som bedriver byggverksamhet.

   Undantag från lagkraven är:

   • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp
   • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet)
   • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel

   Skatteverket ges möjlighet att genomföra oannonserade arbetsplatsbesök för att kontrollera personalliggaren. Och det kan bli kostsamt för företag som inte sköter sig. Om byggherren inte anmäler byggstart har Skatteverket rätt att ta ut en kontrollavgift på 25.000 kronor. Om personalliggaren inte är tillgänglig eller uppvisar brister vid Skatteverkets besök är avgiften 10.000 kronor. Dessutom tillkommer en avgift på 2000 kronor för varje person som saknas i personalliggaren. 

   Utveckling av ID06

   Implementeringen av den nya lagen underlättas av ID06-systemet som är utbrett i byggbranschen. Redan idag är cirka 38.000 företag och 440.000 personer anslutna till ID06. 

   Nu utvecklas ID06 för att uppfylla samtliga kriterier i den nya lagstiftningen. Problem som ska förebyggas är bland annat att flera personer går in med samma kort, att folk lånar kort av varandra och att besökskort används på fel sätt.– Vi kommer att utöka kriterierna för att spärra personer och företag som missbrukar systemet. Samtidigt arbetas det med att stärka personverifieringen på ID06-korten genom nya tekniska lösningar. Vi inför även förbättrade kortkvitteringsrutiner. Det är dock en balansgång för grundtanken är att det ska vara lätt att göra rätt. Personlig integritet är a och o i detta arbete och vi för en löpande dialog med datainspektionen, säger Peter Löfgren. 

   Utvecklingen av ID06 omfattar även ny teknik, exempelvis mobilapplikationer, för att uppfylla lagkraven om personalliggare på byggen utan skalskydd och fast arbetsledning. 

   Arbetet fortsätter

   Lagen om personalliggare är den första hörnstenen i Byggbranschen i samverkans gyllene triangel för en sund byggbransch. Nu fortsätter arbetet med de övriga två åtgärderna; lag om anmälningsplikt samt lag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

  • 2015-05-12
   Fem frågor till Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna

   Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

   – Det främsta skälet är att stoppa svartarbete, vilket inte kräver någon vidare motivering. Sedan tycker vi att Byggbranschen i samverkan är ett bra forum för att samarbeta kring etik som är ett av våra egna fokusområden (de övriga är mångfald, chefens arbetsmiljö och ledarskap). 

   Vad har arbetat resulterat i?

   – Flera av våra gemensamma förslag från 2006 har idag blivit verklighet. Attityderna till svartarbete har förändrats i rätt riktning, närvaroredovisningssystemet ID06 har fått stor spridning i byggbranschen och ROT-avdraget hjälper till att göra svarta jobb vita. Vi har även etablerat ett nära och givande samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. 

   Hur arbetar Byggcheferna för att förebygga svartarbete?

   – Vi försöker påverka våra nuvarande och blivande medlemmar genom att informera om problematiken. Bland annat är vi ute på högskolor och föreläser för framtidens byggchefer. Ett avsnitt handlar om svartarbete och vi kör alltid en frågesport i ämnet som Byggbranschen i samverkan har tagit fram. 

   Berätta om ert arbete för ökad jämställdhet och mindre machokultur i byggbranschen.

   – Våra undersökningar visar att många tjejer, men även killar, slutar i byggbranschen på grund av machokulturen. Det är förstås inte okej och i förlängningen ett direkt hot mot branschens kompetensförsörjning. Vi arbetar just nu med att få igång en diskussion om hur vi beter oss mot varandra och hur vi kan öka jämställdheten ute på arbetsplatserna. Det finns många goda ambassadörer som behöver uppmuntran för att våga kliva fram och säga ifrån. 

   Vilken roll har byggchefen i det här arbetet?

   – Chefen är en viktig förebild som ska följa branschens och företagets etiska värderingar. Som ledare har du stort ansvar och möjlighet att påverka. Samtidigt är det en utsatt roll där du kan bli föremål för påtryckningar. Då gäller det att det finns stöd och rutiner för att hantera situationen.  

   Fakta Byggcheferna

   Byggcheferna är en branschförening med 16.500 medlemmar som ingår i fackförbundet Ledarna. Föreningen vill skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där byggchefer känner sig trygga i yrkesrollen. 

   För mer info: http://www.byggcheferna.se

  • 2015-05-12
   Samverkan ger resultat

   Byggbranschen i samverkan (BBIS) spelar en viktig roll för att förbereda branschen inför den kommande lagen om personalliggare. 

   Byggbranschen i samverkan består av byggarbetsgivarna och byggfacken. Organisationen arbetar förebyggande mot svartarbete och annan oseriös verksamhet. Målet är att skapa en byggsektor där företagen konkurrerar på lika villkor och där kvalitet, säkerhet och utveckling står i centrum. 

   – Under maj och juni 2015 kommer vi att samordna informations- och utbildningsaktiviteter på 10 orter. Fokus ligger på lagen om personalliggare och det branschanpassade systemet ID06, säger Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan. 

   Ren byggbransch

   Sedan 2010 driver BBIS attitydprojektet Ren byggbransch (www.renbyggbransch.nu). Målgrupperna är elever och lärare på yrkesprogrammen, högskolor och universitet, branschen och allmänheten.

   – Attitydkampanjen syftar till att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där alla som jobbar har säkra arbetsförhållanden, säger Gisela Högberg. 

   Skolsatsningen drivs av lokala nätverk med representanter från de olika medlemsförbunden i BBIS tillsammans med myndigheter och större beställare. Vid skolbesöken talar man om vikten av vita jobb för rätten till sjukförsäkring, semester, föräldraledighet, pension etc. 

   Följande tolv förbund ingår i Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen (GBF), Maskinentreprenörerna (ME), Målareförbundet, Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Måleriföretag, Sveriges Byggindustrier (BI) och VVS Företagen.

  • 2015-04-27
   Målare hotas av nya ROT-regler

   De seriösa måleriföretagen är en av de verksamheter i byggsektorn som är känsligast när det gäller konkurrensen från svartjobbare. Ett försämrat ROT-avdrag riskerar de senaste årens kamp mot svartjobben enligt Måleriföretagen i Sverige, skriver Tidningen Byggindustrin.

   – För oss är införandet av rot-avdraget för sju år sedan beviset på att lagstiftning mot osund konkurrens fungerar, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige till Tidningen Byggindustrin.

   Björn Hellman talade när nätverket Politik & Näringsliv höll ett möte med politiker i riksdagshuset om arbetet med kommande lagförslag mot osund konkurrens i byggbranschen.

   Till årsskiftet 2015–16 träder lagen om obligatorisk närvaroliggare i kraft. Andra lagändringar som företagen länge efterlyst och fått stöd av Skatteverket för är en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå och om anmälningsplikt för alla företag, svenska som utländska, till Skatteverket.

   Läs hela artikeln hos Tidningen Byggindustrin

  • 2015-04-15
   Tillsammans för en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå

   I dag hölls seminarium i riksdagen: Byggbranschen behöver modern lagstiftning för sund konkurrens.

   -  Nu jobbar vi tillsammans för en ny Lag om arbetsgivardeklaration på individnivå redan 1 januari 2017 säger Peter Löfgren, Sveriges Byggindustrier, Pia Bergman, Skatteverket och Björn Hellman, Måleriföretagen i Sverige. 

  • 2015-04-01
   I dag börjar nya ROT-regler gälla

   I dag, den 1 april, börjar nya reglerna för hur företag ska redovisa ROT-avdrag att gälla. Bland annat ska redovisning och begäran om utbetalning ske elektroniskt, via Skatteverkets e-tjänst.

   Fler uppgifter måste även lämnas in jämfört med tidigare och betalning görs endast till utförarens konto.

   – Det har varit en för ihålig redovisning tidigare och för lätt att fuska med materialkostnader. De nya reglerna kommer att öka administrationen för den enskilde, men det känns motiverat i det här fallet, säger Peter Löfgren, talesperson Byggbranschen i samverkan, till Byggvärlden.

   För Skatteverkets del innebär de nya reglerna att det kommer att bli lättare att hitta de som gör fel.

   Mer information

   Läs mer på Skatteverkets hemsida

  • 2015-02-16
   Låg acceptans för svartarbete hos allmänheten

   Skatteverkets årliga undersökning visar att svartjobben minskar. Överhuvudtaget är acceptansen för svartarbete låg. Endast fem procent av medborgarna tycker att det ok att folk arbetar svart.

   - Resultatet från Skatteverkets undersökning är glädjande. Reformerna med ROT och RUT har gjort skillnad och vårt gemensamma opinionsbildningsarbete har hjälpt till i kulturförändringen att ”vitt är tryggt” säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Det är dock viktigt att reformarbetet för sund konkurrens och vita jobb fortsätter. Nästa viktiga reform är Arbetsgivaravgift på individnivå samt anmälningsplikt av alla företag till Skatteverket. Det ska inte vara möjligt att flyga under radarn och dölja svartarbete bakom en vit fasad avslutar Peter Löfgren.      

   Läs Skatteverkets pressmeddelande 

   Fakta

   Lag om Arbetsgivaruppgift på Individnivå

   Arbetsgivaruppgift på individnivå bekräftar företagets koppling till individen genom ett kvitto på arbetsgivaransvar genom inbetalda arbetsgivaravgifter. En lag som innebär att företagen redovisar dagens arbetsgivaruppgift på individnivå för varje anställd i stället för dagens klumpsumma. Uppgifterna finns redan i alla seriösa företags administration i och med att detta är uppgifter som behövs för att kunna betala ut rätt lön till medarbetarna varje månad. Merarbetet för de seriösa företagen är därför mycket begränsat, för att inte säga obefintligt. För de oseriösa aktörerna är administrationen däremot omöjlig. Genom denna förändring försvåras osund konkurrens genom att varje anställd kan härledas av Skatteverket till ett specifikt företag. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att i anbudssituationer visa upp en vit fasad som stämmer överens med den klumpsumma som man i dag redovisar till Skatteverket och bakom denna vita fasad ha svarta rum som man utåt kan verifiera mot den anonyma klumpsumman.

   Lag om Anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket

   Anmälningsplikt ger konkurrensneutralitet genom att Skatteverkets kontroll av svenska och utländska företag kan likställas. Anmälningsplikt innebär att alla företag får en skyldighet att anmäla sig och sina anställda hos Skatteverket innan man påbörjar verksamhet. Svenska företag har i dag en anmälningsplikt i och med att de finns registrerade hos Skatteverket och har F-skattsedel. Att utländska företag inte har anmälningsplikt innebär att det är svårt att genomföra leverantörsbedömningar och säkerställa företagens skatte- och arbetsgivarstatus. En anmälningsplikt skulle motverka att människor utnyttjas av oseriösa aktörer.

  • 2015-01-19
   Ny hemsida för ID06

   ID06 - Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen - har fått en ny hemsida med uppdaterat innehåll och ny grafisk profil.

   Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. 

   Adressen till ID06 hemsida är samma som tidigare, www.id06.se

 • 2014
  • 2014-12-04
   Förbättringar av kontrollen inom ROT-avdrage

   Riksdagen fattade i dag beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. Från och med den 1 januari 2015 ställs utökade krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning till näringsidkare. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i konsumentsektorn och det är därför prioriterat att säkerställa att det används korrekt. 

   Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan anser att dagens beslut kommer att göra det svårare att använda avdraget felaktigt.  

   - Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på  kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren frånByggbranschen i samverkan.

   Läs hela pressmeddelandet

  • 2014-12-04
   Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

   Riksdagen fattade i dag beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet. 

   -  Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

   Läs hela pressmeddelandet

  • 2014-11-20
   Gisela Högberg blir projektledare för BBIS på deltid

   Gisela Högberg, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier, tar klivet över till Byggbranschen i samverkan, där hon tidigare varit projektledare, men på deltid, skriver Dagens Opinion.

   – Nu ska jag jobba för hela branschen, både facket och arbetsgivarna, säger Gisela Högberg till Dagens Opinion

   Nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS), som drivs av 12 organisationer, har tidigare med framgång lobbat för rot-avdrag och personalliggare i byggbranschen. Övergripande har syftet varit att mota svartjobben i byggbranschen i projektet Ren Byggbransch tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

   Nu siktar BBIS in sig på två nya frågor

   • Lag om arbetsgivaruppgift på individnivå
   • Lag om anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket

   Läs hela artikeln hos Dagens Opinion.

  • 2014-10-28
   Närvaroliggare på alla byggen från 2016

   Den av byggbranschen hett efterlängtade lagen om personalliggare och möjligheten till oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna för Skatteverket nådde riksdagen förra veckan, skriver tidningen Byggindustrin.

   Syftet med regeringens lagförslag ”Minskat svartarbete i byggbranschen” som ska träda i kraft den 1 januari 2016, är att främja sundare konkurrens inom byggbranschen genom bättre kontrollmöjligheter. Härom veckan gav lagrådet klartecken till den föreslagna ordningen.

   – Förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot svartarbete och osund konkurrens i byggbranschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Vi har kämpat länge för att få en lag om närvaroliggare i byggbranschen på plats och nu ser det äntligen ut som om vårt arbete bär frukt. 

   Läs hela artikeln hos Tidningen Byggindustrin.

  • 2014-10-24
   Ny film: Så får vi en ren byggbransch

   - I en ny webbfilm har vi samlat våra argument om varför det är så viktigt att jobba vitt, säger Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan*. 

   Tillsammans med ett lärarmaterial som Ekobrottsmyndigheten har tagit fram i samarbete med flera branscher deltar vi i undervisningen på bygg-, energi- och elprogram, högskola och universitet runt om i landet. För det första medför vita jobb anställningstrygghet och reglerad lön. Olika typer av försäkringar finns till hjälp om något skulle hända. Genom att jobba vitt får du en registrerad inkomst som är nödvändig för att till exempel ta lån, teckna mobilabonnemang eller skaffa bostad.

   - Under 2015 ska vi öka vårt deltagande i sociala medier. Vi ska även intensifiera samarbetet inom branschen. Att arbetsgivare och fack samverkar som vi gör inom bygg- och anläggningsbranschen är unikt och något att vara stolt över, avslutar Gisela Högberg. 

   * Sedan fyra år tillbaka driver vi inom Byggbranschen i samverkan (BBIS) attitydprojektet ”Ren Byggbransch”. Våra målgrupper är elever/lärare på yrkesprogrammen, högskola och universitet, branschen själv och allmänheten. Attitydkampanjen syftar till att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där alla som jobbar har säkra arbetsförhållanden.

   Se filmen

  • 2014-10-22
   Svårare att fuska med ROT-avdrag

   Regeringen föreslår ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget från den 1 januari 2015. 

   -  Vi har pekat på svagheterna i utbetalningskontrollen av ROT-avdraget enda från början. Det är därför glädjande att ett förslag ”som kan göra skillnad” nu läggs fram, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att göra ”svarta arbeten vita” för att skapa sund konkurrensen på konsumentmarknaden

   Läs hela pressmeddelandet

  • 2014-10-22
   Islossning i kampen mot svartarbete

   Regeringen föreslår att personalliggare införs i byggbranschen den 1 januari 2016.

   -  Förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot  svartarbete och osund konkurrens i byggbranschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Vi har kämpat länge för att få en lag om närvaroliggare i byggbranschen på plats och nu ser det äntligen ut som om vårt arbete bär frukt. 

   Läs hela pressmeddelandet

  • 2014-10-07
   ROT-fusk ska motverkas tydligt och effektivt

   En lagrådsremiss om förbättringar av ROT-avdraget finns framme. Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har tillstyrkt förslagen om bättre utbetalningskontroll. De förslag till ökad kontroll som finns med i förslaget kommer att försvåra för fusk och bedrägerier. 

   - Vi har fört fram att det vore önskvärt att fakturan alltid ska bifogas och en ytterligare kontrollåtgärd som skulle kunna övervägas är att det meddelande som Skatteverket skickar ut till fastighetsägaren, skickas ut innan utbetalningen till näringsidkaren sker. Tekniskt sätt skulle detta kunnat ske utan att det i större utsträckning fördröjer utbetalningen och vi tror att det kan ha en förebyggande effekt på eventuella försök till fusk och bedrägerier, berättar Peter Löfgren, utvecklingschef, som igår intervjuades om ROT-avdraget i radioprogrammet Plånboken i P1.

   - Vi tycker självfallet att ambitionen med att betala ut ersättningen till näringsidkare så fort som möjligt är lovvärd och klok, men vi menar att denna ambition inte får ske på bekostnad av kvalitetssäkringen. Vi måste gemensamt säkerställa att våra skattemedel används på rätt sätt, så som det var tänkt, fortsätter Peter Löfgren.

   - För oss som arbetat hårt för att få tillstånd ROT-avdraget som ett verkningsfullt verktyg för att göra svarta byggtjänster vita, är det givetvis frustrerande att det, om än på marginalen, finns personer som försöker flyga under radarn genom att missbruka systemet. ROT-avdraget har blivit en succé när det gäller att göra tidigare svarta jobb vita och det har starkt bidragit till en sundare konkurrens på privatmarknaden. Därför är det viktigt att motverka fusk och svagheter i systemet, avslutar Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

   Mer information

  • 2014-09-24
   Nytt skolmaterial

   Från skola till arbetsliv - tre lektioner för yrkesinriktade utbildningar

   Läs mer

  • 2014-07-01
   Roten till det goda?

   Inför höstens val vill Byggbranschen i samverkan (BBIS) få besked av riksdagspartierna om var de står - blir ROT-avdraget kvar i nuvarande form efter valet om ni tar plats i regeringen? Frågan besvarades på BBIS seminarium i Almedalen.

   Se filmen från seminariet, klicka här.

   EIO: ROT hotat inför valet

   Elinstallatören

   VVS-Forum

  • 2014-07-01
   ROT-avdraget lever farligt

   ROT-avdraget ger ett nettotillskott till statskassan i form av moms, arbetsgivareavgifter och löneskatt, enligtSveriges Byggindustrier. Trots det så lever ROT-avdraget farligt om det blir ett maktskifte efter riksdagsvalet. Det visade en debatt i Almedalen om ROT-avdraget som arrangerades av Byggbranschen i samverkan (BBIS).

   De tre oppositionspartierna vill väldigt olika när det gäller ROT-avdraget. Alliansen däremot har vid flera tillfällen deklarerat att man vill behålla ROT-avdraget i sin nuvarande form. Det parti i oppositionen som ligger närmast alliansen är Miljöpartiet. Man vill omforma det mot mer nyttiga, hållbara och klimatsmarta investeringar samt inkludera hela bostadsrättsföreningen samt hyresrätter, men vill ändå ha det kvar, skriver VVS-forum.

   Läs hela artikeln hos VVS-forum

  • 2014-06-05
   Pressinbjudan: Samarbete för sund konkurrens i en Ren byggbransch

   Skanska, Sveriges Byggindustrier och Byggnads samarbetar med Skatteverket för att motverka ekonomisk brottslighet och svartarbete. 

   Inom Skanskas byggprojekt ”LF-Huset” på Drottninggatan i Gävle har nu inletts ett projektsamarbete i syfte att motverka ekonomisk brottslighet och svartarbete. Samarbetet innebär omfattande kontroller av ALLA som utför arbete i projektet. 

   För ytterligare information är ni välkommen att träffa oss i samband med vårt möte i Sveriges Byggindustriers lokaler på Drottninggatan 27 (i nära anslutning till arbetsplatsen) den 12/6 kl 14.30.

   Mer information: Pressinbjudan (pdf)

  • 2014-06-16
   Rent bygge i Gävle

   Inga svartjobb eller annat fusk ska finnas på bygget av Länsförsäkringars nya hus vid Drottninggatan i Gävle, skriver Arbetarbladet.

   – Nu kollar vi alla entreprenörer. Vi väntar inte tills vi anar oråd, säger Jan-Henrik Larspers, projektchef på Skanska i Gävle till Arbetarbladet. Läs artikel

  • 2014-06-10
   Almedalen 2014: Roten till det goda - vad händer med rot-avdraget efter valet?

   I höst är det val och Byggbranschen i samverkan vill få besked av riksdagspartierna var de står. Blir avdraget kvar i nuvarande form efter valet om ni tar plats i regeringen?

   Rot-avdraget är en viktig reform för att motverka svart ekonomi och osund konkurrens i konsumentsektorn och ge människor vita, trygga arbeten. Nästan 1 miljon svenskar har använt avdraget och ca 20.000 vita och trygga jobb har kommit till.

   Samhällsekonomiskt är avdraget självfinansierat, och skapar ett överskott till statskassan. Ett beviljat avdrag om 50.000 kr ger samhället ca 67.000 kr tillbaka i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatt.

   Avdraget har gjort skillnad när det gäller attityden till att köpa och sälja svarta tjänster. Innan avdraget infördes frågade 45% företagen om de kunde få arbetet utfört utan kvitto. Motsvarande siffra i dag är under 3%. Av företagen uppger 90% att avdraget minskat svartarbetet. Det råder med andra ord ingen tvekan om att reformen är lyckad.

   Medverkande: 
   Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. Teres Lindberg, Socialdemokraterna. Clara Lindblom, Vänsterpartiet. Jan Lindholm, Miljöpartiet.

   Datum och tid: 
   30 juni 2014 kl 11:30 - 12:30

   Plats:
   Almedalens Hotell, Strandvägen 8

   Se även eventet på Facebook

 • 2013
  • 2013-12-19
   Stora steg i rätt riktning för att motverka fusk med ROT

   Finansdepartementet föreslår, enligt pressmeddelande, att fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag ska utvecklas så att Skatteverket får bättre underlag för kontroller.

     – Det är mycket glädjande att de konkreta åtgärdsförslag som Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har lämnat har tagits tillvara, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. Pressmeddelande

  • 2013-09-04
   Motarbeta oseriösa byggföretag

   Byggbranschen i samverkan hade hoppats på att få till ett undantag gällande månadsrapportering av löner till Skatteverket. Vi är förvånande att förslaget dras tillbaka. Det är fortfarande en av hörnstenarna i vårt arbete för att få en byggbransch utan svartarbete.

   Vi ser månadsrapportering som ett effektivt verktyg för att skilja seriösa företag från oseriösa. Men alltför många anser att även ett undantag för byggbranschen skulle ge oönskade effekter i form av ökad byråkrati och kostnader. Vi hävdar fortfarande att en regelförändring i vårt fall får fler positiva effekter än negativa. För oss är en något ökad administration ett lågt pris att betala för att få bukt med oegentligheter i vår bransch.

   Inom Byggbranschen i samverkan har vi arbetsgivare och fackliga organisationer sedan ett flertal år varnat för den ekonomiska brottsligheten inom byggbranschen. Vi vill skapa en sund konkurrens i svensk byggindustri. Det finns goda exempel att lära av. I projektet Rena Byggen, som startade 2012, samverkar Göteborgs Stad med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier, Byggnads och byggföretagen. Här används bland annat närvaroregistrering och skatteinbetalningarna kontrolleras på individnivå.

   Vi kommer att fortsätta arbeta för att få oanmälda arbetsplatsbesök, närvaroliggare och en utveckling av vårt system med ID-kort på arbetsplatsen (ID06). Men vi kommer också att tänka nytt och återkomma.

   Byggbranschen tänker fortsätta att kämpa för en bransch med ordning och reda. Den ekonomiska brottsligheten ska inte få konkurrera ut de seriösa företagen.

   Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS); Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Elektrikerna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen.

  • 2013-07-01
   Bakslag i kampen mot ekonomisk brottslighet

   För tio år sedan inledde vi på allvar kampen mot svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Vi har argumenterat för realistiska lösningar som motverkar oseriösa företag och stärker den sunda konkurrensen. 

   - Vårens besked från regeringen att det inte blir en lag om en enkel månadsrapportering blev ett bakslag i vår strävan efter ordning och reda på byggarbetsplatserna men vi fortsätter vårt arbete, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i samverkan (BBIS). Pressmeddelande /Se filmen

  • 2013-06-05
   Skärpt kontroll av ROT

   Byggbranschen i Samverkan (BBIS) kan med glädje konstatera att Anders Borg nu lovar att skärpa kontrollen av utbetalningar inom systemet med ROT-avdrag. 

   Pressmeddelande

  • 2013-04-22
   Låt byggbranschen pröva månadsrapportering på individnivå

   Byggbranschen i samverkan, BBIS, är helt överens om och står bakom det omdebatterade förslaget till månadsrapportering på individnivå. Vi är även helt överens om vikten av en ny lag där Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök. Pressmeddelande

  • 2013-03-04
   DI Debatt: Vi säger ja till månadsrapportering

   - Den föreslagna månadsrapporteringen av löner är ett nödvändigt verktyg för att komma åt de oseriösa företagarna. Vi vill ha en byggbransch utan svartarbete, skriver Johan Lindholm, Byggnads, och Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier. Läs debattartikel i Dagens Industri    

 • 2012
  • 2012-12-12
   Byggbranschen välkomnar initiativ från riksdagen om personalliggare

   En majoritet i Skatteutskottet har idag beslutat att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen. Förslaget ska komma i så god tid att detta kan träda i kraft under 2013 och förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter den 1 januari 2014.
   – Vi välkomnar Skatteutskottets tillkännagivande om att regeringen nu ska ta fram förslag på personalliggare och månadsuppgifter om anställdas löner. Byggbranschen har under långt tid eftersökt just detta och dessa två verktyg kommer att betyda mycket i vårt arbete för att få en byggbransch utan svartarbete, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i en kommentar. Pressmeddelande

  • 2012-11-09
   Temaeftermiddag: Konkurrens på schyssta villkor!

   Temaeftermiddag där många goda krafter möts för att informera och diskutera: Hur påverkar våra attityder mot svartarbete vårt samhälle? Vad kan vi göra som privatpersoner och organisationer för att förändra?

   När: Tisdag 13 november, 13-16
   Var: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

   Inbjudan / Anmälan

  • 2012-08-15
   Ren byggbransch medverkar vid boutställningen Annedal 2012

   Ren byggbransch medverkar vid sommarens stora boutställning Annedal 2012 som öppnar den 16 augusti. Genom att finnas med vid Annedal 2012 får vi en bra möjlighet att möta allmänheten och berätta om varför vita jobb är bättre än svarta. 

   Ren byggbransch, som är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna inom byggsektorn, har under många år arbetat intensivt och målmedvetet för en byggbransch där företag konkurrerar på lika villkor och där de anställda arbetar i trygga och seriösa företag. Pressmeddelande

  • 2012-07-03
   Oanmälda besök efterfrågas av byggbranschen

   På Almedals-seminariet Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet, anordnat av Byggbranschen i samverkan, utryckte man en önskan om oanmälda besök av Skatteverket på byggarbetsplatserna. Byggbranschen efterfrågar också mer samverkan och kräver åtgärder från politikerna, exempelvis för att möjliggöra månatliga skatteinbetalningar på individnivå. Se filmen

   Byggbranschen är otålig och vill snarast se förändringar i lagstiftningen. Branschen har inget emot pålagor - det viktiga är att komma åt kriminaliteten i byggsektorn.

   Några röster från seminariet:

   • Eva Fröjelin, gd Ekobrottsmyndigheten:
    - Samverkan utifrån våra olika roller är det viktigaste av allt för att nå längre med att komma bort från svart arbetskraft. Individuella månadsbetalningar och personalliggare är en självklarhet att införa även i byggbranschen.
   • Krister Jacobsson, tidigare chef för Polismyndigheten i Västra Götaland: 
    - Strategiskt skydd mot brottslighet behövs. Viktigt att täppa till dörrar som infiltrerar en hel bransch. Tidigare var det enskilda hantverkare, idag är det organiserade kriminella nätverk. Arbetsmiljöbegreppet måste vidgas att även ta in våld på jobbet då externa personer tar sig in på arbetsplatsen. Lagstiftning räcker inte, branschen måste också anstränga sig. Närvarokontroll och oanmälda besök är exempel på viktiga åtgärder.
   • Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige:
    - Införande av uppförandekoder och utbildning av alla medarbetare. Viktigt att tala med sin närmaste chef. Vid misstankar är det viktigt med skydd för uppgiftslämnaren och att kunna vända sig till etiska rådet e.dyl.
   • Pia Bergman, nationell samordnare Skatteverket:
    - Det måste vara krav på f-skattsedel vid offentliga upphandlingar för alla, även för utländska företag. Månatlig inbetalning på individnivå och oanmälda besök är viktiga åtgärder, men det är inte bara Skatteverket utan även privatpersoner och företag måste ta mer ansvar.
    Behövs schysta villkor:
    1. Skatt och avgifter ska in.
    2. Den som är anställd ska vara försäkrad.
   • Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
    - Åtgärder som ROT-avdrag är ingen kostnad - tvärtom. Framför allt förvandlas svarta jobb till vita. Inom Sveriges Byggindustrier inför vi under hösten uppförandekoder hos våra medlemsföretag.
   • Johan Lindholm, ordförande i Byggnads:
    - Inom ramen för Byggbranschen i samverkan har vi infört ID06 och fått igenom ROT-avdrag. Nu måste vi ligga på för att få politiska beslut som möjliggör månatliga skatteinbetalningar på individnivå och oanmälda arbetsplatsbesök av Skatteverket. Svenska kollektivavtal upprättade av arbetsmarknaden parter är en nödvändighet.

     
  • 2012-07-03
   "Farliga förenklingar...

   När byggarbetsgivare och byggfack gemensamt kräver obligatorisk närvarokontroll vid landets byggarbetsplatser, säger det centerstyrda Näringsdepartementet nej med motiveringen att det skulle öka byråkratin i småföretagen."
   Läs artikel i Länstidningen Östersund

  • 2012-06-12
   Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet

   BBIS bjuder in till seminarium under Almedalsveckan. Måndag den 2 juli kl 13.00-14.30 på Wisby Strand Congress & Event

   Den ständigt ökande svarta arbetskraften riskerar att konkurrera ut de seriösa företagen.
   Mot denna bakgrund har byggbranschen ställt krav på regeringen att bl.a. införa obligatorisk närvarokontroll på byggarbetsplatserna. En majoritet i regeringen och riksdagen, fackförbund och arbetsgivarorganisationer vill driva igenom denna lagändring. Undantaget är Näringsdepartementet som menar att förslaget kommer att öka byråkratin för småföretagen.

   Medverkande: Eva Fröjelin, gd Ekobrottsmyndigheten, Krister Jacobsson, tidigare chef för Polismyndigheten i Västra Götaland, Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige, Pia Bergman, nationell samordnare Skatteverket, Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

   Moderator: Alexandra Pascalidou.

   Inbjudan (pdf)


  • 2012-05-25
   Plötsligt händer det....

   Nätverket Byggbranschen i samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna.

   Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetsortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier. Pressmeddelande

  • 2012-03-27
   Proffsbyggarna - en bransch att vara stolt över

   Vårt BBIS-nätverk i Uppsala, med Byggnads och Sveriges Byggindustrier i täten, har i samarbete med Uppsala Nya Tidning tagit fram tidningsbilagan Proffsbyggarna. Vi vill visa att byggbranschen är en bransch att vara stolt över. Läs tidningen här  

  • 2012-03-26
   Ren byggbransch på Nordbygg

   Under veckan som gick var Ren byggbransch representerat på Nordbygg på Stockholmsmässan.

    Nordbygg_004.JPGNordbygg_005.JPG

   I montern fanns det möjlighet att träffa representanter från Sveriges Byggindustrier, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Drygt 1.500 personer gick igenom tävlingen med frågor om svart och vitt och ett stort antal företag anslöt sig till ID06 behörighetskort.


  • 2012-02-29
   Okunskap föder svartarbete

   Mer än varannan byggchef, 55 procent, har erbjudits att jobba svart eller i utbyte mot annan tjänst. Vanligast är det på mindre byggföretagen där sju av tio chefer, 68 procent, har blivit tillfrågade om att utföra arbetsuppgifter mot annan betalning än vita pengar.

   Det är några av resultaten från Byggchefsbarometern 2011 som besvarades av 2515 personer, av vilka 59 procent hade arbetat mer än 20 år i branschen. Bilden som framkommer i Byggchefsbarometern stöds av uppgifter som redovisas av Brottsförebyggande rådet (Brå). I en handbok som getts ut av Brå står det bland annat: ”I exempelvis byggbranschen finns entreprenörer som rekryterar svart arbetskraft, och det handlar då inte om enstaka personer utan om hela bygglag”. I en annan rapport som Brå publicerat berättar kriminella personer som intervjuats att mutor inom det organiserade svartarbetet är ett måste för att få ett kontrakt.  

   Utvecklat samarbete
   Att svartarbetet är ett utbrett fenomen råder det därmed inga tvivel om. Det stora frågtecknet som vi nu måste finna svar på, och det så snart som möjligt, är hur vi kan komma åt problemet.  Skatteverkets pågående granskning av organiserad brottslighet och svart arbetskraft ska avslutas den 31 december 2013. Deras granskning är jättebra och vi ser fram emot slutresultatet. Vi är övertygade om att samverkan mellan alla parter – myndigheter, politiker, arbetsgivare, fackförbund, skolor – är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå varaktig effekt i vår strävan efter en vit byggbransch som inte blir nersvärtad av oseriösa aktörer.   

   Okunskap föder svartarbete
   Svartarbete beror oftast på okunskap eller utanförskap. Med okunskap syftar vi på bristande kunskap om riskerna med att arbeta svart. Det finns till exempel extrema risker för dem som jobbar svart, eftersom de inte omfattas av några arbetsmiljölagar och regler. Om de skadar sig på arbetet finns det inget ekonomiskt eller juridiskt skyddsnät och det tror jag inte så många tänker på. Just nu sker en stor generationsväxling i byggbranschen och det är extra anmärkningsvärt att vi då kan konstatera att yngre byggchefer har ett svagare motstånd mot svartarbete jämfört med deras äldre kollegor. Den senaste Byggchefsbarometern visar att 48 procent av de yngre byggcheferna anser att det finns ett uttalat motstånd mot svartarbete, jämfört med 63 procent av de äldre byggcheferna. Vi måste ut på skolor och tala om risker så att de får rätt information och rätt attityder redan innan de lämnar skolbänken. Och vi måste uppmuntra alla arbetsledare att tala öppet om svartarbete och riskerna med det när det kommer ut nya, unga medarbetare på arbetsplatsen. Äldre chefer och kollegor måste se sig själv som förebilder och arbeta aktivt för att skapa en yrkesstolthet hos unga medarbetare som bygger på synen att vi jobbar i en framtidsbransch som värdesätter god arbetsmiljö och bra affärsetik.    

   Utanförskap är en riskfaktor
   Med utanförskap menar vi de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden och har svårt att få ett vanligt jobb. Dessa personer blir lätt uppsugna av oseriösa aktörer som utnyttjar deras underläge och behov av arbete. Ett exempel på detta är en del bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft svart. Den som anlitar underentreprenörer till byggföretagen, vilket oftast är en person i ledande befattning, ska därför alltid kontrollera noga vilka personer som kommer att utföra arbetet så att det inte är svart arbetskraft som plockas in. Det är långt ifrån alla bemanningsföretag som har bristande etik och långt ifrån alla byggchefer som brister i sin kontroll då de anlitar underentreprenörer men en hårdare granskning skulle säkert förhindra en hel del brottslighet. 

   Stöttande regelverk
   Enligt en rapport som Skatteverket publicerade under hösten 2011 motsvarar antalet köpta arbetstimmar inom ROT cirka 30 000 helårsarbeten – notera att antalet sysselsatta dock är högre eftersom många inte arbetar heltid. Det går alltså att skapa förändring genom att justera regelverken och här vill vi sätta strålkastarljuset på LOU, Lagen om offentlig upphandling. Lagen är idag ganska tandlös eftersom den banar vägen för att de anbudsgivare som lämnar anbud med lägst kostnader och därmed kan hålla lägst pris vinner upphandlingarna. I den senaste Byggchefsbarometern såg vi tydligt att just detta är ett utbrett problem.  84 procent svarar att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter lämnar låga priser i anbud och sedan skriver fler timmar för att få ihop projektets ekonomi. Av dem som svarar detta, menar dessutom var fjärde person att detta är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt för att först vinna anbudet och sedan kunna få projektets ekonomi att gå ihop. 64 procent svarade också att det händer att leverantörer/entreprenörer/konsulter erbjuder tjänster eller produkter för att få en konkurrensfördel vid upphandling. 

   Vår slutsats är därför att följande komponenter behövs om vi ska komma åt svartjobbsproblematiken:

   1. Hårdare granskning av chefer och underentreprenörer 

   2. Ökat stöd för chefer i deras roll som förebild och attitydpåverkare

   3. Ökad information och kunskapsspridning om riskerna med svartarbete  

   4. Minskat utanförskap genom att skapa förutsättningar för att fler ska få jobb i branschen 

   5. Översyn och anpassning av LOU så att lagen fungerar i praktiken


   Lars Bergqvist

   Byggcheferna

    


  • 2012-02-27
   Unga lockas in i kriminella nätverk

   Byggbranschen i samverkan informerar landet runt för skolungdomar med riskerna som finns att hamna i kriminella nätverk. Hans Åkerlund från Stockholm är här med i ett inslag om detta i Rapport. Se inslaget

  • 2012-02-23
   BBIS pratar om ROT i Norge

   BBIS, representerade av Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Skatteverket, reste till Oslo för att prata om ROT-avdraget på en temadag arrangerad av BNL, Byggnäringens Landsforening. Här kan du läsa mer och ladda ner presentationerna.

  • 2012-02-22
   Ökade anmälningar om ekonomisk brottslighet

   Förra året ökade anmälningarna om ekonomisk brottslighet med 50 procent. Se Aktuellts inslag som börjar 3 minuter in i programmet.

 • 2011
  • 2011-12-15
   Vi har börjat städa - har du?

   Tillsammans med Skatteverket och en rad andra organisationer och myndigheter ordnade BBIS en temaeftermiddag om konkurrens på lika villkor. Eftermiddagen ägnades åt att diskutera hur attityden till svartarbete påverkar hela vårt samhälle.

    

    

  • 2011-12-14
   ROT-avdraget förändrar attityder
   Det har gått tre år sedan regeringen beslutade om att införa ROT-avdraget.  Reformen är populär, under 2010 köpte 870.000 personer ROT-arbeten till en kostnad av ungefär 35 miljarder kronor. ROT-avdraget har bidragit till att förändra attityden till att köpa svartarbete. 

   Toleransen till att köpa svarta tjänster minskar i samhället enligt opinionsinstitutet Demoskop. På sex år har attityden till att köpa svart sjunkit med 15 procentenheter. 

   I en undersökning till medlemsföretag i byggbranschen, som Byggbranschen i samverkan och Företagarna gjort gemensamt under oktober 2011, kan vi se denna tydligt förändrade attityd till att köpa svarta arbeten. Av enkätsvaren framgår att 90 procent av företagen anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av svartjobben i byggbranschen. Den sista siffran är en ökning från en redan hög nivå på 78 procent år 2009, när företagen fick samma fråga.

   Än mer glädjande är två nya frågeställningar som ställdes till företagen om hur deras kunder beter sig. Det visar sig att 97 procent av företagen uppger att det är vanligt eller mycket vanligt kunderna frågar om att få arbete utfört med kvitto idag. Svaren visar med all önskvärd tydlighet att ROT-avdraget minskar efterfrågan på svarta jobb. När de svaren sedan ställs i relation till att 45 procent av företagen uppger att det var vanligt eller mycket vanligt att kunderna bad att få arbete utfört utan kvitto innan ROT-avdraget infördes, så förstärks bilden av ROT-avdragets attitydpåverkande effekt.

   Inom byggbranschen är vi mycket nöjda med de goda resultat som ROT-avdraget medfört. Den sunda konkurrensen har ökat för företagen då de vita jobben blir fler. Här spelar kundernas inställning eller attityd till att köpa med kvitton en stor roll. En minskad efterfrågan på oseriösa affärer från konsumenternas sida är en synnerligen god grund för vita affärer. Det ska vi värna om. Vi har kommit en bra bit på väg med en sundare attityd hos hushållen.

   Vi behöver dock hjälp från politiskt håll för att förändra attityderna inom den professionella sektorn.  ID06 har vi i byggbranschen själva infört sedan många år så det första benet i den gyllene triangeln mot svartarbete finns på plats. Vi saknar fortfarande två, dels möjlighet för Skatteverket att göra oannonserade besök på byggena för att granska närvaroliggare och dels en individuell månadsvis inbetalning av skatter och avgifter. Bollen i dessa två frågor ligger hos regeringskansliet just nu. Förslag finns framme från två utredningar och det handlar om att omsätta dem till lagar och förordningar.

   Varsågod och leverera regeringen.

   Ola Månsson
   VD på Sveriges Byggindustrier

  • 2011-12-08
   ROT-avdraget en succé – fler vita jobb och förändrade attityder till svartarbete

   ROT-avdraget har skapat närmare 25.000 nya vita jobb och samtidigt förändrat attityderna till att köpa byggtjänster svart. Det visar en ny rapport från Byggbranschen i samverkan och Företagarna. Undersökningen visar att 90 procent av företagen anser att ROT-avdraget bidrar till en minskning av svartjobben i byggbranschen. Det är en ökning från en redan hög nivå på 78 procent 2009 när företagen fick samma fråga. Läs mer

  • 2011-11-14
   Varför går det så långsamt, regeringen?

   Svart arbete associerar vi ofta till hushåll som köper en svart tjänst, till exempel en hantverkartjänst. Den typen av svart arbete har minskat betydligt sedan ROT-avdraget infördes.

   Den andra typen av svart arbete gäller kriminella entreprenader – organiserat svart arbete i entreprenadkedjor. Tyvärr förekommer det fortfarande alltför ofta att en underentreprenör (UE) i sin tur anlitar en UE som i sin tur… Vår erfarenhet och bestämda uppfattning är att när det blir flera led i entreprenadkedjan finns inte längre några rationella motiv utan varje led ska bara pressa priset lite till. Det utnyttjar oseriösa UE som ofta söker sig till botten av entreprenadkedjan där de är svåra att upptäcka för Skatteverket.

   Företag som bedriver organiserat svart arbete vill däremot inte störas eller utsättas för granskning. De vill inte att Skatteverket ska komma till arbetsplatsen på oannonserade besök och de vill inte att fackliga företrädare ska finnas på eller besöka arbetsplatsen.

   På uppdrag av Byggbranschen i Samverkan genomförde Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2007 en undersökning av kriminella entreprenader i byggbranschen. Rapporten fick namnet ”Fina Fasader med Fixade Fakturor”.

   BRÅs slutsats var att hederliga företagare riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som använder sig av svart arbetskraft och därmed kan dumpa priserna. Dessutom omsätter handeln med svart arbetskraft stora summor som aldrig beskattas. BRÅs rapport visade att de aktörer som ligger bakom dessa företag ofta är förslagna och de är ofta skickliga på att erbjuda svarta tjänster i organiserad form.

   I BRÅ-rapporten fanns ett helt batteri med förslag på åtgärder. Några exempel var:
   • Specificera skatteinbetalningar på individnivå
   • Oanmälda arbetsplatsbesök från Skatteverket
   • Skärp de personliga kraven för F-skatt

   Trots att fyra år har gått har det hänt väldigt lite för att komma tillrätta med oseriösa underentreprenörer. Nu finns ett förslag om månadsuppgifter (skatteinbetalningar på individnivå) som är ute på remiss men det lär dröja innan det blir genomfört.

   Skatteverket har fortfarande inte möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och i det avseendet ligger vi långt efter många andra länder i Europa. De oseriösa aktörerna är naturligtvis nöjda eftersom de företag som i organiserad form har svart arbetskraft vill helst inte synas. Oanmälda besök blir då ett viktigt instrument.

   Regeringen har gjort det enklare att få F-skattsedel istället för att skärpa kraven. När Byggbranschen i Samverkan har haft kontakt med regeringsföreträdare för att skynda på utvecklingen möts vi av förståelse men i verkligheten går det väldigt långsamt att skärpa kraven för att komma åt de företag som vill fuska.

   Varför går det så långsamt, regeringen?


   Hans Tilly
   Ordförande i Byggnads

  • 2011-10-07
   Ren byggbransch nu på Facebook

   BBIS attitydprojekt Ren Byggbransch har tagit steget ut i de sociala medierna och finns numera som sida på Facebook. Den som har ett konto på Facebook kan gilla sidan och få löpande information.

   Klicka på bilden och kom direkt in på sidan.


     

  • 2011-10-06
   Tack för ROT, Maud
   Byggbranschen i samverkan medverkade den 5:e oktober på avtackningen av förre centerledaren och vice statsminister Maud Olofsson. Läs mer i tidningen Byggindustrin
  • 2011-09-14
   En sund bransch med sunda villkor
   Vi har alla möjlighet att påverka hur vi vill att omvärlden ska se ut. Vi väljer själva hur vi ska förhålla oss till de val vi behöver göra. Rätten att förfoga över sina tillgångar är en förutsättning för ett sunt företagande.

   Oavsett vilken kultur som präglar vårt samhälle styr gällande normer, lagar och regler. Om det finns en outtalad acceptans i att bete sig på ett visst sätt så gör vi det, även om beteendet ligger i gränslandet för vad som är rätt eller fel. Om vi vill verka för ett ändrat beteende måste vi ändra de attityder vi inte tycker gynnar våra liv, vår verksamhet eller bransch.
    
   Om inte samhället tar ett aktivt avstånd mot svartarbete uppmuntrar vi indirekt en oseriös verksamhet i vår bransch. Med ett personligt och aktivt engagemang kan vi alla bidra till att förändra samhällets attityder samt därmed minska att svarta pengar kommer i omlopp och stärka bilden av vår bransch som en seriös bransch för seriösa företag.

   Vi inom byggsektorn har redan tagit ett viktigt initiativ i detta arbete. Det är helt naturligt eftersom vi som bransch har ett gemensamt ansvar för hur vi vill att vår bransch ska se ut. Ser vi oseriösa aktörer påverka seriösa företags lönsamhet, anställdas villkor och möjlighet till bra utveckling samt samhällets möjligheter till en ekonomisk tillväxt, måste vi ta vårt ansvar och påverka utvecklingen. Därför driver Byggbranschen i Samverkan sedan två år tillbaka attitydprojektet Ren byggbransch.
    
   Med Ren byggbransch vill vi inom byggsektorn visa på att vi tar ansvar för en sund bransch som skapar bra villkor för företag att utvecklas och leverera de produkter som ett modernt samhälle behöver för att kunna ge sina medborgare en grundtrygghet. Byggsektorn har inte hela lösningen men alla vi som verkar inom sektorn kan visa att vi inte accepterar oseriösa aktörer och att vi verkar för att uppfylla de krav ett modernt samhälle ställer.
    
   Vi ser allt fler företag som deklarerar nolltolerans mot svartarbete. Fler och fler företag startar kanaler dit kunder kan vända sig om de har klagomål. Som bransch verkar vi för att ROT-avdraget ska fortsatt vara permanent. Inte för att det är en konjunkturåtgärd utan för att det är en stor bidragande faktor till en sund byggsektor. Branschen vill också att Skatteverket ska kunna göra oanmälda arbetsplatsbesök. Detta tillsammans med legitimations- och behörighetskorten ID06 underlättar att veta vem som befinner sig på en arbetsplats. Våra företag är också positiva till att lämna uppgifter om skatter och social avgifter månadsvis på individnivå. Genom att rapportera avdragna skatter och sociala avgifter på individnivå blir det lättare att se om ett företag uppfyller samhällets krav.
    
    
   Roine Kristianson
   VD, VVS Företagen

  • 2011-08-25
   Bra att fler är negativa till svartjobb
   Byggbranschen i samverkan ser mycket positivt på den attitydförändring som skett hos svenska folket när det gäller att köpa svarta tjänster. Detta är en fråga Byggbranschen i samverkan arbetat med sedan 2005. Projektet har sannolikt bidraget till de resultat som Demoskops undersökning nu visar.
   - Det är en god trend som vi nu ser början av. Vi tror att vårt projekt Ren byggbransch kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande
  • 2011-07-21
   En dyrköpt läxa

   När Alexander råkade ut för en olycka på bygget, fick han bittert erfara konsekvenserna av att ha jobbat svart under ett par års tid.


  • 2011-07-06
   Etik i skolan

   På seminariet Etik i praktiken under måndagen i Almedalen diskuterade olika branschföreträdare och byggelever hur etiken kommer in i verkligheten i skolan. På seminariet togs även tydliga regler, bra ledarskap och mer mångfald upp som viktiga delar för att motverka svartarbete. Bakgrunden är attitydprojektet "Ren byggbransch" med syftet att förändra attityderna till svartarbete. Pressmeddelande / Film / Fryshusbloggen: "Det är inte okej att jobba svart" - Leo Razzak, Fryshuset

    

  • 2011-06-13
   Sommarjobb kan bli inkörsport till olagligt arbete
   Sommaren står för dörren och en massa ungdomar är på väg ut i arbetslivet för att sommarjobba. Tyvärr är det ganska vanligt att unga söker sig till svartjobb och inte sällan i byggbranschen.

   Förra sommaren ringde dubbelt så många ungdomar till LO-fackets hjälptelefon och uppgav att de blivit erbjudna svartarbete jämfört med samma tidpunkt året innan. Det gäller att inte vara för naiv som ung och arbetssökande. Den som ger sig in i ett svartavlönat arbete står utan försäkringar och får ingen ersättning vid eventuell skada eller sjukdom. Tyvärr visar ju den SIFO-undersökning som gjordes på uppdrag av BBIS att drygt var tredje lärare och elev på byggprogrammen inte anser att svartjobb är en allvarlig förseelse. Den attityden måste vi ändra på genom att öka kunskapen om riskerna med svartarbete för såväl den egna individen som för samhället.

   Varje år förlorar vi gemensamt 66 miljarder i uteblivna skatter på grund av svartarbete. Detta är drygt 10 miljarder mer än statens totala kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg under 2009. Svartarbete kräver framför allt kontanter och de som sysslar med svartarbete drar sig inte för att använda osanna fakturor och för att använda falska kontrolluppgifter. Kopplingar till den organiserade brottsligheten är vanliga. Om vi inte får stopp på detta är vi spikrakt på väg mot ett korrupt samhälle. Som ett led i Byggchefernas strävan efter ett kunskapslyft och attitydpåverkan kring svartarbete arrangerades i slutet av maj ett eftermiddagsseminarium om den organiserade brottsligheten i branschen. Representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten deltog och berättade då om hur de arbetar för att upptäcka och stoppa organiserad, ekonomisk brottslighet i byggbranschen. De talade mycket om de så kallade målvaktsbolagen som har figurerat i ett antal uppmärksammade fall av ekonomisk brottslighet inom svensk byggbransch den senaste tiden. Målvaktsbolag innebär att en person, en så kallad målvakt, står som formell ägare för ett företag. Denna person är ofta kriminellt belastad och får ersättning för att sätta sin namnteckning på firmans papper. Målvakten ger sedan en generalfullmakt åt någon eller några andra personer att sköta företagets alla affärer. För att det ska bli svårare för myndigheterna att upptäcka målvaktsbolagen finns det dessutom oftast ett eller flera mellanföretag. Under eftermiddagen fick de som var på seminariet en inblick i det detektivarbete som bedrivs för att hitta dessa bolag, till exempel hemliga telefonavlysningar och kartläggning av olika misstänkta aktörer.

   Ett positivt exempel på hur svartarbete kan bekämpas genom samverkan är ”Nackaprojektet”, Nacka kommuns särskilda insats mot svartarbete i byggsektorn. Sedan våren 2009 kräver kommunen att samtliga inblandade byggentreprenörer där kommunen är byggherre följer ett särskilt regelverk. ”Nacka kommuns Skattereservation 09” ingår i kommunens upphandlingsunderlag och där står bland annat att närvaroredovisning ska ske enligt ID06 samt att entreprenören ska skicka en specifikation av skattedeklarationer på individnivå till Skatteverket en gång i månaden. Nackaprojektet har ett tydligt ramverk som visar vad entreprenörer, underentreprenörer och kommunen förbinder sig att göra.  Detta är ett pilotprojekt som genomförs i nära samarbete med byggbranschen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och ekonomisk brottslighet i kommunen samtidigt som man uppmuntrar och stödjer det sunda företagandet där entreprenörer kan konkurrera på lika villkor.
   Det finns självklart flera positiva exempel på goda initiativ, men just nu är det viktigt att vi fokuserar på den illegala verksamheten och bekämpar den på alla sätt vi kan.

   Tre viktiga skäl till att vi prioriterar arbetet mot svartarbete och organiserad, ekonomisk brottslighet i branschen:
   1. De vita företagen klarar inte av att konkurrera med företag som ägnar sig åt svartarbete och organiserad brottslighet. Seriösa företag riskerar att slås ut.
   2. Arbetsmiljön blir hotad på byggen som har arbetskraft som inte omfattas av anställningsregler.
   3. Oseriösa aktörer har inte samma krav på kvalitet och hållbarhet, vilket riskerar att ge branschen sämre rykte hos allmänheten och kunderna.      

   Lars Bergqvist
   Ordförande Byggcheferna

    

  • 2011-05-13
   Vad är Skatteverkets uppgift gentemot näringslivet?
   Ibland får jag frågan ”Vad är Skatteverkets uppgift gentemot näringslivet?” Mitt svar är skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från skattefuskare. Ett byggföretag som betalar alla sina skatter och avgifter ska kunna gå med vinst och ska inte konkurreras ut av ett företag som inte gör rätt för sig.

   Självklart handlar det också om att de skatter som politikerna har beslutat om ska komma in, men för mig handlar det lika mycket om konkurrens på lika villkor. Jag brukar jämföra svarta pengar med dopning. Ett företag som fuskar med skatter och avgifter ger sig själv konkurrensfördelar som inte är tillåtna.

   Just nu händer mycket som kommer att göra det svårare för oseriösa företag i byggbranschen och som kommer skydda seriösa företag från oschysst konkurrens. Utredningen om närvaroliggare och utredningen om månadsuppgifter har ännu inte blivit lagförslag och det finns många aspekter som ska beaktas, men jag står bakom grundtankarna fullt ut.
   För att göra det svårare för oseriösa företag behöver Skatteverket ligga närmare pengarna. Vi behöver få en så aktuell bild som möjligt över vilka som arbetar i en verksamhet och hur mycket företaget betalar i lön och arbetsgivaravgifter för dessa. Som det är nu får vi reda på det i januari året efter att lönerna har betalats ut och då har många oseriösa företag försvunnit.

   Men att förebygga skattefusk är alltid bättre än att kontrollera i efterhand. Därför arbetar vi på Skatteverket väldigt aktivt med både privata och offentliga upphandlare för att få dem att kolla att de företag som anlitas och deras underleverantörer och underunderleverantörer sköter sina skatter. Vi får alltid positiv respons när vi berättar vilka uppgifter vi kan hjälpa till med, inför en upphandling och under avtalstiden.

   För tillfället har vi 530 samarbeten med upphandlare. De rör bland annat projekt som Norra länken och Citybanan i Stockholm, flytten av Kiruna och den nya E4-bron i Sundsvall. Skatteverkets samarbeten omfattar idag upphandlingar för cirka 250 miljarder kronor årligen. Med hjälp av dessa förebyggande kontroller ökar chanserna betydligt att pengarna hamnar hos seriösa företag.

   Vi har också samverkat med Nacka kommun, Ekobrottsmyndigheten och Sveriges Byggindustrier i ett projekt där Nacka kommun vill förhindra att oseriösa företag bygger åt kommunen. Projektet avslutades vid årsskiftet och några av slutsatserna är att entreprenörerna övervägande var positiva till att det blivit lättare att konkurrera på lika villkor och att viljan bland företagen att göra rätt är stor. Nackaprojektet har varit ett sätt att minska dopningen i byggbranschen och jag ser fram emot fler initiativ där vi tillsammans arbetar för en sundare konkurrens.

   Ingemar Hansson,
   Generaldirektör Skatteverket


   Foto: Johan Jeppsson

  • 2011-05-12
   Vill du ha en ren byggbransch?

   Se filmen som Byggcheferna spelade in vårt attitydprojekt "Ren byggbransch".

  • 2011-05-09
   Förståelsen för vita jobb ökar!

   Med tillfredsställelse noterar vi att inställningen mot svarta jobb breder ut sig. Våra enskilda medlemsföretag har alltid tagit frågorna om en etiskt riktig hållning på stort allvar. Det gäller svartjobb och det gäller inställningen till skattefria tjänster och varor. Vi är en stolt bransch och ska fortsätta utveckla den hållningen i alla led.

   Glasbranschen, som jag företräder, har ett antal större glas- och fasadföretag men också många mindre glasmästeriföretag som medlemmar. Genomgående är att de är genuina hantverksföretag i botten men med ökad utveckling av glasets funktioner mer teknologiskt och industriellt utvecklade företag. Kunderna finns allt ifrån offentliga och privata byggsektorn till konsumentledet. I diskussioner ute i branschen finner vi att ärliga upphandlingar och rena affärer lyfts fram som en nödvändighet och självklarhet.

   Ungdomar kommer in i branschen
   Mycket kan vara självklart men när har det varit en utbredd företeelse med svarta jobb är det oerhört viktigt att man i företagen lyfter denna fråga och ingjuter det självklara med vita jobb hos den unga generationen. När argumenten lyfts för vita jobb är det enkelt för våra nya glastekniker ute i företagen att anamma en hederlig inställning. För ungdomarna gäller det anställningstrygghet, rättigheter till pensioner, säker arbetsmiljö m m.

   Affären, - att sova gott om natten
   Det är lätt att sova gott om natten som företagare när man har ett vitt företag i sin affärspolicy. Det är med respekt man kan röra sig bland gamla och nya kunder och kollegor i branschen. Att argumentera för motsatsen är dödsdömt!

   Branschorganisationens uppgift
   Vi ska aktivt motarbeta en svart marknad. Genom samverkan i BBIS kan vi få myndigheter och andra aktörer, som t ex skolor att medverka i kampen mot den kriminella delen i byggbranschen. Vi är en stolt bransch och ska utan och blinka kunna se alla i ögonen!

   Per Sjöhult
   VD, Glasbranschföreningen

  • 2011-04-07
   Brett stöd för attitydförändringar i byggbranschen

   Att attityderna till svartarbete är en viktig fråga märks när Byggbranschen i samverkan (BBIS), Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten besöker elever och lärare runt om i landet på bygg-, energi- och elprogrammen.

   Syftet är att informera och skapa diskussion inom ramen för attitydprojektet Ren byggbransch. Enligt en tidigare SIFO-undersökning uppger 35 procent av lärarna och eleverna att de inte anser att svartjobb är en allvarlig förseelse.

   Per Sellberg, lärare på gymnasiet Spyken i Lund, var en av deltagarna under gårdagens seminarium om det treåriga projektet Ren byggbransch på Bygg & VVS Öresund 2011 i Malmö. Han såg ett stort behov av förebyggande utbildningsinsatser för både lärare och elever med fokus på konsekvenserna av att jobba svart. Även Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads, pratade om vikten av att informera ungdomar.

   – Det är viktigt att nå ut med information till de unga genom deras olika forum. För att mota svarta jobb är kollektivavtal en viktig grundbult, vilket ger en säker arbetsmiljö, justa löne- och arbetsvillkor, rätt till semester, bra försäkringar och sparande i pension, säger Johan Lindholm.

   Samtliga talare på seminariet kom med konkreta förslag på hur vi ska uppnå en vitare och renare byggbransch.

   – Ett sätt att få bort svartarbete är ROT-avdraget. Ett annat är att öka användningen av ID06 – system för närvaroredovisning och ID-kontroll - som idag har drygt 200.000 behörighetskort registrerade. För att motverka svartarbete behövs också närvaroliggare, oanmälda arbetsplatsbesök och månatliga skatteinbetalningar på individnivå, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

   – ROT-avdraget har sannolikt haft en stor effekt för att få bort den svarta verksamheten. Tidigare var den svarta verksamheten mer utbredd inom byggsektorn. Nu kan vi se att de svarta aktörerna tappat fäste medan den vita marknaden fått en större andel. ROT-avdraget verkar vara ett steg i rätt riktning, säger Mats Mattsson, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten.

   – Vita jobb är en förutsättning för god välfärd. Svartjobb gör att det är vi alla andra som måste betala mer i skatt. Samtidigt snedvrider den svarta marknaden konkurrensen, säger Linda Karlsson, Skatteverket.

   Skolan är bara första steget för projektet. Under året kommer Ren byggbransch att rikta in sig på branschens företrädare och under nästa år utökas projektet till att även omfatta allmänheten. Allt med syftet att förändra attityderna till svartarbete och att skapa en mer positiv attityd till branschen.

  • 2011-04-01
   BBIS presenterar attitydprojekt i Malmö

   Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga och duktiga företagen. Byggbranschen i samverkan (BBIS) driver därför den landsomfattande attitydkampanjen Ren byggbransch, som kommer att presenteras på Bygg & VVS Öresund 2011.

   Tid:  6 april kl. 13:00-14:30
   Plats:  Baltiska hallen/Isstadion i Malmö, Eric Perssons väg

   Deltagare vid pressträffen:
   • Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier 
   • Torbjörn Johansson, avtalssekreterare Byggnads
   • Linda Karlsson, Skatteverket
   • Mats Mattsson, Ekobrottsmyndigheten
   • Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna
   • Per Sellberg, bygglärare på gymnasiet Spyken i Lund
   • Moderator är Gunnar Bernstrup

   Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden. På plats finns bland andra representanter för BBIS, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

    

  • 2011-03-30
   Borgs ambition om närvaroliggare inte tillräcklig

   Byggbranschen i samverkan tycker det är mycket bra att Peter Persson frågar Anders Borg varför utredningen om närvaroliggare och kontrollbesök ännu inte lett till en proposition från regeringen.

   I interpellationsdebatten framkommer att finansministern har en ambition att så småningom lägga fram ett fungerande förslag till närvaroliggare. Han vill bara först se över branschens kritik mot utredningsförslaget och invänta månadsuppgiftsutredningens betänkande.

   – Vi är inte särskilt imponerade av regeringens hantering av frågan. Redan i remissvaret för ett år sedan erbjöd sig branschen att delta i arbetet med att ta fram en särskild lagstiftning som passar våra förutsättningar, men regeringen har inte lyssnat, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Branschen har själv sjösatt ID06, ett frivilligt system med behörighetskort på byggarbetsplatserna, som bl.a. innefattar närvaroredovisning. Idag finns över 200.000 ID06 behörighetskort runt om i landet.

   - Införandet av ID06-systemet är ett sätt för branschen att gå före i frågan, det gör vi gärna, men vi vill inte vänta hur länge som helst på kompletterande lagstiftning. Eftersom ambitionen att bekämpa oseriösa aktörer för att förbättra konkurrensen är stor, även över blockgränserna, tycker vi det är ett anmärkningsvärt lågt tempo i regeringens arbete, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, tel. 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org

   Pressmeddelande

  • 2011-03-29
   ROT-avdraget gör skillnad

   Byggbranschen i samverkan konstaterar nöjt att ROT-avdraget innebär att den vita byggmarknaden ökar. Skatteverket bedömer i sin senaste årsredovisning att skattefelet minskat till följd av bl.a. ROT-avdraget. Skattefelet är skillnaden mellan faktiskt inbetalade skatter och de teoretiska skatteinkomsterna utifrån nationalräkenskaperna.

   För byggbranschen betyder det att vi nu får ytterligare en officiell bekräftelse på de goda effekter som ROT-avdraget har för att förbättra konkurrensen i sektorn, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Även ordförande i riksdagens skatteutskott, Henrik von Sydow, har noterat detta och skriver i en artikel i DI ”Skattereduktioner som rut- och rot-avdragen betyder mycket för att göra det som tidigare varit svarta jobb till vita arbeten. Vid mina resor i Sverige vittnar företagare och anställda om hur reformerna bidragit till att påtagligt minska den svarta sektorn på fältet.”

    

  • 2011-03-07
   Fair play på jobbet – för ett konkurrenskraftigt näringsliv

   Sverige är ett litet land inom EU och i världen. Vi har trots det en omfattande handel med omvärlden och en levnadsstandard i världstopp. Svenska företag upplevs som kompetenta, hårt arbetande och seriösa. Samtidigt har vi faktiskt, trots skilda meningar i andra frågor, haft en stor samsyn mellan arbetsmarknadens parter om ”rent spel” och ”ordning och reda”.

   Starka fackliga organisationer och välorganiserade arbetsgivare har gjort att vi haft internationellt sett haft förhållandevis lite av korruption och ekonomisk brottslighet inom stora delar av vårt näringsliv.

   Vart fjärde företag inom bygg- och anläggningsbranschen har utsatts för ekonomisk brottslighet under det gångna året och det är oegentligheter som redovisningsbrott, mutor och korruption som ökar mest. Det visar en ny internationell undersökning (2010) från PricewaterhouseCooper. Byggbranschen sysselsätter tio procent av landets anställda och omsätter enorma pengar. Volymerna inom branschen kanske blir tydligt när enbart faktorn ROT avdrag till 600 000 medborgare första året uppgick till nio miljarder, vilket motsvarar ”vita jobb” för knappt 25 miljarder kronor.

   Konkurrens på egna meriter
   Sveriges löntagare vill att våra företag ska konkurrera med på sina egna meriter. Inte via offerter och anbud som bygger på fiffel, oegentligheter, särbehandling eller genom att systematiskt ägna sig åt social dumpning när det gäller arbetskraften. Därför är det viktigt för oss att tillsammans med Byggbranschen i samverkan arbeta mot fusk och ekonomisk brottslighet.

   Om inte konkurrensen är på lika villkor missgynnas seriösa företag som verkar långsiktigt. Det skapar otrygga jobb. Släpper vi in oseriösa företag, i stort och smått, förvrids hela idén med marknadsekonomin. Därför tar vi på oss att bidra till att hålla undan oseriösa konkurrenter. I det arbetet behövs mer av statligt engagemang. Det är myndigheternas uppgift att via förebyggande arbete, fler inspektioner och efterkontroller se till så att ekonomiska lagar och förordningar efterlevs.

   Vi inom facket upplever det som allt svårare att komma åt företag som vi misstänker fifflar med löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhetsregler. Vi tycker därför att kollektivavtalen ska värnas just för att det ska vara samma spelregler för alla som vistas på en svensk arbetsplats. Det ligger också långsiktigt i alla seriösa företags intressen.

   Ett modernt arbetsliv
   Måste präglas av långsiktig omsorg om branschen, arbetet och produktionen. Från yrkesutbildningen i gymnasiet till kvalitetssäkring av utförda produktioner. Samtidigt vill vi att produktionen ska utföras så att den varken förstör människors hälsa eller tär i onödan på vår bräckliga miljö.

   Såklart ska vi då bli moraliskt förbannade om det på våra arbetsplatser dyker upp entreprenörer som visar sig vara kriminella gäng eller företag som struntar i spelreglerna eller som låter sina anställda arbeta under slavliknande villkor. Varken vi löntagare, företagen eller samhället får tolerera det då det bryter sönder hela samhällsstrukturen. Där har vi kanske det största hotet – jobbar vi inte gemensamt för fair play så bryts samhällsmoralen sönder och då får vi både ett arbetsliv och ett samhälle som de flesta av oss inte skulle trivas i.

   Jonas Wallin
   Förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet
   Med 26 000 medlemmar inom el, kraft och elektronik.

  • 2011-01-25
   Det är aldrig okej att arbeta svart – Vi vill skapa en ren byggbransch
   Inom måleribranschen har det historiskt under många år diskuterats svartjobbens konsekvenser för samhället och den enskilde. Att vara målare innebär att ibland få erbjudande om att ”hjälpa” eller byta tjänster med grannar, släkt och närstående om att gör det där lilla arbetet på fritiden. Frestelserna kan vara många att dryga ut den ordinarie lönen med extra inkomster. 

   Målareförbundets uppfattning är att det är ok att hjälpa någon eller byta tjänster i vänskapligt syfte, men det är inte okej att skaffa sig en födkrok genom att arbeta svart vare sig på fritiden eller i en anställning. Om vi inte kan hjälpa varandra utan att det skall betraktas som svartarbete, då får vi ett omänskligt samhälle att leva i. 

   Tyvärr kan vi notera att svartarbete inom byggbranschen till stor del är accepterat hos både företag, anställda och allmänheten. Undersökningar som Byggbranschen i samverkan genomfört visar att 22 % av de som arbetar i byggbranschen inte tycker det är allvarligt att arbeta svart, och 65 % av allmänheten tror att det är mycket eller ganska vanligt med svartarbete när privatpersoner renoverar.

   Målareförbundet tycker att det är mycket positivt att både de fackliga och- arbetsgivare - organisationerna inom ramen för Byggbranschen i samverkan nu tillsammans i projektet ”Ren byggbransch” arbetar för att ändra attityderna till svartarbete. Vi gör det genom att för samtal med branschens olika aktörer som, företag, anställda, lärare och elever . Budskapet är att det aldrig är okej arbeta svart.

   Undersökningar som Byggbranschen i samverkan har gjort (2010) visar att 35 % av elever och lärare inte tycker det är allvarligt att arbeta svart. Vi hoppas därför mycket på projektet då vi börjar med att genomföra kraftfulla insatser på det som är branschens framtid, ungdomarna. Målet är att alla skolor som bedriver yrkesinriktad utbildning mot byggbranschen ska besökas och informeras om, fördelarna med att jobba vitt, och konsekvenserna med att arbeta svart.

   Informationen till lärare och elever ställer fördelarna mot nackdelarna och är ett samarbete mellan Byggbranschen i samverkan, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.
   Stor vikt läggs på vad det innebär att jobba vitt eller svart, både för den enskilde men också för samhället.

   Det är aldrig någon gång, eller i något sammanhang okej att arbeta svart. Det är den gemensamma uppfattningen som både fack och arbetsgivare har. Därför genomför vi projektet ”Ren byggbransch”. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi ändra branschens negativa syn på svartarbete. Vårt mål är att det skall vara 0-tolerans när det gäller svartarbete.

   Lars-Åke Lundin
   Ordförande Målareförbundet

  • 2011-01-12
   Uppsats om ROT-avdragets effekter
   Fredrik Liljegren och Elin Ström, studenter på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har skrivit en kandidatuppsats med titeln: ROT-avdragets effekter - Bidrar ROT-avdraget till en samhällsekonomisk vinst. Läs hela uppsatsen.
  • 2011-01-04
   Byggbranschen i samverkan öppnar www.renbyggbransch.nu
   Attitydkampanjen Ren Byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

   Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden. Under 2011 besöker vi, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten tillsammans yrkesinriktade skolor för att träffa lärare och elever och informera om skälen till att alltid jobba vitt. Under 2012 medverkar vi också på villamässor etc och informerar om hur och varför man ska köpa vita tjänster. Vilket slags bygge vill du ha? Ta del av kampanjen på www.renbyggbransch.nu!

 • 2010
  • 2010-11-16
   Vita jobb – en förutsättning för tillväxt och konkurrensvillkor i Europa
   Årets Skattemanifestation arrangerad av Skatteverket tillsammans med andra branschorganisationer och myndigheter hölls den 20 oktober i Stockholm.

   Medverkande kom bland annat från Skatteverket, LO, Unionen, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Möbeltransportörers förbund, SLA, GS-förbunden, Kommunal och Ekobrottsmyndigheten.

   Manifestationen avslutades med en paneldebatt. Där deltog Pierre Schellekens, EU-parlamentet, Ulf Berg (M), skatteutskottet, Fredrik Olovsson (S), skatteutskottet, Thomas Winskog (Svenska Taxiförbundet), Bo Antoni (Sveriges Byggindustrier), Sofia Sjöström (Sveriges Tvätteriförbund), Maria Hansson (Kommunal), Per-Olof Sjöö (GS-facken) och Bengt Olsson (Unionen).

  • 2010-10-14
   ROT är räddat – dags att renovera och bygga till!
   Den 21:a oktober börjar Plåtslageriernas Riksförbund att ”sopa rent framför egen dörr” när det gäller svartarbete. Vi kommer att informera lärare, företagsrådgivare och ombudsmän på Byggnads om BBIS attitydprojekt ”Ren Byggbransch”.

   Det är skrämmande att undersökningar visar att 35 procent av elever och lärare tycker det är okej med att jobba svart i våra branscher. Sedan fortsätter vi att tillsammans med bl.a. skatteverket gå ut till skolor med samma information för att dra vårt strå till  stacken, när det gäller att motverka svartjobben. Att ROT-avdraget har städat bort en stor del av den svarta arbetskraften från hyres- och bostadsrätter råder det inget tvivel om.

   Andra tankar kring ROT
   I och med att de Rödgröna innan valet meddelat att ROT-avdraget inte skulle fasas ut under den kommande mandatperioden och Alliansen naturligtvis inte heller hade några sådana planer var valutgången av mindre betydelse för just ROT-avdragets varande under de kommande fyra åren. Det är mycket glädjande att ROT-avdraget nu kan ståta med en sådan ovanligt stabil politisk enighet. Systern, RUT-avdraget, kan det ju tyvärr inte.

   Eftersom de flesta nu är eniga om att ROT-avdraget är en bra lösning för att förhindra svartarbete och öka arbetsutbudet är dess existens inte hotad. Vi kan då övergå till att se över de delar av avdraget som kanske inte utformades optimalt från början. Vi behöver renovera ROT-avdraget.

   Mycket ansvar, behov av kontroll och arbete läggs på entreprenören i och med Fakturamodellen. Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har konsekvent påpekat detta och vår syn på ROT-avdraget redovisas tydligt i våra pressmeddelanden och remissvar som finns att läsa på www.plr.se under rubriken ”publicerat”. Fram för allt handlar det om osäkerheten en entreprenör står inför i och med fakturamodellen. Är den som faktureras ägare till fastigheten? Är ROT-avdraget redan utnyttjat? Ingår tjänsterna i ROT-avdraget? Senare har det även visat sig att konsumenten har orsak att oroa sig för Fakturamodellens utformning. Personer som över huvud taget inte renoverat har fått besked om att rena blufföretag utnyttjat deras utrymme för skattereduktion. Vi anser fortfarande att ett enkelt förfarande där kunden själv begär skattereduktion är att föredra för alla parter.

   Det är även dags att förse ROT-avdraget med tillbyggnader. PLR:s medlemsföretag utför hantverkstjänster. Det vill säga exakt det som normalt berättigar till ROT-avdrag. Men medlemsföretagens hantverkstjänster är inte alltid avdragsgilla och det beror inte på vad de utför, utan vart de utför det. Arbetena skall vara utförda i eller i nära anslutning till bostaden för att ge rätt till skattereduktion. För de branscher som har verkstäder innebär utformningen av skattereduktionen att hantverksmässiga arbeten som utförs av egen personal i egna verkstäder med moderna och säkra maskiner inte ger rätt till ROT-avdrag. Medan samma arbete utfört av egen personal i "fältverkstäder" på köparnas egna tomter gör det. Dessutom ökar ju risken för arbetsskador om tillverkning av plåtdetaljer flyttas ut till fältverkstäder där förutsättningarna är sämre än i en verkstad när det gäller den fysiska belastningen.
   Den geografiska begränsningen tillkom för att hindra att serietillverkade produkter skall inrymmas i avdraget, men den innebär även en ologisk och omotiverad begränsning av hantverkstjänsterna.

   Läs mer om PLR:s syn på ROT-avdraget:
   PLR genomförde en undersökning om hur ROT-avdraget påverkat och uppfattas av PLR:s medlemsföretag. Undersökningen pågick mellan 2009-09-28 och 2009-10-15.
   Läs rapporten

   Pressmeddelande 2009-05-13. ROT-avdraget riskerar sänka produktiviteten och försämra arbetsmiljön. Var hantverkstjänsterna utförs får ekonomisk effekt genom ROT-avdragets utformning. Läs pressmeddelandet

   Pressmeddelande 2009-03-10. Öppet brev till Finansminister Anders Borg. Utöka skattereduktionen att gälla även flerfamiljsbostäder. Läs pressmeddelandet

  • 2010-10-11
   Lokala BBIS-nätverket i Gävleborg i gemensam aktivitet på Företagarforum

   BBIS-företrädarna hade gemsam aktivitet och presskonferens tillsammans med bland andra Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under Företagarforum 7-9/10. De pratade bland annat om projektet Ren Byggbransch med syftet att förändra attityderna till svartarbete. Artikel i Arbetarbladet / Artikel i Gefle Dagblad / SR P4 Gävleborg

  • 2010-09-21
   Seminarium 20 oktober: Vita jobb en förutsättning för tillväxt och konkurrens på lika villkor
   Varje år försvinner 66 miljarder av beslutad skatt på grund av svart arbetskraft – och det bara i Sverige. Nu är det dags att agera! Välkommen till en temaeftermiddag där alla goda krafter möts för att informera och diskutera: Hur ser det ut idag? Vad kan göras? Inbjudan / Anmälan
  • 2010-09-21
   ROT-avdraget jättebra för oss och kunderna

   "ROT-avdraget är jättebra både för oss och för våra kunder", säger Hans Bergström på Bergströms Måleri AB i Falun. De allra flesta vill vara ärliga och här har vi fått en ekonomisk stimulans som gör svartjobben tämligen ointressanta.
   Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida.

  • 2010-09-01
   ROT räddat?
   Byggbranschen i samverkan välkomnar den rödgröna omsvängningen till ROT-avdraget.
   – Vi är nöjda med att alla riksdagspartier nu är ense om att behålla ROT-avdraget nästa mandatperiod, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande
  • 2010-07-05
   Byggbranschen sopar rent framför egen dörr

   En av tre tycker fortfarande att det är okej att köpa svarta byggtjänster. Det är ett stort problem, anser Byggbranschen i samverkan (BBIS), som de närmaste tre åren kommer att arbeta på bred front med attitydprojektet ”Ren byggbransch”. Projektet presenterades idag på ett välbesökt seminarium i Almedalen. Pressmeddelande  Se webbinslag från seminariet

  • 2010-07-02
   En ren byggbransch

   Under Almedalsveckan går startskottet för ett nytt treårigt attitydprojekt för vita jobb inom byggsektorn. Det är Byggbranschen i samverkan (BBIS) under ledning av BI:s informationschef Gisela Högberg och Byggnads kommunikationschef Matz Larsson som lanserar projektet ” En ren byggbransch”. Läs mer

  • 2010-06-21
   Vita byggtjänster för 25 miljarder
   Byggbranschen i samverkan noterar att Skatteverket kommer att betala ut 9 miljarder kronor i ROT-avdrag under det första året efter att fakturamodellen infördes.
   – Det är en mycket glädjande att siffran är så hög, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det innebär att hushållen sammanlagt köpt vita byggtjänster för knappt 25 miljarder kronor det senaste året, vilket ungefär motsvarar den beräknade byggkostnaden för Förbifart Stockholm. Pressmeddelande

    

  • 2010-06-10
   Vi är många som vill bekämpa dålig etik och moral!

   Det är fantastiskt roligt att se att så många företag har anslutit sig till ID06 och att det fungerar så bra. Det visar att vi är många som vill bekämpa dålig etik och moral, illojal konkurrens och otrygga arbetsplatser. Det visar också att det går att åstadkomma stora förändringar genom samverkan.

   Nu har 7.000 företag anslutit sig till projektet och närmare 150.000 kort är i drift. Vårt mål ligger på det dubbla; 300.000 kort har vi satt som mål för projektet, och jag känner mig övertygad om att vi kommer att uppnå det. Och då blir det riktigt svårt för de personer som vill ägna sig åt att svartarbete inom byggsektorn. 

   Det finns uträkningar som visar att vi förlorar omkring 66 miljarder kronor varje år i uteblivna skatter på grund av svartarbete. Det är otroligt mycket pengar som hade kunnat göra väldigt stor skillnad i det svenska samhället om de hade använts på rätt sätt i stället för att stödja illegala personers verksamhet.  Svartarbete leder även till illojal konkurrens där seriösa arbetsgivare inte har en rättvis chans att konkurrera mot företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.

   Det finns även en annan aspekt på svartarbetet och det är att det innebär mycket större risker för dem som utför arbetet. De har inte samma arbetsrättsliga skydd, det finns inte samma krav på skyddsutrustning på deras arbetsplatser, deras arbetstider är inte reglerade och om det inträffar en olycka finns det kanske inte ens någon arbetsgivare som tar ansvar för det och ser till att den skadade får vård. Den som jobbar svart är oförsäkrad och har inte rätt till sjukpenning. Svarta pengar i lönekuvertet är dessutom inte pensionsgrundande, och den framtida pensionen blir väldigt knaper för den som låter sig luras till svart löneutbetalning.

   Säkerhetsaspekterna är ytterligare ett skäl till att vi gillar ID06-projektet.  De närvarolistor som skapas är mycket värdefulla om det skulle inträffa en olycka på arbetsplatsen. Tack vare listorna kan vi snabbt ta reda på vilka som varit på plats och hitta kontaktuppgifter till deras anhöriga.

   Inom Byggcheferna arbetar vi sedan många år tillbaka mycket aktivt för bättre arbetsmiljö och ökad etik i branschen. Därför är svartarbete en fullkomligt oacceptabel handling och ID06 är ett av de viktigaste initiativen som tagits för att skapa en bättre bransch för såväl chefer som anställda.


   Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna/Ledarna

    

  • 2010-06-09
   Almedalsveckan 2010

   För sjätte sommaren i rad medverkar Byggbranschen i samverkan i Almedalsveckan i Visby. Välkommen till vårt seminarium "Vem kan man lita på?" den 5 juli! Läs programmet

  • 2010-05-03
   Hans Tilly: Kollektivavtal är ett instrument för att göra svarta jobb vita

   Varje år förlorar vi gemensamt 66 miljarder i uteblivna skatter på grund av svartarbetet. Pengar som i stället skulle kunna användas till viktiga förbättringar i t.ex. välfärden, såsom fler lärare i våra skolor, fler sjuksköterskor och fler hjälpande händer till de äldre. Dessutom leder svartarbete till en illojal konkurrens. Seriösa företag slås ut av företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.

   Men det allra värsta med svartjobb är att det kan leda till allvarliga konsekvenser för de människor som arbetar i de företag som myglar med skatter och som då ofta också saknar kollektivavtal. Kollektivavtalet är i de allra flesta fall en garant för att reglerna följs, att villkoren är schysta. Det handlar om att de anställda får rätt lön, försäkringar och anställningsvillkor.

   Därmed blir också kollektivavtal ett viktigt instrument för att bekämpa svartarbete. Kollektivavtal skapar förutsättningar för öppenhet kring villkor och gör verksamheten synlig. Speciellt underentreprenörer långt ner i entreprenadkedjor vill ha det precis tvärtom - ingen insyn i villkor och ofta man vill helst inte synas alls.
    
   Att få bort svartjobben är därför en del i kompen för den svenska modellen där alla anställda ska ha lika villkor samt att företagen konkurrerar på lika villkor.

   Företag som bedriver organiserat svart arbete vill däremot inte störas eller utsättas för granskning. De vill inte att Skatteverket ska komma till arbetsplatsen på oannonserade besök och de vill inte att fackliga företrädare ska finnas på eller besöka arbetsplatsen.
    
   Anställda utsätts för olika typer av risker när man arbetar svart. Svarta löner ger inte rätt till sjukpenning eller framtida pension. Man är dessutom oförsäkrad vilket kan få oöverstigliga konsekvenser vid en arbetsplatsolycka. Vi vet av erfarenhet att man löper större risk att råka ut för en olycka om man arbetar svart för ett företag utan kollektivavtal. Om olyckan är framme så blir fallhöjden större - både bildligt och bokstavligt.
    
   Vid svart arbete är man inte intresserad av att följa kollektivavtalen, vare sig vad gäller lön eller andra villkor. Våra erfarenheter är att de här företagen är dåliga arbetsgivare. Det handlar inte bara om att man vill lura staten på skatteintäkter.
    
   Kollektivavtal är därför ett instrument för att göra svarta jobb vita. Tillsammans med andra åtgärder som arbetsgivare och fackliga organisationer inom ramen för Byggbranschen i samverkan anser är nödvändiga, kan vi nå längre i kampen för vita jobb.

   Hans Tilly, ordförande Byggnads

  • 2010-04-20

   Matte Carlsson (Bygglov), Jonnie Krigström (Roomservice), Anders Öfvergård (Arge snickaren) och Martin Timell (Äntligen hemma, Fuskbyggarna m.m.).

   TV-kändisar stödjer ROT-avdraget
   Byggbranschen i samverkan får stöd för ROT-avdraget av flera TV-personligheter i en debattartikel i Dagens Nyheter.
   - Vi är väldigt glada över att offentliga personer poängterar vikten av att skapa vita jobb med hjälp av ROT-avdraget, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Flera miljoner tittare ser de olika hantverksprogrammen varje vecka - att dessa fyra personligen tar avstånd från svartjobb är mycket värdefullt. Läs debattartikeln

    

  • 2010-03-25
   150 000 ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen

   Antalet ID06-behörighetskort passerar snart 150.000! Det är mycket positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Omkring 7000 företag är nu anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap – de som är utan blir mer synliga då. Tidningen Byggindustrin intervjuar Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier (BI) på Nordbygg 24 mars 2010

    

  • 2010-03-10
   Roine Kristianson: ROT är viktigt för VVS-branschen

   Vi har alltid varit positiva till ett permanent ROT avdrag. Det har vi sett som viktigt för vår bransch och för våra medlemsföretag. VVS-branschen är hårt drabbad av svartarbete. Våra medlemsföretag möter ibland en mycket osund konkurrens, som i praktiken kan vara helt omöjlig att hävda sig mot. Det är en klart brottslig handling att utföra svartarbete. Kanske är det en paradox att man inför ett avdrag för att motverka en brottslig handling, men vi ser att det fungerar. Dessutom har det positiva effekter för statskassan. ROT-avdragen innebär att konsumenterna kan känna trygghet i de investeringar de gör i sina fastigheter. Installationer är alldeles för viktiga för att göras under oseriösa förhållanden.

   Före övergången till fakturamodellen upplevde många företag en stor osäkerhet. De företag som säljer kapitalintensiva produkter fick se sin försäljning minska markant. Konsumenterna väntade helt enkelt på de nya reglerna innan de gjorde sina investeringar. Farhågor restes också om att man skulle få orimliga tider för kapitalbindning och att Skatteverket inte skulle lyckas betala ut pengarna för det arbetet man utfört. Den första farhågan var naturligtvis övergående men en verklig realitet för många. Det har också visat sig att Skatteverket har sett till att det fungerat med utbetalningarna.

   Naturligtvis har företagen fått bygga upp rutiner för hanteringen av ROT-avdraget. Detta har möjliggjort en utökad kommunikation med kunderna vilket många kunder upplev positivt. VVS-företagen levererar ofta komplexa produkter som har en direkt påverkan på människors livskvalitet. Det ska bara fungera, se snyggt ut och ge en ökad komfort i bostaden. Det är inte alltid kunderna förstår eller ser vilket arbete som kommer att ske i bostaden. För att inte missförstånd ska uppstå är det viktigt att en öppen dialog sker samt att rutinerna är klara.
   För VVS-branschen har ROT-avdraget inneburit att fler seriösa affärer har kunnat genomföras. Arbeten som tidigare skett på oseriöst sätt är idag vita. Det arbete som VVS Företagen lägger ner på att skapa ett seriöst företagarklimat i vår bransch har fått ett mycket viktigt stöd i ROT-avdraget. Detta gynnar så väl våra medlemsföretag som de konsumenter som nu tryggt kan upphandla VVS-tjänster och få hjälp av duktiga hantverkare till en tryggare livsmiljö och en bättre levnadsstandard.

   Roine Kristianson, vd VVS Företagen

  • 2010-03-01
   Svartjobben minskar tack vare ROT-avdragen
   Intresset och engagemanget för ROT-avdraget tycks aldrig sina. Just nu är det LO-tidningen som är forum för en ordväxling. Carl B Hamilton (FP) har kastat sig in i debatten med ett inlägg där han konstaterar att svartjobben minskar tack vare ROT-avdraget. Läs inlägget
  • 2010-01-28
   Det ska löna sig att jobba vitt!

   Samhället förlorar 66 miljarder per år i uteblivna skatter just på grund av svartarbetet. Pengar som i stället skulle kunna användas till viktiga förbättringar i t.ex. välfärden och till satsningar på fler riktiga jobb. Svartarbetet och oseriösa arbetsgivare kan bli en stor konkurrent som, om vi inte hanterar det i tid, kan få enorma konsekvenser - för såväl seriösa arbetsgivare som de anställda i de seriösa företagen.

   Dessutom får det konsekvenser för de människor som arbetar i de företag som myglar med skatter och som då ofta också saknar kollektivavtal. Kollektivavtalet är i de allra flesta fall en garant för att reglerna följs, att villkoren är schysta och att arbetet sker med jämlika konkurrensvillkor.

   Vi har arbetat med dessa frågor under lång tid, och är därför aktiva i Byggbranschen i samverkan. Genom projektet ID06 har vi tydliggjort det svarta arbetet genom att synliggöra det vita. ID06 bidrar också till en effektivare och säkrare arbetsplats.

   Men det behövs fler åtgärder, bland annat:

   • Krav i kontraktshandlingar på närvaroredovisning.
   • Låta Skatteverket göra oanmälda arbetsplatsbesök.
   • Lägga ut företagens skattestatus på Internet.
   • Specificera skatteinbetalningar på individnivå.
   • Skärpa upp de personliga kraven för F-skatt.
   • Vidta åtgärder mot så kallade "målvakter" i fåmansföretag.
   • Krav på skriftlighet vi uthyrning av arbetskraft.

   Det stora hot som vi ser är enmansföretagare och utländska bolag där vi inte har kontroll på underledet.

   Som facklig organisation har vi till uppgift att sprida kunskap till de fackligt aktiva och beskriva vikten av att ta dessa frågor på största allvar. Det gäller att bevaka att kollektivavtalen följs, något som kräver att vi är aktiva ute, framför allt med arbetsgivare som har för vana att anlita flera underentreprenörer, vilket förekommer flitigt inom många av våra branscher.

   Det ska löna sig att jobba vitt och det ska löna sig att ha kollektivavtal!

   Jan Rudén, förbundsordförande SEKO

   www.id06.se

  • 2010-01-12
   Skatteverket lyssnar!
   ROT-avdraget har nyligen fyllt år. Som den uppmärksamme redan noterat firades inom Samhällsbyggarna med ROT-beer och moROTskaka. Nu finns det kanske anledning till en ROT-beer till.

   Skatteverket har tagit till sig av de åsikter vi lämnat och förenklat processen för ansökan. Det innebär också att tiden halveras för att företagen ska kunna få pengarna. Det är första gången jag utbrister - Heja på Skatteverket!

   Jan Siezing, vd
   Elektriska Installatörsorganisationen EIO

   Läs mer på Skatteverkets hemsida

   Texten är hämtad från Jan Siezings blogg - besök bloggen

   Jan Siezing

 • 2009
  • 2009-11-09
   Allmänheten mycket positiv till ROT-avdrag

   Nära 9 av 10 anser att ROT-avdraget är bra och 88 procent anser att reformen gör att människor anlitar vit arbetskraft i stället för svart. Detta framkommer i en rapport som Novus Opinion tagit fram åt Byggbranschen i samverkan.

   – Allmänheten har en mycket positiv inställning till ROT-avdraget. Samma undersökning pekar på att drygt varannan under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om, säger Björn Wellhagen som är projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Rapporten indikerar att fler svenskar tack vare ROT-avdraget betalar sina reparationer vitt i stället för att köpa dem svart. Inte mindre än 88 procent av de 1 000 tillfrågade svarade positivt på denna fråga. Vidare uppger 86 procent att de skulle utnyttja ROT-avdraget vid en reparation. ROT-avdraget gör också att fler svenskar kommer att reparera eller bygga om sina bostäder, det tror i alla fall 93 procent av de tillfrågade.

   – Resultatet av undersökningen visar tydligt att ROT-avdraget har en synnerligen god effekt för att motverka osund konkurrens i byggbranschen och leder till att fler betalar vitt i stället för svart. Detta glädjer oss som arbetar hårt med att försvåra för oseriösa aktörer att verka i byggbranschen, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, telefon 0708 99 58 65.

  • 2009-10-12
   Äntligen!

   Byggbranschen i samverkan noterar med glädje att regeringen nu har tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram förslag till individuell skattedeklaration.
   – Det känns mycket tillfredsställande att regeringen nu har tagit ett steg närmare en sundare konkurrens för hela näringslivet, inklusive byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande

    

  • 2009-10-09
   DN: Skatteavdragen för byggtjänster har passerat miljardvallen

   ROT-avdraget har varit en stor succé vad gäller ökningen av vita byggjobb. Sedan den 1 juli, när det nya förenklade systemet för köparna infördes där skatteavdraget ges direkt, har 70.000 svenskar utnyttjat ROT-avdraget. Skatteverket betalar ut 30 miljoner kronor om dagen. Nyligen passerades en miljard kronor i skatteåterbäring för utförda byggtjänster. Därmed har hushållen köpt byggtjänster för två miljarder kronor. Och detta på bara tre månader. Läs hela artikeln

  • 2009-09-29
   Närvaroliggare ger sundare konkurrens i byggbranschen

   Byggbranschen i samverkan (BBIS) är mycket nöjda med förslaget om att införa närvaroliggare i byggbranschen som presenterats av regeringens utredare.

   – BBIS konstaterar med tillfredsställelse att branschens egen åtgärd – ID06 – har varit en förebild för förslaget, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads. Särskilt positiva ställer vi oss till att utredaren har beaktat vårt tidigare önskemål om att Skatteverket ska få möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för kontroll av närvaroliggare (personalliggare).

   I utredningen anges inget ikraftträdande av de föreslagna reglerna. Detta ser BBIS som en brist:
   – Byggbranschen är mycket angelägen om att snarast få en lagstiftning på detta område. Vidare är det viktigt att ytterligare försvåra för oseriösa aktörer genom att införa individuell skattedeklaration, dvs. att på individnivå redovisa skatter och arbetsgivaravgifter i stället för att som nu redovisa dessa i en klumpsumma. Det är nödvändigt att regeringen omedelbart utreder även denna åtgärd, säger Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier (BI).

   Byggbranschen i samverkan, som utgörs av sammanlagt 12 arbetsgivare och fackföreningar, är eniga:
   – Tillsammans utgör dessa åtgärder (ID06, individuell skattedeklaration och oanmälda arbetsplatsbesök/närvaroliggare) förutsättningen för en sund konkurrens inom byggbranschen, avslutar Hans Tilly.

   För ytterligare information, kontakta gärna Bo Antoni på telefon 0709-25 58 36 eller Hans Tilly på telefon 070-552 67 40. Läs mer om BBIS verksamhet på www.byggbranschenisamverkan.se eller www.id06.se


   Byggbranschen i samverkan:
   Byggcheferna/Ledarna • Byggnadsarbetareförbundet • Elektriska Installatörsorganisationen EIO • Glasbranschföreningen • Maskinentreprenörerna • Målareförbundet • Målaremästarna • Plåtslageriernas Riksförbund • SEKO • Svenska Elektrikerförbundet • Sveriges Byggindustrier • VVS Företagen
   www.byggbranschenisamverkan.se

  • 2009-09-29
   Sveriges Byggindustrier talar med Socialdemokraterna om individuell skattedeklaration

   Lena Lundström, chef BI Linköping, mötte Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros under en företagarlunch. Svenskt Näringsliv var på plats och dokumenterade samtalet.

   - Vi inom byggindustrin efterlyser ett återinförande av individuell skattedeklaration. Inom byggsektorn förekommer tyvärr svartarbete för stora summor. Med individuell skattedeklaration som innebär månadsvis redovisning av källskatt och sociala avgifter med angivande av vilka personer som inbetalningarna avser skulle det bli svårt att vara oseriös och konkurrensen inom sektorn skulle bli sundare, sa Lena Lundström. Läs hela artikeln
  • 2009-09-16
   SR International: Byggbranschen kraftsamlar mot svartjobb

   Alla vill ha det. Byggherrarna, byggfacket och Skatteverket är alla överens om att nya åtgärder behövs för att komma åt den svarta arbetskraften inom byggsektorn. Till exempel har det nya ID06-kortet inneburit legitimationsplikt och närvaroredovisning på arbetsplatserna. Fler byggföretag har nu anslutit sig till det, säger Björn Wellhagen, projektansvarig för "Krafttag mot svartarbete" till SR International. Läs/hör hela inslaget här

  • 2009-09-07
   Fler kvinnor delägare i sina bostäder tack vare ROT-avdraget

   Att ROT-avdraget leder till fler vita jobb och sundare konkurrens vet vi sedan tidigare. En mer oförutsedd följd av ROT-avdragets införande är att fler gifta män och kvinnor börjar leva mer jämställt. Ett reportage från SR Ekot visar att reglerna runt ROT-avdraget kan ha gjort att fler kvinnor har blivit delägare i sina bostäder. Läs eller hör nyhetsinslaget

  • 2009-07-01
   Byggbranschen i samverkan i Almedalen: Triss i åtgärder mot svartarbete
   Byggbranschen i samverkan introducerade ID06 - legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna - redan 2005. Nu driver branschen på beslutsfattare för att få till stånd oanmälda arbetsplatsbesök från Skatteverket och individuell skatteredovisning. Tillsammans utgör de tre åtgärderna en gyllene triangel mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen. Pressmeddelande
  • 2009-06-15
   Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner
   För att stärka den sunda konkurrensen inom byggsektorn har åtta branschorganisationer inom sektorn på eget initiativ bildat den ideella föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd med uppgift att bevaka och driva etiska frågor i enlighet med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler. Läs mer
  • 2009-06-16
   Byggbranschen i samverkan bjuder på debatt i Almedalen

   Byggbranschen har infört ID06, legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna. Nu vill branschen att staten ger Skatteverket möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och införa specificerade skatteinbetalningar på individnivå. Välkommen att lyssna till debatten ”Svartjobbens fiende nummer 1 – ID06”. Läs mer


    

  • 2009-06-02
   Vagt besked om svartjobb

   Regeringen är positiv till personalliggare inom byggbranschen, men oanmälda kontroller på byggarbetsplatser ligger fortfarande långt fram i tiden. Det var beskedet från finansminister Anders Borg i förra veckan. Det går alldeles för långsamt, anser byggaren Jens Hoffmann. Läs mer

  • 2009-05-27
   Finansministern positiv till ID06
   Byggbranschen i samverkan uppvaktade den 25 maj finansminister Anders Borg och hans statssekreterare Ingemar Hansson samt ansvarig handläggare Nils Fredrik Carlsson med krav på införande av individuell skattedeklaration och möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök. Pressmeddelande
  • 2009-05-04
   Inga svartjobbare på arenabygget i Halmstad

   I förra veckan undersökte Skatteverket vid en stickprovskontroll att det inte fanns svart arbetskraft inblandad i bygget av arenahallen i Halmstad. Kontrollen var en del i det brottsförebyggande arbete som Skatteverket inlett i samarbete med kommunen och huvudentreprenören Anjo Bygg. Läs artikel i Hallandsposten

    

  • 2009-04-23
   ROT-avdraget: Fakturamodellen kritiseras inför skatteutskottet
   Arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan, Företagarna och Svenskt Näringsliv har i en skrivelse, som vid en uppvaktning idag överlämnades till skatteutskottet, återigen uttryckt sin kritik mot den föreslagna fakturamodellen. I skrivelsen hemställs om att det under en tid ska vara möjligt att fritt välja mellan fakturamodellen och den vanliga modellen för ROT-arbeten.

   Inom kort ska Riksdagens skatteutskott behandla regeringens proposition om skattereduktion för ROT-arbeten. Den föreslagna fakturamodellen har kritiserats av de flesta remissinstanser som en mycket olämplig metod när det gäller skattereduktion för ROT-arbeten, eftersom byggföretagen får bära ett alltför tungt ansvar och får en ökad administrativ börda. Kritiken ledde emellertid inte till några förändringar i förslaget.

   Staffan Renström
   Skattejurist på Sveriges Byggindustrier

   Brev till skatteutskottet

  • 2009-04-21
   Över hundra tusen ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen
   Antalet ID06-behörighetskort har nu passerat 100.000! Denna milstolpe firades på fredagen med strålande sol och specialbakad ID06-tårta. Hedersgäst var innehavaren av det hundratusende kortet – Marcus Kaspersson-Andersson på Tuve Bygg AB. Pressmeddelande / Högupplöst bild
  • 2009-04-17
   Skatteverket ska bli bättre på att upptäcka uthyrning av svart arbetskraft
   Skatteverket har drivit ett projekt kring uthyrning av svart arbetskraft med syfte att vidta åtgärder som leder till att uthyrning av arbetskraft sker på sådant sätt att skatter och avgifter tas ut i den omfattning som lagen föreskriver. Åtgärderna ska leda till att Skatteverket blir bättre på att upptäcka och åtgärda brottslig verksamhet.

   Mälardalsområdet störst på ekonomisk brottslighet
   Analysen visar att tre fjärdedelar av den ekonomiska brottsligheten är koncentrerad till Mälardalsområdet och att man i ökande utsträckning stöter på de kriminella gängen. De upplägg som avser dölja svart arbetskraft och även annan organiserad brottslighet kring detta tenderar att bli alltmer komplexa och rör stora belopp och kräver därför en stark och sammanhållen organisation.

   Byggbranschen en utsatt bransch
   De vanligaste branscherna för de registrerade aktörerna i rapporten finns inom bygg, handel, juridisk och ekonomisk verksamhet, uthyrning och fastighetsservice, fastighetsverksamhet samt transporter och magasinering. Byggbranschen är den relativt största riskbranschen i materialet, men detta behöver inte betyda att branschen är mer ansatt än andra mindre branscher, poängterar rapporten.

   Få aktörer
   En väsentlig del av det kontanta utflödet av pengar som identifierats i projektet kan kopplas samman med ett större växlingskontor och ett antal factoringbolag i Stockholmsområdet. Vidare konstateras att det är ett mindre antal personer som står för en väsentlig del i den hantering som syftar till att omvandla kontomedel till kontanter.

   Gärningsmannaprofil kartlagd
   Projektet har följt information om penningströmmarna och genom dessa sedan undersökt de fysiska och juridiska personer som varit inblandade. Rapporten tar också fram en gärningsmannaprofil på de personer som under 2006 anmäldes genom projektet. Det är en man 30-49 år, svensk medborgare, inte tidigare dömd för ekonomisk brottslighet, driver verksamhet i aktiebolagsform, är verksam i ett fakturaskrivande bolag och/eller inom byggverksamhet, har en funktion som styrelseledamot och har en snittinkomst på cirka 250.000 kronor.

   Brottsförebyggande arbete med attitydförändringar som fokus
   Den genomförda utredningen visar att nyrekryteringen är stor, vilket kan tyda på att företeelsen svartarbete är väl utbredd. Detta skiljer sig från annan brottslighet där ett mindre antal aktörer står för den större delen av brottsligheten. Utredarna i rapporten anser därför att denna typ av brottslighet inte kan bedrivas med punktmarkering av ett fåtal aktörer. Receptet är förutom en kontrollverksamhet, ett aktivt brottsförebyggande arbete tillsammans med de största upphandlarna samt lagändringar. De föreslår att det brottsförebyggande arbetet ska fokusera på att åstadkomma attitydförändringar till att arbeta svart och att anlita svart arbetskraft.

   ID06 en viktig åtgärd
   Pia Bergman, projektledare för rapporten, konstaterar att ett viktigt och stort arbete i projektet har varit att samarbeta med marknadens olika parter, såväl bransch- och arbetsgivarorganisationer som fackliga organisationer. Införandet av ID06 omnämns särskilt som ett eget initiativ från branschens sida för att motverka svartarbete.

   Oannonserade besök och redovisning på individnivå lösningen
   Slutligen äskar rapportens utredare några regeländringar för att konkurrensen på marknaden ska ske på lika villkor. Inte oväntat kommer förslaget om att Skatteverket ska få göra oannonserade besök på arbetsplatserna först, tätt följt av ett införande av redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. De andra förslagen från utredarna gäller registrering av utländska företag och privatpersoner som är verksamma inom landet, skärpt kontroll av valutaväxlingsföretag och factoringbolag, effektiva analys- och urvalsverktyg samt förenklade former för informationsöverlämnande. De två första förslagen är väl kända för byggbranschen, som drivit dem under en följd av år som komplement till det redan införda ID06 -systemet.

   Klicka här för att komma till slutrapporten:
   http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080004149/Slutrapport+svartjobbsgranskningen+2006-2008.pdf


   För ytterligare kommentarer, kontakta gärna Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tfn 0708-99 58 65.

   www.id06.se

  • 2009-03-25
   Oanmälda kontroller stoppar svartjobbarna
   Byggföretagaren Jens Hoffmann vill att Skatteverket ska kunna göra oanmälda kontroller på större byggen för att komma åt företag som anlitar svart arbetskraft. Men trots att Skatteverket, fack och arbetsgivare stöder förslaget är intresset från regeringen ljumt.
   Läs mer
  • 2009-03-19
   Budkavle till Finansen
   Byggbranschen i samverkan genomför under veckorna 11 och 18 en mailbudkavle till finansminister Anders Borg och hans statssekreterare Ingemar Hansson på finansdepartementet. Syftet är att få till stånd ett möte och en diskussion kring frågorna om att införa individuell skattedeklaration och oanmälda arbetsplatsbesök.

   Samtliga tolv organisationer inom Byggbranschen i samverkan kommer att skicka ett brev till Borg och Hansson och be om ett möte. Först ut var Byggcheferna, följt av Byggnads. Läs deras brev här.

  • 2009-01-20
   Beställare i byggbranschen kräver ID06
   Bostads AB Poseidon är ett av de företag som kräver att ID06 används vid alla sina byggen. Detta är mycket positivt, ansåg såväl Konkurrensverket som Byggbranschen i samverkan vid ett presseminarium på Scanbygg-mässan idag. Pressmeddelande
 • 2008
  • 2008-12-12
   Byggbranschen vill göra svarta jobb vita

   Den 10 december höll SPN ett välbesökt seminarium i riksdagen på temat ”Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete”. Ett trettiotal närvarande lyssnade på representanter för byggbranschen som beskrev hur de arbetar med de här frågorna. Enligt Skatteverket beräknas svartjobben totalt betyda uteblivna skatteintäkter på drygt 65 miljarder kronor.

   Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, berättade om projektet ”Krafttag mot svartarbete”, ett initiativ som olika aktörer i byggbranschen gemensamt tagit för att försöka komma till rätta med de här problemen i byggsektorn.

   Arbetet inleddes 2005 och som grund finns nu ett program med 14 punkter. Målen med arbetet är att försvåra svartarbete, stärka sund konkurrens, skapa förutsättningar för skattekontroll, samt att öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Det långsiktiga syftet är att stärka branschens anseende och skapa sunda marknadsvillkor, men också att skapa förutsättningar för att kunna attrahera framtida medarbetare.

   En av de viktigaste delarna i programmet kallas ”ID06” och innebär att all personal som arbetar på byggarbetsplatser ska ha särskilda id-brickor. På så sätt får man kontroll över att de som finns på arbetsplatsen är behöriga att vara där och det går att göra en tydlig närvaroredovisning.

   Jens Hoffman, från byggföretaget Dipart AB, vittnade om hur utbrett problemet med svartjobb fortfarande är och hur svårt det kan vara att som seriös företagare hävda sig mot den osunda konkurrensen från företag som inte följer reglerna.

   Under seminariet fanns möjlighet att ställa frågor, och det blev viss diskussion kring huruvida kontrollmekanismerna skulle kunna uppfattas som administrativa hinder och kostnader för företagen. Samstämmigheten var dock relativt stor om att de flesta företag redan har den aktuella informationen i sina datasystem och att det således inte skulle medföra några stora extra pålagor.

   Jonas Jacobsson, Svenskt Näringsliv

   Liselott Hagberg, Björn Wellhagen och Jens Hoffman

  • 2008-12-12
   Riksdagens utvärdering av ROT-avdrag
   År 2000 gjorde riksdagens revisorer en utvärdering av ROT-avdraget. Rapporten redovisar ROT-avdragets historia och effekterna av avdraget. Hela utvärderingen kan du läsa här.
  • 2008-12-05
   Äntligen!

   Nu ökar möjligheterna att motverka svartarbete i hushållssektorn, konstaterar Byggbranschen i samverkan, när regeringen vill införa ett permanent ROT-avdrag.

   – Tidigare erfarenheter av ROT-avdrag har gett goda resultat för branschen. Konkurrensen från oseriösa aktörer har minskat och för statens del har det inneburit att svarta tjänster till ett värde av 2 miljarder årligen har blivit vita, vilket i sin tur genererat ca 850 miljoner i ökade
   skatteintäkter. För medarbetarna har ett ROT-avdrag inneburit säkrare arbeten och anställningsförhållanden. Nu när avdraget permanentas kommer det att ge goda effekter på både kort och lång sikt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, 0708 99 58 65.

   Pressmeddelande

  • 2008-11-10
   Ja till personalliggare i byggbranschen

   Byggbranschen i samverkan ser positivt på regeringens initiativ att utreda en utvidgning av systemet med personalliggare till bygg- respektive tvätteribranschen. Pressmeddelande

  • 2008-10-23
   Byggbranschen vill att offentliga upphandlare kräver ID06
   Byggbranschen i samverkan fortsätter enträget sitt arbete med att motverka svartarbete. Nu måste även de offentliga beställarna dra sitt strå till stacken och kräva ID06 – obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna – anser branschen. 

   – Vi gör nu en samlad insats tillsammans med flera bransch- och arbetsgivarförbund, Skatteverket, Sveriges offentliga upphandlare, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket för att betona vikten av konkurrens på lika villkor, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   Insatsen är riktad till offentliga upphandlare och inleds med ett upprop i Stockholm idag den
   23 oktober. Från nästa vecka genomförs utbildningsinsatser runt om i landet på ett flertal orter.

   – Byggbranschen i samverkan kommer via bransch- och arbetsgivarorganisationerna att finnas representerat vid dessa halvdagsutbildningar. Syftet är att ge de offentliga upphandlarna kunskap om ID06, branschens eget system för att motverka svartarbete och skapa sundare konkurrens. Om de offentliga beställarna i sina upphandlingsunderlag kräver att ID06 ska användas, bidrar de till att oseriösa aktörer förhindras att bli engagerade i offentliga byggprojekt, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

   Pressmeddelande

   Läs mer om ID06 på www.id06.se

  • 2008-09-22
   Byggbranschen positiv till regeringens förslag
   Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Skatteverket inom ramen för skatta.se ska utveckla ett system för månatlig individualiserad skattedeklaration (iSKD). Regeringen avsätter 25 miljoner kronor för skatta.se. Byggbranschen i samverkan förutsätter att dessa pengar kommer att användas till att införa iSKD.

   - Det är mycket glädjande att regeringen prioriterar kampen mot svartarbete genom att införa iSKD. Byggbranschen i samverkan har infört ID06, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, och iSKD är ett sätt för staten att hjälpa oss vässa ID06-vapnet mot oseriösa aktörer, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

   Skatteverkets förslag som lämnades i somras innebär att arbetsgivare varje månad ska lämna uppgift om lön samt inbetalda skatter och avgifter för arbetstagare. Månadsuppgifterna lämnas i elektronisk form. Detta leder till att det årliga lämnandet av kontrolluppgifter försvinner samt att arbetstagaren får möjlighet att se vilka avgifter som betalts in för hans eller hennes framtida pension. Skatteverket behöver nu mellan 18 och 24 månader för att utveckla sina administrativa och tekniska system för iSKD.

   - Byggbranschen i samverkan, arbetsgivare och fack gemensamt, har ytterligare ett önskemål för att förstärka ID06. Låt Skatteverket få möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att granska närvaroredovisningarna som skapas med ID06. Tillsammans utgör dessa tre åtgärder en stark barriär mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen, avslutar Hans Tilly.


   För ytterligare information, kontakta gärna
   Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare på Byggnads, tfn 070-591 00 12

   Pressmeddelande (pdf)

  • 2008-07-15
   Se filmen från Almedalen!
   Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete, vad gör regeringen? Se filmen från vårt seminarium den 9 juli i Almedalen.
  • 2008-07-10
   Bred politisk enighet kring åtgärder mot svartarbete

   Att ge Skatteverket möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök och införa individuell skattedeklaration är nödvändiga åtgärder för att motverka svartarbete.

   Det ansåg en enig panel vid seminariet ”Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – vad gör regeringen?” arrangerat av Byggbranschen i samverkan. I panelen fanns Fredrik Schulte (m), Lars Johansson (s), Cecilia Wigström (fp), Jörgen Johansson (c), Marie Engström (v) och Lennart Sacredeus (kd).

   Debatten tog bland avstamp i några nya rapporter om individuell skattedeklaration samt politikers inställning till svartarbete.

   Rapporterna hittar du här.

   Vill du veta mer? Kontakta gärna:
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865

   Pressmeddelande (pdf)

  • 2008-07-10
   Gör det omöjligt att svartarbeta!

   De oseriösa inslagen i byggbranschen ökar. Mindre nogräknade företag konkurrerar ut dem som är hederliga. Situationen är allvarlig, och det behövs snabba, politiska åtgärder.

   - Det är för enkelt att manipulera systemet. Våra seriösa medlemsföretag har det oerhört svårt i konkurrensen med de ohederliga företagen. Jag längtar efter politiker som liksom vi tar krafttag mot svartarbete, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

   En färsk undersökning visar att 96 procent av landets politiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem.

   - Byggbranschen har under många år försökt få politiker att förstå hur stort problemet är. Politikerna säger att de stödjer oss, men vad väntar de på? konstaterar Hans Tilly, förbundsordförande för Byggnads.

   Ett vanligt upplägg bland de oseriösa företagen i branschen är att inte betala in korrekta sociala avgifter för alla sina anställda. Man kanske betalar avgifter för 12 personer och därmed har man en vacker fasad utåt, medan man i själva verket har 34 anställda. Detta är möjligt eftersom de sociala avgifterna betalas in klumpvis en gång i månaden, men avgifterna redovisas bara per individ en gång per år.

   De här skattebrotten kan försvåras väsentligt. Genom att införa individuell skattedeklaration blir det enklare för Skatteverket att upptäcka oriktiga uppgifter. Systemet finns redan i flera länder, bland annat Danmark, Holland, Ungern och USA.

   Rapporter:


   Vill du veta mer? Kontakta gärna
   Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
   Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-467571

   Pressmeddelande (pdf)

  • 2008-07-09
   Vi känner till svartjobben – vad gör politikerna?

   - Arbetsgivare och fack samarbetar för att komma åt svartjobben. Vi har i flera år arbetat för obligatoriska personalliggare, säger Bo Antoni, BI, och Hans Tilly, Byggnads, i en gemensam debattartikel i Aftonbladet.

   - Nu har ID06 införts på många byggarbetsplatser. Men det räcker inte, det krävs också politiska beslut. De åtgärder vi ber om kostar ingenting. Vi är lite frågande – vad väntar ni på? Läs artikeln

  • 2008-07-02
   Politiker mot svartarbete

   En stor majoritet av riksdagsledamöter, kommunal- och landstingspolitiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem. En klar majoritet, 85 procent, anser att statens insatser för att motverka svartarbete behöver förbättras eller är helt otillräckliga.

   De allra flesta, knappt 6 av 10, anger som skäl att svartarbete skapar osund konkurrens på marknaden. 65 procent vill att staten inför oanmälda besök på arbetsplatser i syfte att minska svartarbete.

   Detta och mycket mer framgår av en enkätundersökning, som nyligen genomförts av Novus Group på uppdrag av Byggbranschen i samverkan. Undersökningens syfte är att ta reda på svenska politikers attityd kring svartarbete; dels hur omfattande de uppfattar att svartarbete är, dels vilka åtgärder de anser bör vidtas för att begränsa problematiken.

   Rapport

   http://www.byggvarlden.se/arbetsmarknad/article376958.ece
   http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=771578,00.html

  • 2008-06-10
   Byggsektorn tar plats i Almedalen

    

   För fjärde sommaren i rad medverkar Byggbranschen i samverkan i politikerveckan i Almedalen. I år bjuder vi in till seminariet Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete, vad gör regeringen? som hålls på Wisby Strand Congress onsdag den 9 juli kl 13-15.

   Läs programmet

  • 2008-05-07
   Maud vill gå från svart till vitt!

   Näringsminister Maud Olofsson, tillika partiledare för Centerpartiet, uttrycker sig positivt om att i framtiden utvidga den skattelättnad som idag innefattar hushållsnära tjänster till att också omfatta byggtjänster. Byggbranschen i samverkan stödjer Maud och hoppas att hon kan få med resten av regeringen på idén. I samband med ett pressmöte, där Almega redovisade att 124.000 hushåll kommer att yrka avdrag för hushållsnära tjänster i år, sade sig centerledaren välkomna en utvidgning av avdraget så småningom.

   – Ett sådant beslut skulle innebära att svartjobben på byggmarknaden minskar, i likhet med vad som har skett inom marknaden för hushållsnära tjänster, samtidigt som det skulle sänka arbetslösheten. När vi införde skattelättnader inom hemserviceföretagen såg vi det som ett första steg, där vi prövar oss fram till vad som fungerar. Som partiledare skulle jag gärna se att nästa steg omfattade även byggsektorn, men regeringen har ännu varken fattat något beslut eller lagt upp en tidplan för detta, sade Maud Olofsson.

   – Det är positivt för både tjänstesektorn och staten att på detta vis flytta jobb från den svarta till den vita marknaden. Om avdraget även innefattade byggtjänster skulle den vita marknaden växa betydligt. Under första halvåret 2005, när det senast var möjligt med avdrag för byggtjänster, gjorde 119.000 hushåll avdrag. Dessa inköp omfattade 5,5 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential för att minska svartarbetet ytterligare, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det behövs bara en tydlig vilja från regeringen för att genomföra utvidgningen.


   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65

   Pressmeddelande

  • 2008-04-11
   Byggbranschen får stöd av Thomas Östros

   Byggbranschens förslag om att införa individuell skattedeklaration (iSKD) stöds av Socialdemokraterna. iSKD innebär att de skatter som inbetalas av arbetsgivaren kopplas till de enskilda medarbetare som inbetalningen avser. I en debattartikel föreslår socialdemokraterna Thomas Östros och Lars Johansson att iSKD införs för att motverka svartarbete. Pressmeddelande

    

  • 2008-04-02
   Det är förklenande att kalla brott för fusk

   Det menade Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, vid ett seminarium på Nordbygg anordnat av Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande

  • 2008-04-01
   Individuell skattedeklaration – ett måste för att bekämpa svartarbete – när införs lagstiftning?

   Tisdag 1 april presenterade Skatteverket och Byggbranschen i samverkan en jämförande rapport kring förekomsten av iSKD, Individuella skattedeklarationer. Rapporten visar att iSKD är vanligt förekommande i länder i vår omedelbara närhet.
   Pressmeddelande / Rapport

    

  • 2008-03-13
   Hur får vi en sund och attraktiv byggbransch? Seminarium om ID06 i Lund 21 april

   Välkommen till vårt seminarium om ID06 - byggbranschens eget system för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Seminariet hålls den 21 april på Grand Hotel i Lund, Bantorget 1.Information och anmälan

    

  • 2008-02-29
   Skatteutskottet positivt till ID06

   Byggbranschens förslag och införandet av ID06 lovordas av riksdagens skatteutskott. Möjligheten för Skatteverket att göra oanmälda besök på byggarbetsplatserna och ett införande av specificerade skatteinbetalningar på individnivå skulle öka möjligheterna att komma till rätta med svartarbete, anser utskottet. Branschen väntar nu otåligt på lagändringar.

   – Det är synnerligen glädjande att utskottet uttalar sig så odelat positivt om de förslag som branschen framfört, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. En så tydlig markering styrker det fortsatta arbetet. Bland annat säger utskottet att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med förslag som kan bidra till att byggbranschens arbete blir framgångsrikt.

   Skatteutskottet behandlade en mängd motioner med anknytning till taxering och skattebetalning, däribland två från Cecilia Wigström resp. Marie Engström om redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter på individnivå.

   I utskottets ställningstagande betonas betydelsen av att kombinera oanmälda besök och individbaserad skatteredovisning för effektivitetens skull.

   – Att utskottet poängterar vikten av att de olika åtgärderna kombineras, för ett effektivt arbete mot oseriösa aktörer, är väldigt positivt. Tillsammans med införandet av ID06 skapas förutsättningar som bidrar till att företagen kan konkurrera på lika villkor, avslutar Björn Wellhagen.


   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

   Pressmeddelande 29 februari

    

 • 2007
  • 2007-12-19
   Regeringen och Skatteverket skärper tonen mot svartjobben i byggbranschen

   Regeringen presenterade igår ett paket med åtgärder mot skatte- och bidragsfusk. Bland förslagen framhölls möjligheten till oannonserade kontrollbesök inom bygg-, tvätteri- och taxibranschen och att ett utvidgat system med personalliggare inom bygg- och tvätteribranschen ska undersökas.

   – Vi är väldigt nöjda med regeringens åtgärdsförslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för byggbranschens ”Krafttag mot svartarbete”. Oanmälda besök på arbetsplatsen och specificerade skatteinbetalningar på individnivå underlättar saneringen inom byggbranschen och ökar effektiviteten med ID06, branschens gemensamma vapen mot svartarbete och ekonomisk brottslighet. Än gladare hade vi varit om också en tidplan presenterats.

  • 2007-12-18
   Borg öppnar för ROT-avdrag

   Avdraget för hushållstjänster bör utvidgas till att även gälla ROT-tjänster, men först när konjunkturen i byggsektorn svängt, säger Anders Borg vid ett pressmöte om bidragsfusk.

   – Regeringens ambition är bra men motivet är fel och därmed fördröjs införandet av ett viktigt redskap för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen, säger Björn Wellhagen, projektledare för ”Krafttag mot svartarbete”. Det förekommer tyvärr svartarbete även i en högkonjunktur och just då borde effekterna bli som störst. Ett ROT-avdrag är en insats för att motverka oseriösa aktörer i branschen.

   Skatteverket har uppskattat att staten går miste om ungefär 5 miljarder kronor om året på grund av att hushållen köper svarta byggtjänster. Industrifakta har bedömt att under tidigare perioder med ROT-avdrag (då begränsat till 30%) har två miljarder kronor förts från den svarta till den vita sektorn. Detta har gjort att statens inkomster har ökat med ungefär 850 miljoner kronor per år.

   – Ett höjt och permanent ROT-avdrag skulle innebära att staten förbättrade sina möjligheter att öka skatteintäkterna och samtidigt gjorde det lättare att göra rätt, det senare är ett av Anders Borgs mantran. Vi i byggbranschen ser fördelarna med att företagen kan konkurrera på lika villkor och att trygga anställningsförhållanden råder när vita jobb utförs. Tillsammans med staten blir vi alla vinnare med ett ROT-avdrag, så sluta se åtgärden ur ett sysselsättningsperspektiv, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

   ”Krafttag mot svartarbete” är ett åtgärdsprogram som arbetats fram av Byggbranschen i samverkan., www.byggbranschenisamverkan.se.

   Pressmeddelande

  • 2007-12-14
   Bra från Brå konstaterar arbetsgivare och fack

   Tydligare skatteinbetalningar och löpande kontroller – så motverkas svartarbetet i byggbranschen. Skatteverket bör få rätt att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna för att kontrollera vilka som arbetar där. Det föreslår Brottsförebyggande rådet (Brå) i rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen.

   I rapporten framgår att de så kallade fixarna och de kriminella entreprenörerna fyller en viktig strategisk roll för organiserad handel med svartarbete. Dessa personer är dock ofta svåra att identifiera. De håller sig i bakgrunden men är samtidigt de som tjänar mest på brottsligheten.

   Pressmeddelande / Rapporten / Klipp från Aktuellt (start 2:40)

   Se också vårt webb-TV-reportage! Klicka på stora webb-TV-knappen till höger.

  • 2007-11-22
   Satsa på seriöst företagande i Sverige – stor enighet mot svartjobben

   Tillsammans med sex andra arbetsgivarorganisationer och Skatteverket bjöd Sveriges Byggindustrier (BI) in till en temaeftermiddag med rubriken ”Satsa på seriöst företagande i Sverige!”. Ca 300 personer hade hörsammat vår inbjudan.

   Inledningsvis gav Ulf Hornegård, Skatteverket, en bild av det skattefel på 130 miljarder kronor som verket räknat fram. Därefter berättade tre olika företagare om den osunda konkurrens som finns i deras värld.

   Jens Hoffman, Dipart Entreprenad, redogjorde på ett målande sätt för hur hans företag påverkas av svartarbete. Under nästa programpunkt berättade BI:s vd Bo Antoni om åtgärdsprogrammet ”Krafttag mot svartarbete” och införandet av ID- och närvaroredovisningssystemet ID06 som drivs av Byggbranschen i samverkan

   I programmet, som leddes av moderatorn Pernilla Ström, deltog även representanter från Almega Bemanningsföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Almega Serviceentreprenörerna och Sveriges Möbeltransportörers Förbund. En samstämmighet i vad som behövde göras framkom under presentationerna och i den avslutande paneldebatten.

   – Låt Skatteverket få genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och införa skatteinbetalningar på individnivå, var budskapet från samtliga branschföreträdare med Ulf Adelsohn (ordf. Hotell och Restaurang) i spetsen. Lennart Hedqvist (m), ordförande i riksdagens Skatteutskott, och hans utskottskollega Raimo Pärssinen (s) var överens om förslagens förträfflighet och såg en stor fördel i att det finns en så stor uppslutning bakom förslagen.

   – Idag borde hela Skatteutskottet - ja hela regeringen - ha varit här och lyssnat, avslutade Lennart Hedqvist.

   Ulf Adelsohn, Lennart Hedqvist och Raimo Pärssinen, Jens Hoffman.

  • 2007-11-16
   Svartarbete är inte fusk!
   Just nu översköljs vi av rapporter och artiklar om svartarbete. Politiker deklarerar sina synder och gör avbön. Skatteverket har i en färsk utredning visat att svartarbetet undanhåller skatteintäkter om 65 miljarder kronor om året.
   EU-kommissionen konstaterar i en rapport att vi svenskar köper svarta varor och tjänster i högre omfattning än människor i andra länder. Läs debattartikel
  • 2007-11-08
   Skatteverket kontrollerar svartjobben på nytt sätt
  • 2007-11-08
   Tänk om, regeringen!

   90 procent av hushållen skulle hellre köpa vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av, anser Sveriges Byggindustrier (BI). Pressmeddelande

  • 2007-10-05
   Mota svartarbetet i byggbranschen - motion i riksdagen

   Cecilia Wigström har motionerat i riksdagen att motverka svartarbetet i byggbranschen. I motionen säger Wigström att Skatteverket bör få befogenhet att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser och att byggföretag bör betala och redovisa källskatt och sociala avgifter utifrån varje enskild anställd. Läs motionen

  • 2007-09-10
   Nu är det fritt fram för ID06!

   Tack vare ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen -  med föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning, försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

   Syftet med ID06 är framför allt att lägga hinder i vägen för svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. 

   ID06 innebär i korthet att 

   • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
   • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
   • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
   • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
   • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
   • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
   • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

   Mer information om ID06 och hur du beställer finns på www.id06.se!

  • 2007-07-12
   Byggbranschen i Almedalen

   Torsdag 12 juli

   Byggbranschen är den nya miljörörelsen
   Hela byggnäringen samlades idag på seminariet "Hållbar tillväxt ger 100.000 nya jobb" för att diskutera hur energianvändningen i byggsektorn ska kunna minskas och hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende.
   - Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson, Miljöpartiet. Pressmeddelande

   Energieffektiva hus som standard – bra förslag, Peter Eriksson!
   Miljöpartiets Peter Eriksson gillar inte hushållsnära tjänster. Han vill inte heller se ett återinförande av rot-avdraget. Däremot gillar Miljöpartiets språkrör en satsning på energieffektiva hus. Pressmeddelande

  • 2007-07-11
   Byggbranschen i Almedalen

   Onsdag 11 juli:

   Svårt att rekrytera till civilingenjörsutbildning
   Byggcheferna och Sveriges Byggindustrier kräver att högskolorna ska införa obligatorisk ledarskapsutbildning på landets bygginriktade högskoleutbildningar. Pressmeddelande

   Energieffektivisering viktigt för byggnäringen
   De svenska hushållen kommer att ha ett stort elbehov även i framtiden så vi måste se till att effektivisera elanvändningen. Det säger Hans Enström, vd i Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Pressmeddelande

   Vi måste få bort skiten i nya byggmaterial och avgifta byggandet
   Mia Torpe, miljöchef på HSB, uttryckte en stark oro inför framtiden då hon vid ett seminarium i Almedalen, arrangerat av Sveriges Byggindustrier, diskuterade sunda byggmaterial. Pressmeddelanden

   Låt Boverket bli Byggverket!
   Förutsättningarna för Boverkets verksamhet har förändrats på senare tid. De olika byggrelaterade frågorna är splittrade på olika departement och myndigheter. Pressmeddelande

   Byggchefer mer pressade än andra chefer
   Resultaten från en ny enkätundersökning visar att Sveriges byggchefer upplever en starkare press än andra chefsgrupper. Läs mer på www.byggcheferna.sePressmeddelande / Titta på SVT:s inslag

   Återvinning inom byggindustrin kräver tydlig ansvarsfördelning
   Det behövs en tydligare ansvarsfördelning för återvinningen inom byggnäringen, vilket framkommer i en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI). Pressmeddelande / Rapport

  • 2007-07-10
   Byggbranschen i Almedalen

   Tisdag 10 juli:

   Svartjobben i byggbranschen är en myndighetsfråga
   Många anställda i byggbranschen kan liknas vid zebror. De jobbar 50 procent vitt och 50 procent svart, sa Leif GW Persson, professor, på ett seminarium i Almedalen anordnat av Byggbranschen i samverkan, "Fixaren styr handel med svartarbete". Pressmeddelande

   ID06 för en seriös och trovärdig bransch
   ID06 spelar en viktig roll för att vi i byggbranschen ska uppfattas som seriösa, trovärdiga och med respekt, men vi har mycket kvar innan vi är kompletta i branschen.
   Byggnads ska medverka fullt ut i det här arbetet och Skatteverkets roll ska vara kontrollerande. Pressmeddelande

   Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel
   Göran Hägglund: Tyvärr är inte byggbranschen den enda bransch som har problem med svartarbete. Man måste ha en känsla för vad som är rätt eller fel, och det gäller att ha civilkurage i de små samtalen. Pressmeddelande

   Vi vill uppnå nolltolerans till svartarbete
   Det är dags för ministrarna Anders Borg och Mats Odell på Finansdepartementet att ta ett steg framåt för att skapa möjligheter för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för skattekontroll. Det menar Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, och Hans Tilly, Byggnads, i ett gemensamt brev till de bägge ministrarna. Pressmeddelande / Brev till regeringen

   Fixaren styr handel med svartarbete i byggbranschen
   "Fixaren, svartarbetaren, målvakten och torpeden är individer som använder bolag för kriminell verksamhet inom byggbranschen. Det är alltså dessa centrala aktörer som begår brott genom organiserad handel med svartarbete. Om vi sätter fokus på de personerna, ja då minskar vi också svartarbetet."Det säger Lars Korsell, enhetschef vid Brottsförebyggande rådet (Brå), som genomfört ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft. Pressmeddelande  /  Brå:s rapport / Titta på SVT:s inslag

  • 2007-07-08
   Byggbranschen i Almedalen

   Söndag 8 juli:

   "Handel med svart arbetskraft kan likställas med narkotikahandel"
   Brottsförebyggande rådet: Vill man ha bort svartarbetet från byggbranschen, då måste man använda tydlig brottsbekämpning. Det är ingen skillnad på svartarbete i byggbranschen och handel med narkotika. Pressmeddelande

   "Hyresregleringen är mycket osund"
   CUF:s förbundsordförande: "Hyresregleringen är det mest osunda vi har i Sverige. Det finns inget som säger att fastighetsägarna bygger bra bara för att man har regler." Pressmeddelande

   "Jag är oroad över utsläppen i Östersjön"
   Gotlands landshövding: "Liksom miljöminister Andreas Carlgren är jag oroad för utvecklingen i Östersjön. Vi har så många okända utsläpp och vi har ingen aning om vad som kommer att ske framöver med till exempel fiskenäringen." Pressmeddelande

   Tack för den utsträckta handen, miljöministern!
   Miljöminister Andreas Carlgren berättade i sitt tal i Almedalen att regeringen har för avsikt att spendera 40 miljoner kronor under resten av året som en inledning på den halvmiljardsatsning för bättre miljö i Östersjön som regeringen tidigare aviserat. Pressmeddelande

  • 2007-07-09
   Byggbranschen i Almedalen

   Måndag 9 juli:

   ”Vi vill gärna samarbeta med Vägverket”
   Under Almedalsveckan genomfördes samtal om framtidens infrastrukturbyggande med representanter från myndigheter, organisationer och politiker för att förklara varför väganslag alltid sjunker i landet i jämförelse med övriga Europa. Vägverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon var besviken och självkritisk till Vägverkets bristfälliga upphandlingsmetoder. Pressmeddelande

   ”Vi måste få kraft att motverka svartarbete”
   - Vi inom Byggbranschen i samverkan vill få personal som är på rätt arbetsplats med rätt anställningsvillkor, säger Leif Stridh, ordförande i Sveriges Byggindustrier, med anledning av den Brå-rapport som Byggbranschen i samverkan släpper under ett seminarium i Almedalen i morgon tisdag. Pressmeddelande

   Mats Odell i Tvekampen: ”Sänkning av skatter ska ske i ordnad form”
   Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell fick en lätt match i Tvekampen på Clarion Hotel Wisby i debatten ”Svartjobben – hot eller möjlighet?” Motståndaren kolumnisten Marie Söderqvist Tralau hade inte mycket att sätta emot. Pressmeddelande

   Svartjobbarna tar över - dags att reformera kollektivavtalen
   Bo Antoni: "I vår bransch har de seriösa företagarna gett upp försöket att få konsumentjobb. Svartjobbarna tar över." Pressmeddelande

  • 2007-05-30
   Byggbranschen kraftsamlar mot svartjobb med hjälp av ID06
   Nu är det klart att introducera ID06! När ID06 etablerats i byggsektorn blir det svårare för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen. Datainspektionen anser i ett färskt yttrande att ID06 är förenligt med Personuppgiftslagen, PUL. Läs mer på Datainspektionens hemsida
 • 2006
  • 2006-12-22
   Brev till regeringen: Svartekonomin ett hot mot tjänstesektorn

   Tjänstesektorn i samverkan har idag skickat ett brev till finansminister Anders Borg och näringsminister Maud Olofsson.

   "Byggbranschen gör redan mycket på detta område, t.ex. har arbetsgivare och fack tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten sjösatt åtgärdsprogrammet Krafttag mot svartarbete. Men vi behöver också hjälp från regering och riksdag."

  • 2006-12-22
   En bit på väg - - halvbra förslag om skatteavdrag för hushållsnära tjänster

   Idag skickades regeringens förslag om reducerad skatt på hushållstjänster ut på remiss. Förslaget väntas göra det lättare för den vita marknaden att konkurrera med den svarta. Sveriges Byggindustrier (BI) skriver i en kommentar att effekten skulle vara betydligt större om ROT-tjänsterna ingick. Pressmeddelande.

  • 2006-12-01
   Ny momsredovisning 1 juli 2007
   Regeringen beslutade den 30 november att de regler om s.k. omvänd skattskyldighet mellan byggföretag som riksdagen tidigare i år beslutat om, ska träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2007. De nya reglerna innebär att det byggföretag som köper en byggtjänst, och inte det som utför byggtjänsten, ska redovisa momsen i sin skattedeklaration.

   Systemet innebär att ingen moms betalas till staten förrän en beställare som inte är byggföretag ska faktureras.

   Reglerna berör samtliga företag som utför traditionella byggtjänster, hyr ut byggmaskiner med förare samt utför byggstädning. Även företag som hyr ut personal för att utföra dessa tjänster berörs.

   Omvänd skattskyldighet är en av de åtgärder som Byggbranschen i samverkan (BBIS) föreslår i sitt program ”Krafttag mot svartarbete”.

   Frågor besvaras av Staffan Renström, 08-698 58 58

  • 2006-12-30
   Ny momsredovisning 1 juli 2007

   Regeringen har idag (torsdag 30 november) beslutat att de regler om s.k. omvänd skattskyldighet mellan byggföretag, som riksdagen tidigare i år beslutat om, ska träda i kraft och tillämpas från och med den 1 juli 2007.

   De nya reglerna innebär att det byggföretag som köper en byggtjänst, och inte det som utför byggtjänsten, ska redovisa momsen i sin skattedeklaration. Systemet innebär att ingen moms betalas till staten förrän en beställare som inte är byggföretag ska faktureras.

   Reglerna berör samtliga företag som utför traditionella byggtjänster, hyr ut byggmaskiner med förare samt utför byggstädning. Även företag som hyr ut personal för att utföra dessa tjänster berörs.

   Sveriges Byggindustriers (BI) Entreprenörsskola har under hösten genomfört ett antal seminarier där information lämnats om de nya reglerna och därigenom nått ca 300 företag. Behovet av information bedöms emellertid som mycket större. BI avser därför att under våren 2007 genomföra ytterligare en seminarieserie för att nå ännu fler företag med information kring reglerna. Tidpunkten för dessa seminarier är ännu inte fastställd, men om du är intresserad av att delta så kan du göra en intresseanmälan på www.bygg.org/kurs eller kontakta närmaste BI-kontor.

   Omvänd skattskyldighet är en av de åtgärder som Byggbranschen i samverkan (BBIS) föreslår i sitt program ”Krafttag mot svartarbete”.

   Frågor besvaras av Staffan Renström, 08-698 58 58

    

  • 2006-11-23
   Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen

   Varför drabbas bygg- och anläggningsbranschen av svartarbete? Vilka strukturella faktorer gör att denna bransch är särskilt sårbar? Svaren på bland annat dessa frågor är betydelsefulla i arbetet mot oseriös verksamhet inom branschen. Byggbranschen i samverkan och fyra byggfackförbund finansierar nu tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Brottsförebyggande Rådet, Brå, en undersökning av svartarbetet i byggbranschen. Pressmeddelande

  • 2006-10-10
   Svenskarna vill helst ha ett ROT-avdrag

   Regeringen vill införa ett avdrag för hushållstjänster - ett s.k. RUT-avdrag* - vilket i sig är positivt. Konsumenterna vill dock hellre ha ett avdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdrag), säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Synovate Temo har gjort en undersökning bland allmänheten som tydligt visar att man är mer intresserad av ROT-tjänster än av RUT-tjänster.

   Hela 87 procent av befolkningen vill ha hjälp i hemmet. Hos gruppen mellan 30 och 44 år där en stor andel barnfamiljer finns, vill hela 92 procent ha hjälp hemma. 56 procent av alla tillfrågade uppgav att de skulle välja ROT-arbeten medan 31 procent skulle föredra RUT-arbeten. Nästan dubbelt så många väljer alltså hjälp med olika byggnadsarbeten framför städ-, tvätt- och barnpassningsarbeten.

   Alliansens och oppositionens sympatisörer skiljer sig inte åt vad gäller valet mellan ROT-eller RUT-arbeten. Däremot skulle fler av alliansens sympatisörer (36 procent) lägga pengar på städ- och tvättjänster än oppositionens sympatisörer (28 procent).

   - Undersökningen pekar på en viktig skillnad mellan svenskarnas reella behov och regeringens politiska avsikt, fortsätter Björn Wellhagen.  Regeringen diskuterar avdrag för städ- och tvättjänster medan befolkningen anser sig behöva mer avlastning med renovering och ombyggnad.

   - Resultaten i undersökningen stöds av tidigare erfarenheter från Finland. Det avdrag för hushållsnära tjänster som finns där sedan några år visar att det är mest byggtjänster som utnyttjas. Om vi gör som i Finland, och låter människor själva välja vilken typ av tjänster de önskar hjälp med, kommer regeringen att lyckas bättre i sitt strävan att skapa nya jobb och att underlätta vardagspusslet. Dessutom kommer ännu fler svarta jobb att bli vita, avslutar Björn Wellhagen.

   För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen,
   projektledare för Byggbranschen i samverkan (BBIS)

   *(rengöring, underhåll och tvätt)

   Undersökning Synovate Temo

  • 2006-08-30
   Videoklipp från Almedalsveckan
   Under Almedalsveckan 2006 har Byggbranschen i samverkan ställt frågan om hur ett antal politiker, opinionsbildare och folk i byggbranschen ställer sig till ett höjt och permanent ROT/RUT-avdrag. Se videoklipp från Almedalsveckan! Klicka här

  • 2006-09-15
   Byggbranschen i samverkan uppvaktar finansministern: ”Bekämpa svartjobben med ett höjt och permanent ROT-avdrag!”

   Byggbranschen i samverkan överlämnade idag, den 15 september, ett upprop med närmare 6000 namnunderskrifter till finansministern. I uppropet kräver undertecknarna ett höjt och permanent ROT-avdrag för att bekämpa svartarbetet i hushållssektorn. – Ett ROT-avdrag kostar inte ett öre för statskassan, utan har bara positiva effekter, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande

  • 2006-07-06
   Hushållsnära tjänster skapar nya jobb i Europa
   Almega och Byggbranschen i samverkan föreslår ett skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster på 60 procent av arbetskostnaden samt ett maximibelopp för avdraget på 100.000 kronor per person och år. I förslaget ingår också att barn ska få göra avdrag för tjänster som utförs i deras föräldrars hem.

   - En regering som säger sig ha som första prioritet att få fler människor i arbete uppvisar förvånansvärd fantasilöshet när det gäller konkreta idéer. Tjänsteföretagen är villiga att diskutera skatteavdragets utformning med regeringen, så att det skapar största antalet nya jobb, men det förutsätter en samtalspartner som inte på förhand bestämt sig för att det är mer värt att inte ändra intagna ståndpunkter än att hjälpa människor ur arbetslöshet, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

   En undersökning utförd av analysföretaget Industrifakta – som presenterades i Almedalen vid seminariet ”Vad väntar vi på? ROT + RUT = JOBB” – visar att längre avdragsperioder eller permanent ROT-avdrag skulle motverka svartarbeten. Mer än 80 procent av villahushållen anser till exempel att ett ROT-avdrag leder till minskat intresse för att köpa svarta tjänster.

   - Både tidigare erfarenheter av ROT-avdrag och internationella studier talar för att ett skatteavdrag för köp av ROT-tjänster är en ren samhällsekonomisk vinst. Vinsten är bland annat ökade skatteintäkter, fler nya jobb och en ökad boendestandard, säger Arne Jacobsson, vd för Målaremästarna.

   En reform om hushållsnära tjänster – liknande den som genomförts i Finland och som förordas av Almega och Byggbranschen i samverkan – innefattar förutom renovering, ombyggnad och tillbyggnad även städning, tvätt, rengöring och omsorg.

   För ytterligare information, kontakta gärna:
   Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 0703-45 69 51
   Arne Jacobsson, vd Målaremästarna, 0705-80 80 80

  • 2006-09-01
   Stoppa svartjobben och öka statens intäkter med 60 miljarder

    

   Detta e-brev har den här veckan skickats till utvalda kommun- och riksdagspolitiker:

   Stoppa svartjobben och öka statens intäkter med 60 miljarder

   Vi gissar att du sett Expressens artikelserie den senaste veckan. Artiklarna visar hur vanliga människor arbetar svart för att få ekonomin att gå ihop. Och 3 av 4 personer tycker att det är helt okey.

   Skattemyndigheten har färska siffror som förstärker den dystra bilden;

   • Svartarbetet omsätter årligen ca 120 miljarder
   • 66 000 heltidsarbeten finns i den svarta sektorn
   • Vart femte hushåll har köpt svarta tjänster det senaste året

   En del av detta svartarbete förekommer dessvärre inom byggsektorn. Vi, arbetsgivare i byggbranschen, ser hur våra medlemmar drabbas. De konkurreras ut från den privata sektorn. De svenska hushållen beräknas köpa svarta byggnads- och hantverksarbeten för ungefär 5 miljarder kronor årligen. Detta gör att staten förlorar ca 3 miljarder kronor i oredovisade skatter och avgifter. Det finns ett effektivt medel för att motverka svartarbete på konsumentmarknaden; ett höjt och permanent ROT-avdrag. Undersökningar visar att varje krona i ROT-avdrag ger drygt tre kronor tillbaka till staten i form av arbetsgivaravgifter och moms.

   Inom den professionella sektorn ser vi att den organiserade brottsligheten har etablerat sig inom byggsektorn. Vi har medlemmar som hotats eller till och med misshandlats när de försöker bedriva hederlig verksamhet. Vårt program ”Krafttag mot svartarbete” innehåller förslag till åtgärder för att motverka svartarbete. Inom detta program håller vi själva på med att införa ID06, ett inpasseringssystem med personalliggare som synliggör det vita arbetet på byggena. Vi drar vårt strå till stacken. De övriga förslagen i programmet ansvarar staten och andra aktörer i samhället för. Vi byggarbetsgivare agerar aktivt i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är att åstadkomma en utbredd negativ attityd till svartarbete och att regler skapas som uppmuntrar till vita arbeten.

   Vi skriver till dig för att vi behöver assistans. Hjälp oss att bekämpa svartarbete!

   Med vänliga hälsningar

   Björn Wellhagen
   Projektledare för Byggbranschen i samverkan
   Tel 08 698 58 65, 0708-99 58 65

  • 2006-07-06
   Näringsliv och fack vill införa ROT/RUT-avdrag - men Schyman kritiserar fackets metoder
   - Jag tycker inte att facket gör sitt jobb. I min värld är det framför allt de fackliga organisationerna som ska se till att svartjobben försvinner. Men facket sköter helt enkelt inte sin uppgift. Ni borde ge er ut och jaga svartarbetarna på ett helt annat sätt, sade Gudrun Schyman (fi) vid ett seminarium i Almedalen idag.

   Gudrun Schyman gillar inte att facket ger sig i lag med näringslivet för att stävja svartarbete. Det märktes under ett seminarium i Almedalen arrangerat av Byggbranschen i samverkan och Almega.

   - Jag tycker inte att facket gör sitt jobb. I min värld är det framför allt de fackliga organisationerna som ska se till att svartjobben försvinner. Men facket sköter helt enkelt inte sin uppgift. Ni borde ge er ut och jaga svartarbetarna på ett helt annat sätt.

   - När det gäller svartarbete inom byggsektorn är facket på hugget. Ni sliter upp varenda liten dörr och kollar om de är medlemmar. Då är ni riktiga spårhundar. Men när det gäller kvinnoarbeten är ni ointresserade. Man säger att man inte kan lära gamla hundar att sitta, men här är man inga spårhundar - här sitter man still!

   Hon fick kraftigt mothugg från Hans Öhlund, Fastighetsanställdas Förbund:

    - Det är oförskämt att ifrågasätta fackets arbete. Vi gör vad vi kan. Och inom byggsektorn är det väsentligt enklare – en tydligt utmärkt och avgränsad arbetsplats. Vi vet ju inte inom vilka privata hem vi ska leta.

   Byggbranschen i samverkan och Almega föreslår ett skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster på 60 procent av arbetskostnaden samt ett maximibelopp för avdraget på 100 000 kronor per person och år.

   I förslaget ingår också att barn ska få göra avdrag för tjänster som utförs i deras föräldrars hem.

   För ytterligare information, kontakta gärna:
   Peter Olofsson, pressansvarig Byggbranschen i samverkan, 0733-46 75 71

  • 2006-07-06
   Schyman gillar inte ROT/RUT
   - Fram för billigare färdiglagad mat och kemtvätt för heltidsarbetande familjer och ensamstående. Men jag är definitivt emot att det ska komma hem en person och sköta städningen. När det gäller renoveringar så finns det undersökningar som visar att de flesta svenskar idag har det så gott ställt att vi faktiskt har råd att betala det som krävs för en sådan tjänst, säger Gudrun Schyman.

   Byggbranschen i samverkan och Almega föreslår ett skatteavdrag för köp av hushållsnära tjänster på 60 procent av arbetskostnaden samt ett maximibelopp för avdraget på 100 000 kronor per person och år. I förslaget ingår också att barn ska få göra avdrag för tjänster som utförs i deras föräldrars hem.

   - Fram för billigare färdiglagad mat och kemtvätt för heltidsarbetande familjer och ensamstående. Men jag är definitivt emot att det ska komma hem en person och sköta städningen. När det gäller renoveringar så finns det undersökningar som visar att de flesta svenskar idag har det så gott ställt att vi faktiskt har råd att betala det som krävs för en sådan tjänst, säger Gudrun Schyman.

   - Och varför ska man just införa skatteavdrag i byggbranschen? Svartjobben i transportsektorn är betydligt fler. Men hur skulle det se ut om man skulle införa skattelättnader på taxiresor för att komma till rätta med svartjobben i den sektorn?

   För ytterligare information, kontakta gärna:
   Peter Olofsson, pressansvarig Byggbranschen i samverkan, 0733-46 75 71

   Undersökningen ”Utvärdering av åtgärder mot svartarbete – konsumentmarknad” finns att ladda ner på: www.byggbranschenisamverkan.se och www.almega.se.

   Pressmeddelande

  • 2006-07-04
   Ny politik för samhällsbyggnadssektorn ger 100 000 nya jobb
   Det behövs en ny politik för byggande - först då skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt. Om bygginvesteringarna i Sverige ökade till samma nivå som EU-genomsnittet skulle det ge minst 60 000 nya jobb i byggsektorn och ytterligare 40 000 nya jobb i andra sektorer.

   Det konstaterar tolv företrädare för samhällsbyggnadssektorn som på tisdagen vid ett seminarium i Almedalen i Visby presenterade rapporten "Vi bygger hållbar tillväxt".

  • 2006-07-04
   Ungdomspolitiker vill satsa på mer marknad och mindre politik

   - Om jag var statsminister skulle jag satsa på att minska det politiska inflytandet över byggandet, och också sänka skatterna. Det sa Fredrick Federley, CUF, i en debatt i Almedalen då företrädare för samhällsbyggnadssektorn drabbade samman med fyra ungdomspolitiker.

   Han fick medhåll av Ella Bohlin, KDU:
   - Kommer jag till makten så kommer jag att verka för en förenklad plan- och byggprocess.

   Seminariet "Vi bygger hållbar tillväxt - en ny politik för byggande" tog annars fasta på globalisering, samverkan och industrialisering. Kort sagt, förnyelse inom byggandet.

   Pressmeddelande

  • 2006-07-03
   Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – inför närvaroredovisning på byggarbetsplatser
   Svartarbetet är ett samhällsproblem som kostar miljardbelopp varje år. För att komma till rätta med oseriösa företag och svartarbete i kommunala sektorn krävs både handfasta åtgärder och lagändringar.

   Det visar en undersökning som Industrifakta presenterar på Byggbranschen i samverkans seminarium i Almedalen idag.

    

   Pressmeddelande
   Rapport Proffsmarknaden
   - Tabellbilaga Proffsmarknad

   Rapport Byggenaeringens Landsforening
   Folder Krafttag mot svartarbete
   Folder ID06      www.id06.se

    

  • 2006-06-21
   HTF kräver politiskt utredning av hushållsnära tjänster

   HTF kräver att regeringen snabbt tar ställning till förmån för subventioner av hushållsnära tjänster och tillsätter en utredning om hur det skattetekniskt ska lösas. Läs mer i HTF:s tidning Lön & Jobb...

  • 2006-06-20
   ROT-avdraget minskade svartarbetet

   Drygt 250.000 småhusägare runt om i landet ansökte tidigare i år om s.k. ROT-avdrag (5.500 i Västmanland, 7.500 i Södermanland och 7.000 i Uppsala län). Det var ungefär 20 procent fler ansökningar än vad Skatteverket hade räknat med. Detta enligt ett pressmeddelande från Skatteverket Mälardalsregionen.

   - Fler ansökningar än väntat men det tycker vi är positivt eftersom den här sortens skattereduktion har bidragit till att gynna marknaden för de hantverkare som jobbar vitt. Jag har naturligtvis inga bevis, men visst måste ROT-avdraget ha inverkat positivt på branschen, säger Andreas Elvén, enhetschef på Skatteverket Mälardalsregionen som omfattar Västmanland, Södermanland och Uppsala län.

   Skatteverket får medhåll från Byggbranschen i samverkan (BBIS) som med sina 12.000 medlemsföretag representerar byggsektorn. 

   - Svartarbete är ett problem i vår bransch. De allra flesta är seriösa men vi vet att det förekommer svartarbete och vi arbetar för att få till stånd en ändrad attityd till svartarbete och skapa regler som gynnar vita arbeten. Vi välkomnar exempelvis åtgärder som innebär ett stöd för företag inom byggsektorn som vill göra rätt för sig, säger Björn Wellhagen, projektledare på Byggbranschen i samverkan (BBIS).

   BBIS har låtit utföra en utredning som ger stöd åt Skatteverkets teori om att svartarbetet minskat sedan ROT-bidraget infördes.

   - Vi är mycket positiva till ROT-avdraget därför att det skapat incitament för både företag och hushåll att göra svarta arbeten vita, berättar han. 

   Byggbranschen skulle välkomna ett höjt och permanent ROT-avdrag.

   - Ett höjt och permanent ROT-avdrag är det bästa sättet att göra svarta jobb vita inom hushållssektorn. Det skulle innebära att fler privatpersoner får råd att anlita hantverkare för sina ROT-arbeten och att fler byggföretag blir intresserade av ROT-marknaden, vilket gynnar konkurrensen. Fördelarna är många.

   Sedan 1993 har vi haft tre ROT-avdragsperioder.

   - Dessa har enligt byggbranschen inneburit att tjänster för cirka två miljarder kronor per år har överförts till den vita sektorn. Statens intäkter i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter har varit avsevärt större än kostnaden för skattereduktionen. Det finns alltså många vinnare med ett höjt och permanent ROT-avdrag; hushållen, hantverkarna, de seriösa byggföretagen och staten, anser Björn Wellhagen.
    
   Skattereduktionen kunde bli maximalt 10.500 kronor för småhus, 5.000 kronor för bostadsrättslägenheter. För hyreshus var skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maximalt uppgick skattereduktionen till 20.000 kr eller tre gånger fastighetsskatten på bostaden 2004. Man fick avdrag om man anlitat någon med F-skatt och om arbetskostnaden var minst 2.000 kronor. ROT-avdraget fanns inte med i årets budgetproposition, så i dagsläget är det inte möjligt att göra avdrag när man renoverar, bygger om eller bygger till sitt hus.

   Ett ytterligare sätt för Skatteverket att bekämpa svartarbete är previsionsverksamheten som i korthet innebär att Skatteverket hjälper beställaren att "kolla upp" aktuella entreprenörer innan upphandlingen startar.

   - På så vis kan risken minimeras för att oseriösa företag får nya uppdrag. Erfarenheterna från de projekt som genomförts är goda, säger Andreas Elvén.

   Anders Lenhammar
   Presskontakt
   Skatteverket Västerås

   Björn Wellhagen
   Sveriges Byggindustrier

  • 2006-07-03
   Byggbranschen i samverkan på plats under Almedalsveckan

   Byggbranschen i samverkan går fram på bred front under Almedalsveckan i Visby den 3-7 juli. Vi kommer att verka både enskilt och tillsammans med andra organisationer och myndigheter.

   Våra huvudfrågor under veckan berör ett höjt och permanent ROT-avdrag, åtgärder mot svartarbete, branschens anseende och hållbar tillväxt i byggbranschen. Någon aktivitet löper över hela veckan men de allra flesta genomförs som enskilda seminarier. Läs programmet

  • 2006-04-03
   E-posta politiker om ROT+RUT=jobb

   Idag öppnas möjligheten att via e-post försöka övertyga politiker om behovet av att införa ett permanent ROT- och RUT-avdrag. Det är Almega och Byggbranschen i samverkan som i samarbete med Argumentera.se, under tiden april till och med 10 juli, vill underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument.

   - På webbplatsen argumentera.se får nu alla de människor som tror att ett permanent införande av ett ROT- och RUT-avdrag skulle vara bra, möjlighet att själva, enkelt och direkt, påverka våra beslutsfattare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

   - Vi har haft tillfälliga ROT-avdrag under tre perioder sedan 1993 och erfarenheterna har varit mycket positiva, arbeten för flera miljarder årligen har blivit vita genom ROT-avdragen, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

   - Det är märkligt att vi i Sverige diskuterar detta år efter år samtidigt som flera andra länder i EU redan infört skatteavdrag med mycket gott resultat och dessutom satsar stort på att öka den hushållsnära tjänstesektorn för bättre livskvalitet och nya jobb, säger Ulf Lindberg.

   Nya vägar måste prövas för att ge människor möjlighet till arbete och försörjning. Det sker idag ett reformarbete runt om i Europa, där bland annat Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och Belgien satsar på olika skattelättnader för att stödja en tjänsteutveckling riktade mot de privata hushållen.

   Undersökning på undersökning visar att människor går på knäna för att få vardagens bestyr att gå ihop. Det är barnen, äktenskapen våra nära och kära som får ta smällen när tiden inte räcker till. Vi har ett Sverige där många känner sig otillräckliga och välfärden känns långt borta, trots att de flesta har det materiellt bra ställt.

   Almega och Byggbranschen i samverkan har ett förslag som skapar möjligheter till varaktiga förbättringar på arbetsmarknaden. Återinför ett höjt och permanent ROT-avdrag och kalla det ROT/RUT-avdrag. Det ska gälla för såväl byggtjänster som rengöring, tvätt och andra hushållsnära tjänster. Det skulle leda till jobb i företag som skulle kunna växa på en marknad där det redan idag finns en stor efterfrågan.


    
   För mer information:

   Argumentera.se
   Håkan Tenelius
   ansvarig utgivare
   mobil. 070-591 00 56
   www.argumentera.se

   Almega
   www.almega.se/press

   Ulf Lindberg
   näringspolitisk chef
   tel. 08-762 69 51
   mobil. 070-345 69 51

   Anders Broberg
   presschef
   tel. 08-762 68 59
   mobil. 070-345 68 59

   Byggbranschen i samverkan
   www.byggbranschenisamverkan.se

   Björn Wellhagen
   Projektledare
   Tel. 08-698 58 65
   Mobil. 0708-99 58 65

   Gisela Högberg
   Informationschef Sveriges Byggindustrier
   tel. 08-698 58 24
   mobil. 0708-58 24 44

   Argumentera.se är en politisk och religiös fristående webbplats. Syftet med Argumentera.se är att underlätta för vanliga människor att delta i samhällsdebatten med sakliga argument. Argumentera.se finansieras via sponsorer.

   Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

   Byggbranschen i samverkan är en grupp av sju bransch- och arbetsgivarorganisationer som tillsammans representerar 12 000 företag med 130 000 anställda. I gruppen ingår Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Installatörerna.

  • 2006-01-24
   Så blir svarta jobb vita

   Högt skattetryck och svartarbete utgör några av de största problemen för byggbranschen. De sju arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan anser att det nya ID- och registreringsprojektet samt ett permanent ROT-avdrag kommer att minska problemen med svart arbetskraft.
   Läs pressmeddelande

   Alla tjänar på ROT-avdrag! Läs mer i vår nya folder...

  • 2006-01-24
   Finska hushållsavdraget allt populärare
   Det finska skatteavdraget för hushållsnära tjänster utnyttjas av allt fler. 2004 användes det av 175.000 personer, en ökning med drygt 20 procent från året innan. De närmaste åren beräknas var sjätte finskt hushåll ta vara på möjligheten. Läs mer...
  • 2015-05-07
   2005