2005/06:c115

Motion 2005/06:c115 - Sveriges Riksdag

av Margareta Andersson m.fl. (c)

Inom tjänstesektorn finns en stor potential både vad gäller nya företag och fler arbetstillfällen. Men den hårda beskattningen på arbete sätter stopp för en utveckling bl a i denna sektor. Många barnfamiljer och äldre skulle ha stor hjälp av en skattereduktion på tjänster. Att kunna anlita hjälp med städning, fönsterputsning och annat skulle t ex frigöra tid för att vara tillsammans med barnen, och göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma om de så önskar.

Både (s) och (v) motarbetar konsekvent alla idéer om ett s.k. RUT-avdrag med argumentet att det handlar om att underlätta för rika människor att skaffa sig pighjälp. Samtidigt för samma partier en politik som underlättar för typiska "manliga" sysslor genom så kallat ROT-avdrag. Att ge avdrag för "manliga" tjänster, men inte för mer "kvinnliga" sysslor, tyder på ett gammalt könsrollstänkande.

I grund och botten handlar det om att se hur vanliga familjer har det. Många kvinnor och män arbetar heltid för att få ekonomin att gå ihop och har samtidigt ansvar för hem och familj. I dagsläget drar framförallt många kvinnor ett tungt lass och riskerar att bli utbrända på grund av dubbelarbete. Ett sätt att få bort dubbelarbetet i hemmet är göra det billigare och enklare att få hjälp med sådant som städning, tvätt, trädgårdsarbete eller att någon gång hämta barnen på dagis.

Vid sidan av att hjälpa familjer att få vardagspusslet att gå ihop så skulle ett RUT-avdrag leda till fler tjänsteföretag och därmed många nya jobb, för både kvinnor och män. Som exempel kan nämnas att ROT-avdragen har resulterat i positiva effekter för byggnadsarbetares arbetsmarknad. Många som idag är fast på den svarta arbetsmarknaden skulle äntligen kunna ta sig in på den vita. Det visar inte minst det RUT-avdrag som införts i Finland. Efter ett år kan man konstatera att reformen lett till både nya jobb och bra service. Dessutom har det visat sig att hälften av de jobb som skapats gått till långtidsarbetslösa kvinnor.

Centerpartiet vill också öka mångfalden och valfriheten inom hemtjänsten. Tillsammans med de övriga partierna i Allians för Sverige har Centerpartiet utarbetat ett förslag om Fritt val i äldreomsorgen efter mönster av bl a Danmark. De som utnyttjar hemtjänstens service ska kunna anlita privata eller alternativa utförare samt byta ut en tjänst man inte är nöjd med eftersom mångfald och konkurrens främjar högre effektivitet, bättre bemötande större lyhördhet för servicemottagarnas egna behov samt större utbyte av våra skattepengar. Vi vill också införa en möjlighet för kommuner att införa servicecheckar för kompletterande hemtjänst som ett sätt för äldre som känner att de behöver hjälp men inte har tillräckligt stora behov för att beviljas ordinarie hemtjänst.

Centerpartiet vill ge mer tid över genom:

  • Avdrag för hushållsnära tjänster, s.k. RUT-avdrag.

Vi föreslår ett RUT-avdrag som innebär en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden på hushållsnära tjänster som utförs i hemmet.

Fler motioner:

Motion 2005/06:m122 Tillbaka till arbete av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion 2005/06:kd333 Jämställdhet av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion 2005/06:Sk330 RUT och ROT av Henrik Westman (m)