2005/06:kd333

Motion 2005/06:kd333 - Sveriges Riksdag

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Regeringen har inför ett ROT-avdrag (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). En utvärdering gjord av Målarmästarna visar att när ROT-avdraget infördes så sjönk den svarta, och i stor utsträckning manliga, arbetsmarknaden med 13 procent. Kristdemokraterna föreslår att samma skattesänkning också bör gälla andra tjänster som utförs i hemmet, t.ex. renhållning, underhåll och tvätt, samt andra liknande tjänster; ett så kallat RUT-avdrag.

Tjänstesektorn skulle kunna ges helt nya möjligheter att växa genom en skattereduktion för de privata hushållens köp av tjänster i det egna hemmet. Tjänstesektorn är i betydligt större utsträckning än byggsektorn en arena för kvinnligt företagande. Den socialdemokratiska regeringen gör ett aktivt val att stödja en starkt manlig sektor samtidigt som man även fortsatt låter tjänstesektorn vara hårt beskattad. En vit marknad för hushållstjänster bör omedelbart öppnas upp.

I Finland har skatteavdrag av den här typen minskat svartjobben från 60 till 25 procent och skapat 8500 heltidsarbeten. 80 procent av städjobben hade aldrig tillkommit utan möjligheten till skatteavdrag och 42 procent av städarna var tidigare arbetslösa. I Sverige har detta förslag från Kristdemokraterna konsekvent blockerats av ett tröttsamt tjat om pigjobb. Trots att det handlar om människor som driver egna företag och som i stället för att jobba svart, inte betalar skatt och få det besvärligt när de fyller 65, nu får möjlighet till självförsörjning och en tryggad ålderdom.

Varje vuxen finländare får dra av 1150 euro per år, upp till 60 procent av arbetskostnaden för städning, reparationer, trädgårdsarbete med mera. Man får dra av för egna behov, men också som gåva till föräldrar, mor- och farföräldrar. Omräknat i städhjälp innebär det 2-3 timmar i veckan. Slutsatsen är att efterfrågan kraftigt ökat, och tidigare svart arbetskraft i stor utsträckning blivit vit. Det är angeläget att den svarta sektorn på motsvarande sätt kan trängas tillbaka i Sverige, genom att det görs ekonomiskt möjligt att både köpa och sälja privata hushållstjänster vitt och lagligt.

Finlands exempel visar att man lyckats få bukt med den svarta ekonomin, stimulera privat service, öka sysselsättningen samt hjälpa de föräldrar, ofta kvinnor, som varit utarbetade. I den finska modellen väljer hushållen om de vill anställa någon i egen regi eller köpa tjänsten av ett valfritt företag.

Vi föreslår därför en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms för hushållstjänster utförda i hemmet eller på den egna tomten. Förslaget innebär att det vita priset halveras direkt vid köpet. I detta förslag ingår även kostnader för reparation- om- och tillbyggnad, samt privat barnomsorg. Förslaget skulle inte bara gynna tjänstesektorn, fler familjer skulle också få mer tid tillsammans. En annan positiv effekt är att en mängd arbeten som i dag utförs svart istället skulle utföras vitt.

Genom vårt förslag tror vi att fler kommer att köpa hushållstjänster och därmed också underlätta för både män och kvinnor att förena yrkesarbete med föräldraskap och fritid. En annan viktig effekt av sänkt skatt på hushållstjänster är att fler kvinnor kommer att vilja göra karriär och inta chefsbefattningar när hushållsarbetet lättare kan avlastas. Regeringen bör snarast återkomma med ett sådant förslag.

Fler motioner: 

Motion 2005/06:m122 Tillbaka till arbete av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion 2005/06:Sk330 RUT och ROT av Henrik Westman (m)

Motion 2005/06:c115 För ett jämställt samhälle av Margareta Andersson m.fl. (c)