2005/06:m122

Motion 2005/06:m122 - Sveriges Riksdag

av Per Westerberg m.fl. (m)

För att underlätta vardagen för många vill vi sänka skatten på hushållsnära tjänster. Vi vill införa en 50 procents skattereduktion på utgifter för arbetskostnader upp till 100.000 kr. Detta innebär att den maximala skattelättnaden kan uppgå till 50.000 kr per år. Regeringen har infört ett s.k. ROT-avdrag, detta är otillräckligt och gynnar främst branscher där män är verksamma. Vår generella skattereduktion öppnar möjligheterna även för områden som av tradition är kvinnodominerade.

Fler motioner:

Motion 2005/06:kd333 Jämställdhet av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion 2005/06:Sk330 RUT och ROT av Henrik Westman (m)

Motion 2005/06:c115 För ett jämställt samhälle av Margareta Andersson m.fl. (c)