Publikationer

På den här sidan har vi samlat publikationer utgivna av Byggbranschen i samverkan.

ID06 - Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschenID06 - Systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Från den 1 januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Skatteverket har också från detta datum möjlighet att genomföra oanmälda besök på arbetsplatserna. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete
och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen.

ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning.

Se även www.id06.se

 


 

 

Svartjobb - vilket mörker!

Svartjobb - vilket mörker!

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga och duktiga företagen. Vilket slags bygge vill du ha?


 

Krafttag mot svartarbeteKrafttag mot svartarbete.PNG

Byggbranschen i samverkan (BBIS) tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. För att försvåra för den oseriösa konkurrensen har BBIS lagt fast ett åtgärdsprogram - ”Krafttag mot svartarbete”. Programmet kommer efterhand att kompletteras med fler åtgärder.