Röster från BBIS

Under Almedalsveckan höll Byggbranschen i samverkan ett seminarium om hur vi ska motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Vi vill ha en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå samt verktyg för bättre uppföljning av upphandlingar. Lars Bergqvist, Byggcheferna, tycker att det är viktigt att förlegade sekretessregler mellan myndigheter ses över för att motverka ekobrott.

Share

Senast publicerade

2011-01-13