Röster från BBIS

Under Almedalsveckan höll Byggbranschen i samverkan ett seminarium om hur vi ska motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet. Vi vill ha en ny lag om arbetsgivardeklaration på individnivå samt verktyg för bättre uppföljning av upphandlingar. Svante Hagman, NCC; menar att partnering är bra för att utveckla upphandlingar och för en sund byggbransch.

Share

Senast publicerade

2011-01-13