Så får vi en ren byggbransch - teaser 4

Peter Löfgren från Sveriges Byggindustrier berättar om nya regler som sak stärka den sunda konkurrensen inom branschen.

Share

Senast publicerade

2011-01-13